image/svg+xml
image/svg+xml

Formlar


FRM-0001 Genel Doküman Örneği (Dikey)
FRM-0002 Genel Doküman Örneği (Dikey-İmzalı)
FRM-0003 Genel Doküman Örneği (Yatay)
FRM-0004 Genel Doküman Örneği (Yatay-İmzalı)
FRM-0005 Genel Doküman Örneği (Prosedür)
FRM-0006 Genel Doküman Örneği (Talimat)
FRM-0007 Genel Doküman Örneği (İş Akışı)
FRM-0008 Genel Doküman Örneği (Görev Tanımı)
FRM-0009 Genel Doküman Örneği (Proses Kartı)
FRM-0010 Genel Doküman Örneği-Excel (Dikey)
FRM-0011 Genel Doküman Örneği-Excel (Dikey-İmzalı)
FRM-0012 Genel Doküman Örneği-Excel (Yatay)
FRM-0013 Genel Doküman Örneği-Excel (Yatay-İmzalı)
FRM-0014 Arşiv Evrak Talep Formu
FRM-0015 Arşiv Evrak Teslim Formu
FRM-0016 Doküman Hazırlama ve Revizyon Talep Formu
FRM-0017 Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu
FRM-0018 Hizmet Alımı Tedarikçi Firma Değerlendirme Formu
FRM-0019 Hizmet İçi Eğitim Birim Yöneticisi Değerlendirme Formu
FRM-0020 Hizmet İçi Eğitim Katılım Formu
FRM-0021 Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme Anketi
FRM-0022 İç Tetkik Bulgu ve Öneriler Formu
FRM-0023 İç Tetkik Katılım Formu
FRM-0024 Katılım Belgesi
FRM-0025 Kurum Dışı Eğitim Bilgi Formu
FRM-0026 Mal Alımı Tedarikçi Firma Değerlendirme Formu
FRM-0027 Oryantasyon Eğitimi Değerlendirme Anketi
FRM-0028 Oryantasyon Eğitimi Katılım Formu
FRM-0029 Öneri İstek Memnuniyet Şikayet Formu
FRM-0030 Personel Eğitim İhtiyacı Belirleme Anketi
FRM-0031 Elektronik Posta İstek - Şifre Değişikliği Formu
FRM-0032 Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi Formu
FRM-0033 Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)
FRM-0034 Telefon Hattı Resmi Görüşme Talep Formu
FRM-0035 Telefon Hattı Tahsis-İptal Talep Formu
FRM-0036 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Gündem Formu
FRM-0037 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Tutanağı
FRM-0038 Akademik Personel Memnuniyet Anketi
FRM-0039 İdari Personel Memnuniyet Anketi
FRM-0040 Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi
FRM-0041 Öğrenci Memnuniyet Anketi
FRM-0042 Öğretim Elemanı Ders Değerlendirme Anketi
FRM-0043 Önerilen veya Talep Edilen Eğitimler Listesi
FRM-0044 Eğitine Katılacak Personel Listesi
FRM-0045 Araç Yolcu Listesi Formu
FRM-0046 Etkinlik Talep Formu
FRM-0047 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Başvuru Formu
FRM-0048 Teknik Gezi Taşıt Talep Formu
FRM-0049 Yemek Bursu Başvuru Formu
FRM-0050 Bütçe Ödeneği Talep Formu
FRM-0051 E-Bütçe Kişi Tanımlama Talep Formu
FRM-0052 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Tez Değerlendirme Tutanağı
FRM-0053 Ödeme Evrakı İade Formu
FRM-0054 Ön Mali Kontrol Formu
FRM-0055 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği İhtiyacını Saptama Formu
FRM-0056 Yolluk Ödeneği Talep Formu
FRM-0057 Demirbaş Kitap Zimmet Formu
FRM-0058 Dergi E-Dergi İstek Formu
FRM-0059 KDDB Oryantasyon Eğitimi Takip Formu
FRM-0060 KDDB Oryantasyon Eğitimi Tanıtım Formu
FRM-0061 Kitap E-Kitap İstek Formu
FRM-0062 Kitap İstek Listesi
FRM-0063 Kütüphaneden İzinsiz Materyal Çıkaranlar için Tutanak
FRM-0064 Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap Fotokopisi İstek Formu
