image/svg+xml
image/svg+xml

“Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Veri Tabanı Çalıştayı” gerçekleştirildi

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından organize edilen Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Çalıştayı’na Yükseköğretim Kurulunu temsilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi üyesi olarak katıldı. Çalıştay’da Üniversitemiz veri tabanı çalışmalarında pilot üniversiteler arasına seçildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, meslek örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde, ulusal ve uluslararası uzmanlar ile akademisyenlerin katılımıyla hazırlanan “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi” ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamda Ankara Haymana’da Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı (TYVT) Çalıştayı gerçekleştirildi. TYVT çalışmalarında farkındalığı artırmak ve yükseköğretim yeterliliklerinin veri tabanına eklenmesi hususunda izlenecek yöntemlere dair istişarede bulunmak amacıyla düzenlenen Çalıştay’da 70 yükseköğretim kurumu, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 10 farklı birimi, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu’nda temsil edilen meslek kuruluşları, işçi, işveren ve eğitim sendikaları temsilcileri katıldı.

Üniversitemizden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Fatma Ünal ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Yılmaz’ın da katıldığı çalıştay 3 gün sürdü. Farklı kurum ve kuruluşlardan 170 temsilcinin katıldığı Çalıştay’da, Bartın Üniversitesi “Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı” uygulamasında pilot üniversite seçildi.  

Yükseköğretim Kurulu’nu (YÖK) temsilen Çalıştay’da bulunan TYÇ Kurulu Üyesi ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yaptığı açılış konuşmasında Türkiye Yeterlilik Veri Tabanı çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

“Türkiye Yeterlilik Veri Tabanı” ile yaşanabilecek olumsuz durumların önceden tespiti ve önlem alınmasına da fayda sağlayacağını ifade eden Rektör Uzun, “Türkiye Yeterlilik Veri Tabanı ile mevcut durumun tespiti ve karşılaştırmalı değerlendirilmesi, bilginin ulusal ve uluslararası dolaşımının yanı sıra yaşanacak bazı olumsuz durumların da en aza indirilmesi sağlanabilir. Bu anlamda proaktif ilerlememiz devamlı ve hızlı bir tempoda gelişimimizin de önü açılacaktır.” diye konuştu.

Uzun soluklu çalışmalar sonucunda belli bir noktaya getirilen Türkiye Yeterlilik Veri Tabanı çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getiren Rektör Uzun, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile önceki bakanlarımız başta olmak üzere YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sayın Muzaffer Elmas’a, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanımız Sayın Adem Ceylan ile Çalıştay’ın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve Türkiye Yeterlilik Veri Tabanı’nın oluşturulmasında katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan Çalıştay’ın ilk bölümünde katılımcılara TYÇ’nin kapsamı, amaçları ve temel bileşenleri, AYÇ referanslama, TYÇ uygulama süreçleri ile yükseköğretimde kalite güvence çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çalıştay’ın ikinci bölümü TYVT içeriği ve yapısı, Avrupa Portalları ve yükseköğretim yeterliliklerinin TYVT’ye eklenmesi için yürütülen çalışmalar ve karşılaşılan güçlükleri paylaştığı sunumuyla başlayıp, çalışma grupları bölümüne geçilmiş, yükseköğretim kurumları temsilcilerinin üniversite bilgi paketleri hakkında sorular içeren bilgi formlarını yanıtlamalarıyla devam etti.

Çalıştay’ın ikinci günü, yükseköğretim kurumlarının bilgi formları aracılığıyla sağladığı bilgilere dair değerlendirmeler yapılarak, yükseköğretim yeterliliklerinin öğrenme kazanımlarıyla tanımlanmasında izlenen temel ilkeler, iyi örnekler ve sık yapılan hatalara yer verilerek verimliliği artırmaya yönelik bilgiler verildi.

Yükseköğretim yeterliliklerinin TYVT’ye eklenmesi sürecinde izlenecek yöntemlere dair somut sonuçlara ulaşılan ve katılımcıların TYÇ ile ilgili diğer konularda da benzeri çalıştaylar talep edildiği Türkiye Yeterlikler Veri Tabanı Çalıştayı, değerlendirmelerin ardından son buldu.

  • ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında Üniversitemiz ihtisaslaşmaya hak kazandı.

  • Kuruluşların Bilgi Toplama Süreçleri İle İç Kalite Güvencesi Sistemleri Arasındaki İlişki” konulu Akreditasyon Notları Serisi 1 yayımlandı

  • Kurumsal Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

  • Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu Sürüm 2.0 yayımlandı.

  • Kurum İç Değerlendirme Takımı Birimleri Ziyaret Etti

  • Üniversitemiz, YÖKAK değerlendirme ve bilgilendirme toplantısına katıldı

  • Üniversitemize ‘Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’ verildi

  • Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.0) yayımlandı

  • ‘Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Çalıştayı’ tamamlandı

  • YÖKAK, üniversitelerin iç kalite sistemlerini kurmalarına destek olacak yazılım geliştirdi