image/svg+xml
image/svg+xml

Bartın Üniversitesi Kalite Peşinde

Üniversitemizde öğrenci danışmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda yeni akademik yıl için önemli bilgiler verilerek, kalite vurgusu yapıldı.

Üniversitemiz Ağdacı ve Kutlubey Kampüslerinde gerçekleştirilen toplantılarda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı tarafından ‘Çift Anadal ve Yandal Uygulaması’, ‘Bölüm Dışı Seçmeli Dersler’, ‘Akademik Danışmanlıklar’ ve ‘Ders İzlenceleri’ konularında bilgiler verildi.

Çift anadal yapacak öğrencilerin teşvik edilmesi konusunda önerilerde bulunan  Yazıcı, “Çift anadal, yapılacak bölüm/program başkanlığına yapılacak. Örneğin, İktisat Bölümü öğrencisi Sosyoloji Bölümünde çift anadal yapmak istiyorsa Sosyoloji Bölüm Başkanlığına başvuru yapacak. Birinci ve ikinci öğretimler her iki öğretime başvurabilirler. İkinci öğretimden ikinci öğretime çift anadalda harç ücreti alınmaz, ancak ikinci öğretimden birinci öğretim programında çift anadal yapanlar ikinci öğretim harç ücretini öderler. Genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst yüzde 20’sinde bulunan öğrenciler, en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.” dedi.

Yazıcı, öğrencilerin bölüm dışından seçmeli dersler alabileceğinin altını çizerek “Mezuniyete kadar lisansta en az 2, ön lisansta en az 1 ders alma zorunluluğu var. Bu konuda öğrenciler yönlendirilmeli çalışmak istedikleri alanlarda ders almaları sağlanmalıdır.” diye konuştu.

21. yüzyıl öğrenme becerileri konusunda da konuşan Prof. Dr. Yazıcı, bilgi, medya, teknoloji, yaşam ve kariyer becerileri başta olmak üzere bu becerileri ölçmek için kullanılan çeşitli araçlar ve yaklaşımları aktardı.
“Öğrencilerimizi varlık sebebi olarak görüyoruz”
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un da katıldığı toplantılarda akademik danışmanlara önümüzdeki akademik yılın daha verimli bir ders yılı olması için bazı önerilerde bulunuldu.

Rektör Uzun, “Öğrencilerin varlık sebebi olarak görüldüğü Üniversitemizde gelişim stratejilerimiz öğrenci odaklı oluşturulmaktadır. Onların konforlu ve etkin bir üniversite hayatı yaşamaları ve kendilerini bir aile olarak gördüğümüz Üniversitemizin bir ferdi olarak hissetmeleri temel gayemizdir. Bu doğrultuda akademik danışmanlarımıza büyük sorumluluk düşmektedir. Öğretim elemanlarımız öğrencilerimizi eğitim ve öğretimin yanında onlara rehberlik ederek, geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamalıdır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimiz üniversitemizden donanımlı bireyler olarak mezun etmemiz en temel önceliklerimizden biridir.” ifadelerini kullandı.
 
   
 
 
  • ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında Üniversitemiz ihtisaslaşmaya hak kazandı.

  • Kuruluşların Bilgi Toplama Süreçleri İle İç Kalite Güvencesi Sistemleri Arasındaki İlişki” konulu Akreditasyon Notları Serisi 1 yayımlandı

  • Kurumsal Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

  • Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu Sürüm 2.0 yayımlandı.

  • Kurum İç Değerlendirme Takımı Birimleri Ziyaret Etti

  • Üniversitemiz, YÖKAK değerlendirme ve bilgilendirme toplantısına katıldı

  • Üniversitemize ‘Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’ verildi

  • Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.0) yayımlandı

  • ‘Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Çalıştayı’ tamamlandı

  • YÖKAK, üniversitelerin iç kalite sistemlerini kurmalarına destek olacak yazılım geliştirdi