image/svg+xml
image/svg+xml

Hijyen ve Sanitasyon Hedefleri


Bartın Üniversitesi;

 

 1. Üniversite çalışanları ve öğrencilerde hijyen bilincinin oluşturulması için çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.
 2. Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi hakkında öğrenci, akademik ve idari personele bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.
 3. Hijyen ve Sanitasyon dersinin seçmeli ders olarak ders programlarına konulması sağlanacaktır.
 4. Üniversitenin ilgili yerlerine (sınıf-yemekhane- kantin vb. ) hijyen ile ilgili afiş, uyarı etiket, talimat vb. asılması sağlanacaktır.
 5. Üniversitesinin Sürekli Eğitim Merkezi’nde konu ile ilgili sertifika programlarının açılması sağlanacaktır.
 6. Üniversitede Hijyen ve Sanitasyon İç Tetkik kurulunun kurulması ve denetimlerin periyodik olarak yapılması sağlanacaktır.
 7. Temizlik personeli tarafından doğru araç-gereç ve malzemelerin, doğru yerde ve zamanda kullanılmasına yönelik standartlar geliştirilerek gerekli tedbirler alınacaktır.
 8. Öğrencilerimiz ile İdari ve Akademik personeline kişisel hijyen eğitimleri verilecektir.
 9. İlgili birim ve bina sorumlularının hijyen ve sanitasyon prosedürlerine uygun hareket edildiğine yönelik doküman oluşturması sağlanacaktır.
 10. Üniversite hijyen ve sanitasyon değerlendirme anketi hazırlanarak periyodik dönemlerde öğrenci ve personelin üniversitedeki hijyen uygulamalarını değerlendirmesi istenecektir.
 11. Bartın Üniversitesi Hijyen ve Sanitasyon El Kitabı hazırlanarak Üniversitemizin WEB sayfasında kullanıma sunulacaktır.

 

“HİJYEN VE SANİTASYON HEDEFLERİ” olarak benimser.