image/svg+xml
image/svg+xml

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi Hk.


Değerli Öğretim Elemanları,


"Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" Yükseköğretim Genel Kurulunun 16 Ağustos 2018 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup; "Yürürlük" başlıklı 16 ncı maddesi çerçevesinde 16 Ağustos 2019 tarihinden
itibaren uygulanmaya başlanacaktır. 

Bu kapsamda, doktor öğretim üyesi kadrolarına ilk defa veya yeniden atanma ile doçentlik kadrosuna atanma ve profesörlük kadrosuna yükseltilmede 16 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yeni yönergede belirtilen atanma ölçütleri dikkate alınacağına dair tüm birimlere gönderilen yazı ile yönerge aşağıda sunulmuştur.

Söz konusu yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yönergeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.