image/svg+xml
image/svg+xml

İzleme ve Değerlendirme Birimi


Doç. Dr. Emrah ALTUN (BAŞKAN)

Doç. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR
Doç. Dr. Beyza AKSU DÜNYA
Dr. Öğr. Üyesi Sema SULAK GÜZEY
Dr. Öğr. Üyesi Esra SÖZER BOZ
Öğr. Gör. Safinur COŞKUNSU
Arş. Gör. Mehmet Can DEMİR
Bilgisayar İşletmeni Aydın ÖNGÜÇ
Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN

Görev ve Sorumlulukları

  • Birimlerin hazırlayacağı Birim İç Değerlendirme Raporlarını kontrol etmek ve geri bildirimler vermek,
  • Üniversite kapsamında yapılacak olan anketleri paydaş görüşleri ile oluşturmak ve uygulamak,
  • Anket sonuçlarının analizini yaparak ilgili birimlere göndermektir.