image/svg+xml
image/svg+xml

Çizelge Dokümanları


ÇZG-0001 Arşiv Doküman Materyal Takip Çizelgesi
ÇZG-0002 Düzeltici Faaliyet Takip Çizelgesi
ÇZG-0003 Öneri İstek Memnuniyet Şikayet Takip Çizelgesi
ÇZG-0004 Kısmi Zamanlı Öğrenci Günlük Devam Çizelgesi
ÇZG-0005 Günlük Temizlik Kontrol Çizelgesi
ÇZG-0006 İşçi Günlük Devam Çizelgesi
ÇZG-0007 Tuvalet Temizlik Takip Çizelgesi (Uygulamadan kaldırılmıştır. 01.09.2020)
ÇZG-0008 Genel Sınav Ücretlerinin Tahakkukuna Esas Çizelge
ÇZG-0009 Norm Kadro Planlama Çizelgesi
ÇZG-0010 Enerji Verimliliği Kontrol Çizelgesi
ÇZG-0011 Ders Dağılım Çizelgesi
ÇZG-0012 Stajyer Öğrenci Devam Takip Çizelgesi
ÇZG-0013 Esnek Çalışma Programı Çizelgesi (Sürekli İşçi)
ÇZG-0014 Esnek Çalışma Programı Çizelgesi (İdari Personel)
ÇZG-0015 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Verilen Bölüm-Eşdeğerlik Kararları Çizelgesi
ÇZG-0016 Personelin İzin Hakları ve Sürelerine Dair Uygulama
ÇZG-0017 Yükseköğretim Kurumlarında Disiplin İşlemlerinin Uygulanmasına Dair Çizelge
ÇZG-0018 Yükseköğretim Personel Mevzuatına Dair Çizelge
ÇZG-0019 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Göre Unvan Ve Statü Bazlı Disiplin Cezaları Verecek Ve İtirazları Değerlendirecek Makamlara Dair Çizelge
ÇZG-0020 KYS Doküman Sayılarını Gösterir Çizelge (Birim Bazında) (22.07.2022 tarihinde sayfa ulaşımından kaldırılarak "LST-0001 Ana Doküman Listesi" içerisine eklenmiştir.)
ÇZG-0021 Üniversitelerin Mezun Bilgi Sistemlerini Gösterir Çizelge
ÇZG-0022 Disiplin İşlemlerine Dair Danıştay Kararları Çizelgesi
ÇZG-0023 Atanan Ayrılan İdari Personel Sayılarını Gösterir Çizelge (Aylık)
ÇZG-0024 Atanan Ayrılan Akademik Personel Sayılarını Gösterir Çizelge (Aylık)
ÇZG-0025 Görev Yapan Akademik Personel Sayıları Gösterir Çizelge (Aylık)
ÇZG-0026 Görev Yerine Göre Çalışan İdari Personel Sayılarını Gösterir Çizelge (Aylık)
ÇZG-0027 Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitim Programalarını Gösterir Çizelge
ÇZG-0028 Askerlik Erteleme Süreleri ile Teklif ve İşlem Makamlarını Gösteri Çizelge
ÇZG-0029 Öğretim Elemanları Tarafından Kurum İçi İşlemlerde Kullanılacak Standart Formlara Dair Çizelge
ÇZG-0030 Akademik Birimlerde Norm Kadro Dağılım Çizelgesi
ÇZG-0031 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılmasında İstenilen Belgelere Dair Çizelge
ÇZG-0032 Yıllar İtibarıyla Akademik Personel Sayılarını Birim Bazında Değişimini Gösterir Çizelge
ÇZG-0033 Yıllar İtibarıyla Akademik Personel Sayılarını Unvan Bazında Değişimini Gösterir Çizelge
ÇZG-0034 Yıllar İtibarıyla Akademik Personel Sayılarını Gösterir Çizelge
ÇZG-0035 Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlilerinin Ders Verme-Ders Ücreti Alma Durumları Hakkında Çizelge
ÇZG-0036 Mecburi Hizmet Yükümlüsü Takip Çizelgesi,
ÇZG-0037 Öğretim Üyesi Kadrolarının Jüri Belirleme Süreci Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara Dair Çizelge
ÇZG-0038 Kişisel Verileri Saklama Sürelerini Gösterir Çizelge
ÇZG-0039 Erişim Yetki Kontrol Takip Çizelgesi
ÇZG-0040 İdari Kadro İşlemleri Süreç İşleyişi Çizelgesi
ÇZG-0041 Uygulama Okulu Yönetici ve Öğretmen Ekders Ücret Çizelgesi
ÇZG-0042 Rektör ve Rektör Yardımcılarının Görev Çizelgesi
ÇZG-0043 Rektörlük Makamı Randevu Takip Çizelgesi
ÇZG-0044 50-d Araştırma Görevlilerinin Doktora Alanlarının Takip Çizelgesi
ÇZG-0045 Sürekli İşçilerin İzin Hakları ve Sürelerine Dair Uygulama Çizelgesi
ÇZG-0046 YÖK Denklik Kararları Çizelgesi
ÇZG-0047 BARÜ Görevde Yükselme Sınavı Hazırlık Çizelgesi
ÇZG-0048 Öğretim Elemanlarının Uzun Süreli Görevlendirme İşlemleri Özet Tablo
ÇZG-0049 YÖK Uluslararası Araştırmacı Projeleri Özet Tablo
ÇZG-0050 Sürekli İşçilerin İzin Hakları ve Sürelerine Dair Uygulama Çizelgesi