image/svg+xml
image/svg+xml

Dış Kaynaklı Form Dokümanları


DKF-0001 GYMY Ödeme Emri Belgesi
DKF-0002 GYMY Muhasebe İşlem Fişi
DKF-0003 GYMY Mizan Formu
DKF-0004 GYMY Bilanço
DKF-0005 GYMY Faaliyet Sonuçları Tablosu
DKF-0006 GYMY Nakit Akış Tablosu
DKF-0007 GYMY Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
DKF-0008 GYMY Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
DKF-0009 GYMY Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
DKF-0010 GYMY Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
DKF-0011 GYMY Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
DKF-0012 GYMY Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
DKF-0013 GYMY Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
DKF-0014 GYMY Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
DKF-0015 GYMY Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
DKF-0016 GYMY Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
DKF-0017 MHYBY Harcama Pusulası
DKF-0018 MHYBY Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı
DKF-0019 MHYBY Yapım İşleri Hakediş Raporu
DKF-0020 MHYBY Dizi Pusulası
DKF-0021 MHYBY (3) Ağırlık Oranları Temsil Katsayıları
DKF-0022 MHYBY (3) Mettraj İcmali
DKF-0023 MHYBY (3) Fiyat Farkı Hesap Tablosu
DKF-0024 MHYBY (3) İhzarat Tespit Tutanağı
DKF-0025 MHYBY (3) Yıllık Ödenek Dilimleri (Anahtar Teslimi Götürü Bedel İş)
DKF-0026 MHYBY (3) Yıllık Ödenek Dilimleri (Teklif Birim Fiyatlı İş)
DKF-0027 MHYBY (3) Yapılan İşler Listesi (Teklif Birim Fiyatlı İş)
DKF-0028 MHYBY (3) Yapılan İşler Listesi (Anahtar Teslimi Götürü Bedel İş)
DKF-0029 MHYBY (3) Hakediş Özeti
DKF-0030 MHYBY (3) Hakediş İcmali
DKF-0031 MHYBY (3) Hakediş Raporu
DKF-0032 MHYBY (3) Hizmet İşleri Hakediş Raporu
DKF-0033 MHYBY (4) Dizi Pusulası
DKF-0034 MHYBY (4) Ağırlık Oranları Temsil Katsayıları
DKF-0035 MHYBY (4) Mettraj İcmali
DKF-0036 MHYBY (4) Fiyat Farkı Hesap Tablosu
DKF-0037 MHYBY (4) İhzarat Tespit Tutanağı (Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin)
DKF-0038 MHYBY (4) Yıllık Ödenek Dilimleri (Götürü Bedel Hizmet İçin)
DKF-0039 MHYBY (4) Yıllık Ödenek Dilimleri (Teklif Birim Fiyatlı Hizmet İçin)
DKF-0040 MHYBY (4) Yapılan İşler Listesi (Götürü Bedel Hizmet İçin)
DKF-0041 MHYBY (4) Yapılan İşler Listesi (Teklif Birim Fiyatlı Hizmet İçin)
DKF-0042 MHYBY (4) Hakediş Özeti
DKF-0043 MHYBY (4) Hakediş İcmali
DKF-0044 MHYBY (4) Hakediş Raporu
DKF-0045 MHYBY (5) Mutemet Görevlendirmesi
DKF-0046 MHYBY (6) Mutemet Tayini
DKF-0047 MHYBY (7) Vekaletname-İlam Kayıt Defteri
DKF-0048 MHYBY (8) Aylık Bordro
DKF-0049 MHYBY (8) Yurdışı Aylık Bordrosu
DKF-0050 MHYBY (9) Personel Bildirimi
DKF-0051 MHYBY (10) Ayrılış ve Katılış Bildirimi
DKF-0052 MHYBY (13) Çeşitli Ödemeler Bordrosu
DKF-0053 MHYBY (15) Ek Ders Ücret Çizelgesi
DKF-0054 MHYBY (15) Yükseköğretim Ek Ders Ücret Çizelgesi
DKF-0055 MHYBY (19) İşçi Ücret Bordrosu
DKF-0056 MHYBY (20) İşçi Hareketleri Onayı
DKF-0057 MHYBY (24) Öğrenci Giderleri Bordrosu
DKF-0058 MHYBY (25) Yabancı Uyruklu Öğrenciler Burs Giderleri Bordrosu
