image/svg+xml
image/svg+xml

Formlar


FRM-0001 Genel Doküman Örneği (Dikey)
FRM-0002 Genel Doküman Örneği (Dikey-İmzalı)
FRM-0003 Genel Doküman Örneği (Yatay)
FRM-0004 Genel Doküman Örneği (Yatay-İmzalı)
FRM-0005 Genel Doküman Örneği (Prosedür)
FRM-0006 Genel Doküman Örneği (Talimat)
FRM-0007 Genel Doküman Örneği (İş Akışı)
FRM-0008 Genel Doküman Örneği (Görev Tanımı)
FRM-0009 Genel Doküman Örneği (Proses Kartı)
FRM-0010 Genel Doküman Örneği-Excel (Dikey)
FRM-0011 Genel Doküman Örneği-Excel (Dikey-İmzalı)
FRM-0012 Genel Doküman Örneği-Excel (Yatay)
FRM-0013 Genel Doküman Örneği-Excel (Yatay-İmzalı)
FRM-0014 Arşiv Evrak Talep Formu
FRM-0015 Arşiv Evrak Teslim Formu
FRM-0016 Doküman Hazırlama ve Revizyon Talep Formu
FRM-0017 Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu
FRM-0018 Hizmet Alımı Tedarikçi Firma Değerlendirme Formu
FRM-0019 Hizmet İçi Eğitim Birim Yöneticisi Değerlendirme Formu
FRM-0020 Hizmet İçi Eğitim Katılım Formu
FRM-0021 Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme Anketi
FRM-0022 İç Tetkik Bulgu ve Öneriler Formu
FRM-0023 İç Tetkik Katılım Formu
FRM-0024 Katılım Belgesi
FRM-0025 Kurum Dışı Eğitim Bilgi Formu
FRM-0026 Mal Alımı Tedarikçi Firma Değerlendirme Formu
FRM-0027 Oryantasyon Eğitimi Değerlendirme Anketi
FRM-0028 Oryantasyon Eğitimi Katılım Formu
FRM-0029 Öneri İstek Memnuniyet Şikayet Formu
FRM-0030 Personel Eğitim İhtiyacı Belirleme Anketi
FRM-0031 Elektronik Posta İstek - Şifre Değişikliği Formu
FRM-0032 Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi Formu
FRM-0033 Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)
FRM-0034 Telefon Hattı Resmi Görüşme Talep Formu
FRM-0035 Telefon Hattı Tahsis-İptal Talep Formu
FRM-0036 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Gündem Formu
FRM-0037 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Tutanağı
FRM-0038 Akademik Personel Memnuniyet Anketi
FRM-0039 İdari Personel Memnuniyet Anketi
FRM-0040 Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi
FRM-0041 Öğrenci Memnuniyet Anketi
FRM-0042 Öğretim Elemanı Ders Değerlendirme Anketi
FRM-0043 Önerilen veya Talep Edilen Eğitimler Listesi
FRM-0044 Eğitine Katılacak Personel Listesi
FRM-0045 Araç Yolcu Listesi Formu
FRM-0046 Etkinlik Talep Formu
FRM-0047 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Başvuru Formu
FRM-0048 Teknik Gezi Taşıt Talep Formu
FRM-0049 Yemek Bursu Başvuru Formu
FRM-0050 Bütçe Ödeneği Talep Formu
FRM-0051 E-Bütçe Kişi Tanımlama Talep Formu
FRM-0052 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Tez Değerlendirme Tutanağı
FRM-0053 Ödeme Evrakı İade Formu
FRM-0054 Ön Mali Kontrol Formu
FRM-0055 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği İhtiyacını Saptama Formu
FRM-0056 Yolluk Ödeneği Talep Formu
FRM-0057 Demirbaş Kitap Zimmet Formu
FRM-0058 Dergi E-Dergi İstek Formu
FRM-0059 KDDB Oryantasyon Eğitimi Takip Formu
FRM-0060 KDDB Oryantasyon Eğitimi Tanıtım Formu
FRM-0061 Kitap E-Kitap İstek Formu
FRM-0062 Kitap İstek Listesi
FRM-0063 Kütüphaneden İzinsiz Materyal Çıkaranlar için Tutanak
FRM-0064 Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap Fotokopisi İstek Formu
FRM-0065 Makale İstek Formu
FRM-0066 Staj Başvuru Formu
FRM-0067 Veri Tabanı Öneri İstek Formu
FRM-0068 BİDB-Arıza Bildirim Formu
FRM-0069 Kulüp Web Sayfası Elektronik E-Posta İstek ve Şifre Değişikliği Formu
FRM-0070 ÜBYS Yeni Kullanıcı Oluşturma Değişilik Formu
FRM-0071 Web Sitesi Talep Formu
FRM-0072 45 Kredi +1 Ders Alma Başvuru Formu
FRM-0073 Af Başvuru Dilekçesi
FRM-0074 Çakışan Ders-Dersler için Dilekçe Örneği
