image/svg+xml
image/svg+xml

Yönetim ve Kalite Güvencesi Birimi


Prof. Dr. Sevim ÇELİK (Grup Başkanı)

Prof. Dr. Şaban ESEN
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZKÖSE
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Çiloğlu KARADEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Huriye ÇOLAKLAR
Dr. Öğr. Üyesi Ayfer ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Hacer YALNIZ DİLCEN
Arş. Gör. Erdi TOPÇUOĞLU
Arş. Gör. Ömer YILMAZ
Fakülte Sekreteri Mehmet ÖZSAN
Bilgisayar İşletmeni Nihan ORDU
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ (EKlenecek)