FRM-0065 Makale İstek Formu
FRM-0066 Staj Başvuru Formu
FRM-0067 Veri Tabanı Öneri İstek Formu
FRM-0068 BİDB-Arıza Bildirim Formu
FRM-0069 Kulüp Web Sayfası Elektronik E-Posta İstek ve Şifre Değişikliği Formu
FRM-0070 ÜBYS Yeni Kullanıcı Oluşturma Değişilik Formu
FRM-0071 Web Sitesi Talep Formu
FRM-0072 45 Kredi +1 Ders Alma Başvuru Formu
FRM-0073 Af Başvuru Dilekçesi
FRM-0074 Çakışan Ders-Dersler için Dilekçe Örneği
FRM-0075 Çakışan Sınav-Sınavlar için Dilekçe Örneği
FRM-0076 Çift Anadal-Yandal Başvuru Formu
FRM-0077 Çift Anadal-Yandal Ders Alma Dilekçesi
FRM-0078 Ders Ekle-Sil Formu
FRM-0079 Ders Muafiyet Talep Formu
FRM-0080 Ders Sildirme Formu
FRM-0081 Ders Telafi Formu
FRM-0082 Ek Sınav Müracaat Formu
FRM-0083 Geçiçi Mezuniyet Belge Talep Formu
FRM-0084 Genel Amaçlı Dilekçe Örneği
FRM-0085 Harç Ücreti İade Formu
FRM-0086 İlişik Kesme Formu (Enstitüler için)
FRM-0087 İlişik Kesme Formu (Fakülte-Yüksekokul- MYO'lar için)
FRM-0088 Kayıt Açtırma Formu
FRM-0089 Kayıt Dondurma Başvuru Formu
FRM-0090 Kayıt Sildirme Dilekçesi
FRM-0091 Kopya Tutanağı Formu
FRM-0092 Mazeret Sınavı Başvuru Formu
FRM-0093 Mazeretli Kayıt Yaptırma Talep Formu
FRM-0094 Not Düzeltme Formu
FRM-0095 Not Yükseltme Amacıyla Bütünleme Sınavına Girme Talep Formu
FRM-0096 Öğrenci Belgesi İstem Dilekçesi
FRM-0097 Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu
FRM-0098 Özel Öğrenci Dilekçesi (Giden Öğrenci için)
FRM-0099 Puantaj Cetveli (Staj Yapan Öğrenciler için)
FRM-0099 FRM-106 Puantaj Cetveli ve Taahakkuk Bordrosu Çoklu Sayfa (Staj Yapan Öğrenciler için)
FRM-0100 Seçmeli Ders Sildirme Formu
FRM-0101 Sınav Notuna İtiraz Formu
FRM-0102 Staj Formu (Meslek Yüksekokulu)
FRM-0103 Staj Formu (Mühendislik Fakültesi)
FRM-0104 Staj Kabul ve Sözleşme Formu
FRM-0105 Taahakkuk Bordrosu (Staj Yapan Öğrenciler için)
FRM-0106 Tek Ders Sınavı Başvuru Formu
FRM-0107 Transkript İstem Dilekçesi
FRM-0108 Yaz Okulu Ders Alma Başvuru Formu
FRM-0109 Yeni Diploma Talep Formu (Zayi Durumunda)
FRM-0110 Dersi Tekrar Alma Dilekçesi (Genel Not Ortalamasını Yükseltmek için)
FRM-0111 Bitirme Tezi Başvuru ve Değerlendirme Formu
FRM-0112 Staj Formu (Orman Fakültesi)
FRM-0113 Bölüm Açma Başvuru Dosyası Formu
FRM-0114 Ders Değişilik Formu
FRM-0115 Ders Planı Örneği (Lisans Programlar için)
FRM-0116 Ders Planı Örneği (Lisanüstü Programlar için)
FRM-0117 Ders Planı Örneği (Önlinsans Programlar için)
FRM-0118 Kontenjan Talebi Dosyası Formu
FRM-0119 Program İle İlgili Bilgiler Şablonu
FRM-0120 Açık Kimlik Formu
FRM-0121 Aile Durum Bildirim Formu
FRM-0122 Aile Yardım Bildirim Formu
FRM-0123 Analık İzin Formu
FRM-0124 Araştırma Görevlisi Atama Başvuru Formu
FRM-0125 Araştırma Görevlisi Başvuru Formu
FRM-0126 Bağlı Birimler Arası Boş Kadro Kullanma ve Aktarma İzin Talep Formu
FRM-0127 Boş Akademik Kadro Değişiklik Listesi
FRM-0128 Boş İdari Kadro Değişiklik Listesi
FRM-0129 Değişim Programları Görevlendirme Bilgi Formu
FRM-0130 Doğum İzni Dilekçesi
FRM-0131 Doğum Yardımı Dilekçesi
FRM-0132 Dolu Akademik Kadro Derece Değişilik Listesi
FRM-0133 Dosya Devir Dizi Pusulası
FRM-0134 Emeklilik (Hizmetle İlgili)