FRM-0075 Çakışan Sınav-Sınavlar için Dilekçe Örneği
FRM-0076 Çift Anadal-Yandal Başvuru Formu
FRM-0077 Çift Anadal-Yandal Ders Alma Dilekçesi
FRM-0078 Ders Ekle-Sil Formu
FRM-0079 Ders Muafiyet Talep Formu
FRM-0080 Ders Sildirme Formu
FRM-0081 Ders Telafi Formu
FRM-0082 Ek Sınav Müracaat Formu
FRM-0083 Geçiçi Mezuniyet Belge Talep Formu
FRM-0084 Genel Amaçlı Dilekçe Örneği
FRM-0085 Harç Ücreti İade Formu
FRM-0086 İlişik Kesme Formu (Enstitüler için)
FRM-0087 İlişik Kesme Formu (Fakülte-Yüksekokul- MYO'lar için)
FRM-0088 Kayıt Açtırma Formu
FRM-0089 Kayıt Dondurma Başvuru Formu
FRM-0090 Kayıt Sildirme Dilekçesi
FRM-0091 Kopya Tutanağı Formu
FRM-0092 Mazeret Sınavı Başvuru Formu
FRM-0093 Mazeretli Kayıt Yaptırma Talep Formu
FRM-0094 Not Düzeltme Formu
FRM-0095 Not Yükseltme Amacıyla Bütünleme Sınavına Girme Talep Formu
FRM-0096 Öğrenci Belgesi İstem Dilekçesi
FRM-0097 Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu
FRM-0098 Özel Öğrenci Dilekçesi (Giden Öğrenci için)
FRM-0099 FRM-106 Puantaj Cetveli ve Taahakkuk Bordrosu Çoklu Sayfa (Staj Yapan Öğrenciler için)
FRM-0100 Seçmeli Ders Sildirme Formu
FRM-0101 Sınav Notuna İtiraz Formu
FRM-0102 Staj Formu (Meslek Yüksekokulu)
FRM-0103 Staj Formu (Mühendislik Fakültesi)
FRM-0104 Staj Kabul ve Sözleşme Formu
FRM-0105 Taahakkuk Bordrosu (Staj Yapan Öğrenciler için)
FRM-0106 Tek Ders Sınavı Başvuru Formu
FRM-0107 Transkript İstem Dilekçesi
FRM-0108 Yaz Okulu Ders Alma Başvuru Formu
FRM-0109 Yeni Diploma Talep Formu (Zayi Durumunda)
FRM-0110 Dersi Tekrar Alma Dilekçesi (Genel Not Ortalamasını Yükseltmek için)
FRM-0111 Bitirme Tezi Başvuru ve Değerlendirme Formu
FRM-0112 Staj Formu (Orman Fakültesi)
FRM-0113 Bölüm Açma Başvuru Dosyası Formu
FRM-0114 Ders Değişilik Formu
FRM-0115 Ders Planı Örneği (Lisans Programlar için)
FRM-0116 Ders Planı Örneği (Lisanüstü Programlar için)
FRM-0117 Ders Planı Örneği (Önlinsans Programlar için)
FRM-0118 Kontenjan Talebi Dosyası Formu
FRM-0119 Program İle İlgili Bilgiler Şablonu
FRM-0120 Açık Kimlik Formu
FRM-0121 Aile Durum Bildirim Formu
FRM-0122 Aile Yardım Bildirim Formu
FRM-0123 Analık İzin Formu
FRM-0124 Araştırma Görevlisi Atama Başvuru Formu
FRM-0125 Araştırma Görevlisi Başvuru Formu
FRM-0126 Bağlı Birimler Arası Boş Kadro Kullanma ve Aktarma İzin Talep Formu
FRM-0127 Boş Akademik Kadro Değişiklik Listesi
FRM-0128 Boş İdari Kadro Değişiklik Listesi
FRM-0129 Değişim Programları Görevlendirme Bilgi Formu
FRM-0130 Doğum İzni Dilekçesi
FRM-0131 Doğum Yardımı Dilekçesi
FRM-0132 Dolu Akademik Kadro Derece Değişilik Listesi
FRM-0133 Dosya Devir Dizi Pusulası
FRM-0134 Emeklilik (Himzetle İlgili)
FRM-0135 Emeklilik (Hizmete İlişkin Diğer Bilgiler)
FRM-0136 Emeklilik Belgesi
FRM-0137 Görev Süre Uzatım Formu (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için)
FRM-0138 Görev Yeri Belgesi Talep Formu
FRM-0139 Görevlendirme Desteği Ortak Yazar Muvafakat Belgesi
FRM-0140 Görevlendirme Desteği Sorumlu Yazar Taahhüt Belgesi
FRM-0141 Güvenlik Soruşturma Formu
FRM-0142 Hastalık İzin Onayı Formu
FRM-0143 İdari Personel Nakil Talep Formu
FRM-0144 İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo
FRM-0145 Jüri Ücret Beyan Formu
FRM-0146 Kadro Devir Cetveli
FRM-0147 Kadro İlerleme Tablosu Formu
FRM-0148 Kadro Talep Formu
FRM-0149 Komisyon Tutanağı
FRM-0150 Mal Bildirim Beyannamesi
FRM-0151 Mecburi Hizmet Yükümlülükleri İçin Nakil Talep Formu (Form A)
FRM-0152 Mecburi Hizmet Yükümlülükleri İçin Nakil Talep Formu (From B)
