image/svg+xml
image/svg+xml

Kurum İç Değerlendirme Takımı


Prof. Dr. Çetin SEMERCİ (BAŞKAN)

Prof. Dr. Fatma ÜNAL

Doç. Dr. Ayşe GENÇ LERMİ
Doç. Dr. Ümmühan AVCI
Daire Başkanı Turgay DELİALİOĞLU
İç Denetçi Mehmet KARA
Bilgisayar İşletmeni Aydın ÖNGÜÇ
Öğrenci Temsilcisi Halil YILMAZ
Genç Kalite Kulübü Başkanı Gizem YÖNAL

Görev ve Sorumlulukları

Yıl içerisinde Kurumun faaliyetlerine yönelik olarak çeşitli toplantılar ve birim ziyaretleri gerçekleştirerek Kurumun güçlü ve gelişmeye açık yönlerin belirlemektir.


İç Denetim ve Kontrol Hizmetleri | PwC Türkiye