FRM-0135 Emeklilik (Hizmete İlişkin Diğer Bilgiler)
FRM-0136 Emeklilik Belgesi
FRM-0137 Görev Süre Uzatım Formu (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için)
FRM-0138 Görev Yeri Belgesi Talep Formu
FRM-0139 Görevlendirme Desteği Ortak Yazar Muvafakat Belgesi
FRM-0140 Görevlendirme Desteği Sorumlu Yazar Taahhüt Belgesi
FRM-0141 Güvenlik Soruşturma Formu
FRM-0142 Hastalık İzin Onayı Formu
FRM-0143 İdari Personel Nakil Talep Formu
FRM-0144 İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo
FRM-0145 Jüri Ücret Beyan Formu
FRM-0146 Kadro Devir Cetveli
FRM-0147 Kadro İlerleme Tablosu Formu
FRM-0148 Kadro Talep Formu
FRM-0149 Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Yeniden Atama Değerlendirme Komisyonu Tutanağı 
FRM-0150 Mal Bildirim Beyannamesi
FRM-0151 Mecburi Hizmet Yükümlülükleri İçin Nakil Talep Formu (Form A)
FRM-0152 Mecburi Hizmet Yükümlülükleri İçin Nakil Talep Formu (From B)
FRM-0153 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yükseokul ve Rektörlüğüne Bağlı Birimler İçin)
FRM-0154 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Meslek Yüksekokulları İçin)
FRM-0155 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Yabancı Dil Öğretim Görevlisi İçin)
FRM-0156 Öğretim Elemanı İzin ve Görevlendirme Bilgi Formu
FRM-0157 Öğretim Elemanı Kadro Talep Formu
FRM-0158 Öğretim Görevlisi Atama Başvuru Formu
FRM-0159 Öğretim Görevlisi Başvuru Formu
FRM-0160 Öğretim Görevlisi Kadro Talep Formu (Meslek Yüksekokulları için)
FRM-0161 Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyelerine Değerlendirme Formu-Beyanname
FRM-0162 Öğretim Üyesi Başvuru Formu
FRM-0163 Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yükseokul ve Rektörlüğüne Bağlı Birimler İçin)
FRM-0164 Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Meslek Yüksekokuları İçin)
FRM-0165 Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Yabancı Dil Öğretim Görevlisi İçin)
FRM-0166 Özgeçmiş ve Eserler Listesi
FRM-0167 Personel İlişik Kesme Belgesi
FRM-0168 Personel Kimliği (Akıllı Kart) İstek Formu
FRM-0169 Personel Nakil Bildirimi
FRM-0170 Profesör Kadrolarına Başvuran Adayların Asgari Koşulları Sağladığına Dair Beyanname
FRM-0171 Profesör ve Doçent Jüri Öneri Formu
FRM-0172 Kısa Süresi (Saalik) İzin Formu
FRM-0173 Serbest Bırakılması İstenen Akademik Kadro Listesi
FRM-0174 Taahhüt ve Kafalet Senedi
FRM-0175 Tebliğ Tebellüğ Belgesi
FRM-0176 Ücretli Araştırma İzni Başvuru Formu
FRM-0177 Üniversite Lisansüstü Enstitü ve Bağlı Birimler İçin Bilgi Giriş Formu
FRM-0178 Vize Talep Formu
FRM-0179 Yabancı Uyruklu Komisyon Raporu Formu
FRM-0180 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Form
FRM-0181 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Yıllık Faaliyet ve Değerlendirme Raporu Formu
FRM-0182 Yetki Devir Formu
FRM-0183 Yıllık İzin Formu
FRM-0184 YLSY Atama Başvuru Formu
FRM-0185 Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi
FRM-0186 Yurtdışı İzin Talep Formu
FRM-0187 Yurtdışı Misafir Öğretim Elemanı Bilgi Formu
FRM-0188 Yurtdışına-Yurtiçine Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına Ait Çalışma Raporu Formu