DKF-0059 MHYBY (25) Yurtdışı Öğrenci Giderleri Bordrosu
DKF-0060 MHYBY (27) Yurtiçi-Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi
DKF-0061 MHYBY (28) Yurtiçi-Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi
DKF-0062 MHYBY (29) Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi
DKF-0063 MHYBY (30) Mahkeme Giderleri Listesi
DKF-0064 MHYBY (32) Telif ve Tercüme Eser Temliknamesi
DKF-0065 MHYBY (33) Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli
DKF-0066 MHYBY (33) Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli (Okul Ders Kitapları İçin)
DKF-0067 TMY Tüketim Malzemeleri Defteri
DKF-0068 TMY Dayanıklı Taşınırlar Defteri
DKF-0069 TMY Müze Defteri
DKF-0070 TMY Kütüphane Defteri
DKF-0071 TMY Taşınır İşlem Fişi
DKF-0072 TMY Taşınır İşlem Fişi (Müze ve Kütüphaneler için)
DKF-0073 TMY Taşınır İstek Belgesi
DKF-0074 TMY Dayanıklı Taşınırlar Listesi
DKF-0075 TMY Taşınır Geçici Alındısı
DKF-0076 TMY Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı
DKF-0077 TMY Ambar Devir ve Teslim Tutanağı
DKF-0078 TMY Sayım Tutanağı
DKF-0079 TMY Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli
DKF-0080 TMY Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli
DKF-0081 TMY Taşınır Hesap Cetveli
DKF-0082 TMY İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli
DKF-0083 TMY İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli
DKF-0084 TMY Müze-Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli
DKF-0085 TMY Taşınır Teslim Belgesi (Demirbaş, Makine ve Cihaz İçin)
DKF-0086 TMY Taşınır Teslim Belgesi (Taşıt ve İş Makineleri İçin)
DKF-0087 TMY Tesis Bileşenleri Cetveli
DKF-0088 Sendika Üyelik ve İstifa Formları
DKF-0089 Doğum Yardımı Başvuru Formu
DKF-0090 Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Nufüs ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğü Web Sitesi)
DKF-0091 Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu (Form kullanımdan kaldırılmıştır.)
DKF-0092 MDP Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı
DKF-0093 MDP Öğretim Elemanı Bilgi Formu
DKF-0094 MDP Öğretim Elemanı Katılım Belgesi
DKF-0095 MDP Öğretim Elemanı Nihai Rapor Bilgi Formu
DKF-0096 MDP Öğretim Elemanı Yükümlükük Sözleşmesi
DKF-0097 MDP Aday Öğrenci Başvuru Formu
DKF-0098 MDP Öğrenci Başvuru Formu
DKF-0099 MDP Öğrenci Beyannamesi
DKF-0100 MDP Öğrenci Bilgi Formu
DKF-0101 MDP Öğrenci Kabul Belgesi
DKF-0102 MDP Öğrenci Katılım Belgesi
DKF-0103 MDP Öğrenci Nihai Raporu
DKF-0104 MDP Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi
DKF-0105 MDP Öğrenim Protokolü
DKF-0106 MDP Mevlana Tanınma Talep Dilekçesi
DKF-0107 MDP Başvuru Uygunluk Denetim Belgesi
DKF-0108 MDP Mevlana Alan Kodları
DKF-0109 MDP Mevlana Değişim Programı Protokolü
DKF-0110 MDP Mevlana Kurum Kodları
DKF-0111 KİK Hizmet Alım İhaleleri Standart Formları (Tümü)
DKF-0112 KİK Mal Alım İhaleleri Standart Formlar (Tümü)
DKF-0113 KİK Yapım İşleri İhaleleri Standart Formları (Tümü)
DKF-0114 FDP Aday Öğrenci Başvuru Formu
