image/svg+xml
image/svg+xml

Yükseköğretim Kalite Kurulu 2019-2023Stratejik Planı ve "The European Association for Quality Assurance in Higher Education" Öz Değerlendirme Raporu

Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun, paydaşlarının katılımıyla hazırlanan 2019-2023  Stratejik Planı ve "The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)"ya tam üyelik başvurusu kapsamında hazırlanan "Öz Değerlendirme Raporu" na www.yokak.gov.tr resmi internet sayfasından ulaşabilirsiniz.


YÖKAK Öz Değerlendirme Raporu: http://yokak.gov.tr/Uluslararasilasma/Uyelikler