FRM-0189 Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu
FRM-0190 Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) Şifre Talep Formu
FRM-0191 Maaş Promosyon Dilekçesi (Anlaşma sonrası katılım)
FRM-0192 İdari Personel KurumDışı Naklen Talep Dilekçesi
FRM-0193 Malzeme Talep Formu
FRM-0194 BÜNSEM Eğitim Programı Öneri Formu
FRM-0195 BÜNSEM Öğrenci Eğitim İhtiyacı Belirleme Anket Formu
FRM-0196 BÜNSEM Personel Eğitim İhtiyacı Belirleme Anket Formu
FRM-0197 BÜNSEM Program ve Eğitici Değerlendirme Anketi
FRM-0198 BÜNSEM Yoklama Çizelgesi
FRM-0199 Etkinlik Memnuiyet Anketi
FRM-0200 BÜNSEM Eğitim-Sertifika Programı Başvuru Formu
FRM-0201 Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS) Deney İstek Formu
FRM-0202 Beton Basınç Dayanım Testi Deney İstek Formu
FRM-0203 Çekme, Basma, Eğme Testleri Deney İstek Formu
FRM-0204 Elektriksel İletkenlik Deney İstek Formu
FRM-0205 Floresans Spektrometresi Deney İstek Formu
FRM-0206 Kaplama Cihazları Deney İstek Formu
FRM-0207 Partikül Boyut Analizi Deney İstek Formu
FRM-0208 Plastik Enjeksiyon Numune İstek Formu
FRM-0209 Sıvı Azot İstek Formu
FRM-0210 Termal Analiz Deney İstek Formu
FRM-0211 UV-VIS-NIR Spektrofotometre Deney İstek Formu
FRM-0212 XRD X-Işını Difraktometresi (XRD) Deney İstek Formu
FRM-0213 Atmosfer Kontrollü Kabin (GLOVE BOX) Kullanımı İstek Formu
FRM-0214 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Deney İstek Formu
FRM-0216 Erasmus+ Personel Ders Verme Taahhütnamesi - Recognizance
FRM-0217 Feragat Dilekçesi - Petition for Resignation
FRM-0218 Hibesiz Yararlanma Dilekçesi - Petition for Non-Grants
FRM-0219 Teaching Staff Mobility Programme
FRM-0220 Erasmus+ Eğitim Alma Personel Taahhütnamesi - Recognizance
FRM-0221 Feragat Dilekçesi - Petition for Resignation
FRM-0222 Hibesiz Yararlanma Dilekçesi - Petition for Non-Grants
FRM-0223 Training Staff Mobility Programme
FRM-0224 Varış ve Ayrılış Belgesi - Confirmation of Arrival and Departure
FRM-0225 Akademik Tanınma Formu (Hareketlilik Esnasında)- Academic Recognition Form (During the Mobilty)
FRM-0226 Akademik Tanınma Formu (Hareketlilik Öncesi) - Academic Recognition Form (Before the Mobilty)
FRM-0227 Akademik Tanınma Formu (Hareketlilik Sonrasında)- Academic Recognition Form (After the Mobilty)
FRM-0228 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Taahhütnamesi - Recognizance
FRM-0229 Feragat Dilekçesi - Petition for Resignation
FRM-0230 Hareketlilik Uzatma Formu - Mobility Extension Form
FRM-0231 Hibesiz Yararlanma Dilekçesi - Petition for Non-Grants
FRM-0232 Katılım Belgesi - Confirmation of Arrival and Departure (Study Period)
FRM-0233 Varış ve Ayrılış Belgesi - Confirmation of Arrival and Departure
FRM-0234 Akademik Tanınma Formu (Hareketlilik Öncesi) - Academic Recognition Form (Before the Mobilty)
FRM-0235 Erasmus+ Öğrenci Staj Taahhütnamesi - Recognizance
FRM-0236 Feragat Dilekçesi - Petition for Resignation
FRM-0237 Hareketlilik Uzatma Formu - Mobility Extension Form
FRM-0238 Hibesiz Yararlanma Dilekçesi - Petition for Non-Grants
FRM-0239 Katılım Belgesi - Confirmation of Arrival and Departure (Study Period)