DKF-0115 FDP Ekle Sil Formu
DKF-0116 Öğrenci Bilgi Formu
DKF-0117 FDP Öğrenci Başvuru Formu
DKF-0118 FDP Öğrenci Beyannamesi
DKF-0119 FDP Öğrenci Kabul Belgesi
DKF-0120 FDP Öğrenci Katılım Belgesi
DKF-0121 FDP Öğrenci Nihai Raporu
DKF-0122 FDP Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi
DKF-0123 FDP Öğrenim Protokolü
DKF-0124 FDP Protokolü
DKF-0125 Erasmus Ders Verme Hareketliliği Personel Hibe Sözleşmesi - (Staff Grant Agreement)
DKF-0126 Erasmus Ders Verme Hareketlilik Sözleşmesi - (Mobility Agreement-MA)
DKF-0127 Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Personel Hibe Sözleşmesi - (Staff Grant Agreement)
DKF-0128 Erasmus Eğitim Alma Hareketlilik Sözleşmesi - (Mobility Agreement-MA)
DKF-0129 Erasmus Öğrenim Hibe Sözleşmesi - Grant Agreement
DKF-0130 Erasmus Öğrenim Sözleşmesi (Hareketlilik Esnasında) - Learning Agreement (During the Mobility)
DKF-0131 Erasmus Öğrenim Sözleşmesi (Hareketlilik Öncesi) - Learning Agreement (Before the Mobility)
DKF-0132 Erasmus Öğrenim Sözleşmesi (Hareketlilik Sonrasında - Learning Agreement (After the Mobility) (Ya Da Transkript)
DKF-0133 Erasmus Staj için Hibe Sözleşmesi - Grant Agreement
DKF-0134 Erasmus Staj için Öğrenim Sözleşmesi (Hareketlilik Esnasında) - Learning Agreement (During the Mobility)
DKF-0135 Erasmus Staj için Öğrenim Sözleşmesi (Hareketlilik Öncesi) - Learning Agreement (Before the Mobility)
DKF-0136 Erasmus Staj için Öğrenim Sözleşmesi (Hareketlilik Sonrasında) - Learning Agreement (After the Mobility)
DKF-0137 Ek-1 Üniversite İhtiyaç Bildirme Formu (2020)
DKF-0138 TÜBİTAK Mahsup Kesin Hesap Formu
DKF-0139 TÜBİTAK Ön Ödeme Formu
DKF-0140 TÜBİTAK Yolluk Bildirimi
DKF-0141 Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi
DKF-0142 Hizmet İşleri Kabul Tutanağı
DKF-0143 Mal Alımları Muayene ve Kabul Komisyon Telsim Tutanağı
DKF-0144 Onay Belgesi
DKF-0145 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme ve Kimlik Formu
DKF-0146 Atama İzni Talep Edilen Sürekli İşçilere Dair Bilgi Formu
DKF-0147 Emeklilik Banka Talep Dilekçesi
DKF-0148 Yeni Bölüm Program Açma Formu
DKF-0149 Vakıfbank Maaş Formatı Dosyası
DKF-0150 Dekan Adayı Bilgi Formu
DKF-0151 Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu
DKF-0152 Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu
DKF-0153 Kamu Kurumu Yetkilisi İmza Mühür Örnekleri
DKF-0154 EK-2 İşgücü İstem Formu
DKF-0155 Program Nişanı Basvuru Formu
DKF-0156 Hizmet Sözleşmesi
DKF-0157 KiK022.0-M-4734 Sayili Kanunun 22'nci Maddesinin a-b-c Bendi Formu
DKF-0158 2547 Sayılı Kanunun 41 inci Maddesi Kapsamında Öğretim Üyesi Görevlendirme Talebine İlişkin Form
DKF-0159 Maaş Ödeme Sistemi Tanımlama Formu
DKF-0160 Doktora Sonrası Araştırmacı İstihdamı Başvuru Formu
DKF-0161 Yükseköğretim Kurumları Dışında Çalışan Doktora Derecesine Sahip Türk veya Yabancı Uyruklu Nitelikli Araştırmacıların Kısmi Zamanlı Görevlendirilmesine İlişkin (Ek Madde-46) Başvuru Formu
DKF-0162 Doktora Sonrası Araştırmacı Personel Hizmet Sözleşmesi