image/svg+xml
image/svg+xml

Proses Kartı Dokümanları


PRS-0001 Kalite Koordinatörlüğü Proses Kartı
PRS-0002 BMYO-Bartın Meslek Yüksekokulu Proses Kartı
PRS-0003 BÜNSEM-Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Proses Kartı
PRS-0004 BÜYENARUM-Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Proses Kartı
PRS-0005 DİK-Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Proses Kartı
PRS-0006 DSİM-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Proses Kartı
PRS-0007 EDEF-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Proses Kartı
PRS-0008 EF-Eğitim Fakültesi Proses Kartı
PRS-0009 FENF-Fen Fakültesi Proses Kartı
PRS-0010 HSYS-13811 Hijyen ve Sanitasyon Proses Kartı
PRS-0011 İİBF-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Proses Kartı
PRS-0012 İMİDB-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Proses Kartı
PRS-0013 KDDB-Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Proses Kartı
PRS-0014 LES-Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Proses Kartı
PRS-0015 MMTF-Mühendislik Mimarlık Tasarım Fakültesi Proses Kartı
PRS-0016 OF-Orman Fakültesi Proses Kartı
PRS-0017 ÖİDB-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Proses Kartı
PRS-0018 PDB-Personel Daire Başkanlığı Proses Kartı
PRS-0019 SABF Sağlık Bilimleri Fakültesi Proses Kartı
PRS-0020 SGDB-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Proses Kartı
PRS-0021 SHMYO-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Proses Kartı
PRS-0022 SHMYO-Fizyoterapi Laboratuvarı Proses Kartı
PRS-0023 SKSDB-Beslenme Hizmetleri Proses Kartı
PRS-0024 SKSDB-Mediko-Sosyal Merkezi Proses Kartı
PRS-0025 BİDB-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Proses Kartı
PRS-0026 SKSDB-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkalığı Proses Kartı
PRS-0027 SOBF-Spor Bilimleri Fakültesi Proses Kartı
PRS-0028 UMYO-Ulus Meslek Yüksekokulu Proses Kartı
PRS-0029 YDYO-Yabancı Diller Yüksekokulu Proses Kartı
PRS-0030 YİTDB-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Proses Kartı
PRS-0031 UZEM-Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Proses Kartı
PRS-0032 Sıfır Atık Proses Kartı