FRM-0240 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Danışman Bildirim Formu
FRM-0241 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi İnceleme Formu
FRM-0242 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi Teslim Tutanak Formu
FRM-0243 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mezuniyet Formu
FRM-0244 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Proje Öneri Formu
FRM-0245 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi Teslim Değerlendirme Formu
FRM-0246 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi Teslim Tutanak Formu
FRM-0247 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mezuniyet Formu
FRM-0248 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Proje Öneri Formu
FRM-0249 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yeterlilik Danışman Bildirim Formu
FRM-0250 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yeterlilik Değerlendirme Tutanağı
FRM-0251 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yeterlilik Sınavı Jüri Öneri Formu
FRM-0252 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yeterlilik Sınavı Tutanak Formu
FRM-0253 Tezli Yüksek Lisans Programı Danışman Bildirim Formu
FRM-0254 Tezli Yüksek Lisans Programı Danışman Değişikliği Bildirim Formu
FRM-0255 Tezli Yüksek Lisans Programı İkinci Danışman Atama Talep Formu
FRM-0256 Tezli Yüksek Lisans Programı Savunma Sınavı Sonrası Beyan Formu
FRM-0257 Tezli Yüksek Lisans Programı Seminer Dersi Konu Bildirim Formu
FRM-0258 Tezli Yüksek Lisans Programı Seminer Dersi Uygulama Formu
FRM-0259 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Konusu Bildirim Formu
FRM-0260 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Konusu Değişikliği Bildirim Formu
FRM-0261 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu
FRM-0262 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu
FRM-0263 BAP Başvurusu Bilgi Talep Dilekçesi
FRM-0264 Lisansüstü Ders Telafi Dilekçesi
FRM-0265 Doktora Programı Tez İzleme Komitesi Değişiklik Formu
FRM-0266 Doktora Programı Danışman Bildirim Formu
FRM-0267 Doktora Programı Danışman Değişikliği Bildirim Formu
FRM-0268 Doktora Programı İkinci Danışman Atama Talep Formu
FRM-0269 Doktora Programı Savunma Sınavı Sonrası Beyan Formu
FRM-0270 Doktora Programı Seminer Dersi Konu Bildirim Formu
FRM-0271 Doktora Programı Seminer Dersi Uygulama Formu
FRM-0272 Doktora Programı Tez İzleme Komitesi Atama Formu
FRM-0273 Doktora Programı Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu
FRM-0274 Doktora Programı Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu
FRM-0275 Doktora Programı Tez Önerisi Savunma Sınav Tarihi Bildirim Formu
FRM-0276 Doktora Programı Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanak Formu
FRM-0277 Doktora Programı Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu
FRM-0278 Doktora Programı Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu
FRM-0279 Doktora Programı Yeterlik Sınav Tutanak Formu
FRM-0280 Doktora Programı Yeterlik Sınavı Jüri Atama Formu
FRM-0281 Askerlik Sevk Tehir İstem Dilekçesi
FRM-0282 Askerlik Sevk Tehiri İptal Talebi Dilekçesi
FRM-0283 Ciltlenmemiş Tez İnceleme Formu