FRM-0153 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yükseokul ve Rektörlüğüne Bağlı Birimler İçin)
FRM-0154 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Meslek Yüksekokulları İçin)
FRM-0155 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Yabancı Dil Öğretim Görevlisi İçin)
FRM-0156 Öğretim Elemanı İzin ve Görevlendirme Bilgi Formu
FRM-0157 Öğretim Elemanı Kadro Talep Formu
FRM-0158 Öğretim Görevlisi Atama Başvuru Formu
FRM-0159 Öğretim Görevlisi Başvuru Formu
FRM-0160 Öğretim Görevlisi Kadro Talep Formu (Meslek Yüksekokulları için)
FRM-0161 Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyelerine Değerlendirme Formu-Beyanname
FRM-0162 Öğretim Üyesi Başvuru Formu
FRM-0163 Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yükseokul ve Rektörlüğüne Bağlı Birimler İçin)
FRM-0164 Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Meslek Yüksekokuları İçin)
FRM-0165 Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Yabancı Dil Öğretim Görevlisi İçin)
FRM-0166 Özgeçmiş ve Eserler Listesi
FRM-0167 Personel İlişik Kesme Belgesi
FRM-0168 Personel Kimliği (Akıllı Kart) İstek Formu
FRM-0169 Personel Nakil Bildirimi
FRM-0170 Profesör Kadrolarına Başvuran Adayların Asgari Koşulları Sağladığına Dair Beyanname
FRM-0171 Profesör ve Doçent Jüri Öneri Formu
FRM-0172 Kısas Süresi (Saalik) İzin Formu
FRM-0173 Serbest Bırakılması İstenen Akademik Kadro Listesi
FRM-0174 Taahhüt ve Kafalet Senedi
FRM-0175 Tebliğ Tebellüğ Belgesi
FRM-0176 Ücretli Araştırma İzni Başvuru Formu
FRM-0177 Üniversite Lisansüstü Enstitü ve Bağlı Birimler İçin Bilgi Giriş Formu
FRM-0178 Vize Talep Formu
FRM-0179 Yabancı Uyruklu Komisyon Raporu Formu
FRM-0180 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Form
FRM-0181 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Yıllık Faaliyet ve Değerlendirme Raporu Formu
FRM-0182 Yetki Devir Formu
FRM-0183 Yıllık İzin Formu
FRM-0184 YLSY Atama Başvuru Formu
FRM-0185 Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi
FRM-0186 Yurtdışı İzin Talep Formu
FRM-0187 Yurtdışı Misafir Öğretim Elemanı Bilgi Formu
FRM-0188 Yurtdışına-Yurtiçine Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına Ait Çalışma Raporu Formu
FRM-0189 Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu
FRM-0190 Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) Şifre Talep Formu
FRM-0191 Maaş Promosyon Dilekçesi (Anlaşma sonrası katılım)
FRM-0192 İdari Personel KurumDışı Naklen Talep Dilekçesi
FRM-0193 Malzeme Talep Formu
FRM-0194 BÜNSEM Eğitim Programı Öneri Formu
FRM-0195 BÜNSEM Öğrenci Eğitim İhtiyacı Belirleme Anket Formu
FRM-0196 BÜNSEM Personel Eğitim İhtiyacı Belirleme Anket Formu
FRM-0197 BÜNSEM Program ve Eğitici Değerlendirme Anketi
FRM-0198 BÜNSEM Yoklama Çizelgesi
FRM-0199 Etkinlik Memnuiyet Anketi
FRM-0200 BÜNSEM Eğitim-Sertifika Programı Başvuru Formu
FRM-0201 Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS) Deney İstek Formu
FRM-0202 Beton Basınç Dayanım Testi Deney İstek Formu
FRM-0203 Çekme, Basma, Eğme Testleri Deney İstek Formu
FRM-0204 Elektriksel İletkenlik Deney İstek Formu
FRM-0205 Floresans Spektrometresi Deney İstek Formu
FRM-0206 Kaplama Cihazları Deney İstek Formu
FRM-0207 Partikül Boyut Analizi Deney İstek Formu
FRM-0208 Plastik Enjeksiyon Numune İstek Formu
FRM-0209 Sıvı Azot İstek Formu
FRM-0210 Termal Analiz Deney İstek Formu
FRM-0211 UV-VIS-NIR Spektrofotometre Deney İstek Formu
FRM-0212 XRD X-Işını Dikraktometresi (XRD) Deney İstek Formu
FRM-0213 Atmosfer Kontrollü Kabin (GLOVE BOX) Kullanımı İstek Formu
FRM-0214 Taramalı Elektron Mikroskobu (Sem) Deney İstek Formu