FRM-0284 Ciltlenmiş Tez İnceleme Formu (Eğitim Bilimleri Enstitüsü)
FRM-0285 Ciltlenmiş Tez Teslim Formu
FRM-0286 Ders Tanıtım ve Uygulama Bilgileri Formu
FRM-0287 Diğer Yükseköğretim Kurumlarından (Enstitülerden) Ders Alma İstem Dilekçesi
FRM-0288 Kayıt Sildirme Dilekçesi (Enstitüler için)
FRM-0289 Lisansüstü Kayıt Dondurma Dilekçesi
FRM-0290 Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru Formu
FRM-0291 Ortak Lisansüstü Programlardan Ders Alma İstem Dilekçesi
FRM-0292 Ortak Programlar için Ortak Danışman Atama İstem Dilekçesi
FRM-0293 Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu (Enstitüler için)
FRM-0294 Program Dışı Alınan Derslerin Krediye Saydırılması için Başvuru Dilekçesi
FRM-0295 Tez Teslimi için Ek Süre Talep Dilekçesi
FRM-0296 Eğitim-Sertifika Programı Katılımcı Sağlık Formu (18 Yaşından Büyükler için)
FRM-0297 Eğitim-Sertifika Programı Katılımcı Sağlık Formu (18 Yaşından Küçükler için)
FRM-0298 Atanmaya Hak Kazanan Öğretim Elemanı Güvenlik Soruşturması Ön Bilgi Formu
FRM-0299 Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına İlk Defa Başvuru Değerlendirme Komisyonu Tutanağı
FRM-0300 Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Değerlendirme Komisyon Tutanağı
FRM-0301 FDP-Feragat Dilekçesi
FRM-0302 Lisansüstü Program Katılımcı Listesi
FRM-0303 BÜDEM Kurs Başvuru Formu
FRM-0304 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İş Talep Formu
FRM-0305 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Danışman Değişikliği Bildirim Formu
FRM-0306 Sıfır Atık Yönetimi Bina Bazlı Denetim Formu
FRM-0307 Tezlerin Erişime Açılması ve Kısıtlanması Talep Formu
FRM-0308 Yayın Öneri Formu
FRM-0309 Yayın Değerlendirme Formu
FRM-0310 Yayın Sözleşme Formu
FRM-0311 Yayın Devir Formu
FRM-0312 Görev Devri Rapor Formu
FRM-0313 OHAL Komisyonu Kararınca Görevine İade Edilen Öğretim Elemanı Atama Başvuru Formu
FRM-0314 Taslaklar Hakkında Görüş Bildirme Formu
FRM-0315 Atama Başvuru Formu
FRM-0316 Birim Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu Değerlendirme Tutanağı
FRM-0317 Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Beyan Belgesi
FRM-0318 Akademik Teşvik Başvuruları Birim Puan Tablosu
FRM-0319 Etik Kurul Başvuru Dilekçesi
FRM-0320 Etik Kurulu Başvuru Formu
FRM-0321 Etik Kurulu Bilgi Formu
FRM-0322 Etik Kurulu Taahhütname
FRM-0323 Genel Mal Bildirim Teslim Tutanağı
FRM-0324 Özlük İşleri Kontrol Formu
FRM-0325 Öğrenci Staj Değerlendirme Anketi
FRM-0326 Öğrenci Staj Sicil Formu
FRM-0327 Ücretli Staj Eğitimi Bilgi Formu
FRM-0328 SHMYO Güz Yarıyılı Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Kontrol Listesi
FRM-0329 SHMYO Bahar Yarıyılı Eğitim- Öğretim Hazırlık Kontrol Listesi
FRM-0330 İş Takvimi (PUKO Döngüsü)
FRM-0331 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (Fen Bilimleri Enstitüsü İçin)
FRM-0332 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu (Fen Bilimleri Enstitüsü İçin)
FRM-0333 Doktora Programı Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu (Fen Bilimleri Enstitüsü İçin)
FRM-0334 Doktora Programı Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu (Fen Bilimleri Enstitüsü İçin)