image/svg+xml
image/svg+xml

Form Dokümanları


FRM-0001 Genel Doküman Örneği (Dikey)
FRM-0002 Genel Doküman Örneği (Dikey-İmzalı)
FRM-0003 Genel Doküman Örneği (Yatay)
FRM-0004 Genel Doküman Örneği (Yatay-İmzalı)
FRM-0005 Genel Doküman Örneği (Prosedür)
FRM-0006 Genel Doküman Örneği (Talimat)
FRM-0007 Genel Doküman Örneği (İş Akışı)
FRM-0008 Genel Doküman Örneği (Görev Tanımı)
FRM-0009 Genel Doküman Örneği (Proses Kartı)
FRM-0010 Genel Doküman Örneği-Excel (Dikey)
FRM-0011 Genel Doküman Örneği-Excel (Dikey-İmzalı)
FRM-0012 Genel Doküman Örneği-Excel (Yatay)
FRM-0013 Genel Doküman Örneği-Excel (Yatay-İmzalı)
FRM-0014 Arşiv Evrak Talep Formu (25.10.2023 tarihinden yayımdan kaldırılmıştır.)
FRM-0015 Arşiv Evrak Teslim Formu (25.10.2023 tarihinden yayımdan kaldırılmıştır.)
FRM-0016 Doküman Hazırlama ve Revizyon Talep Formu
FRM-0017 Düzeltici Faaliyet Talep Formu
FRM-0018 Hizmet Alımı Tedarikçi Firma Değerlendirme Formu
FRM-0019 Hizmet İçi Eğitim Birim Yöneticisi Değerlendirme Formu
FRM-0020 Hizmet İçi Eğitim Katılım Formu
FRM-0021 Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme Anketi
FRM-0022 İç Tetkik Bulgu ve Öneriler Formu
FRM-0023 İç Tetkik Katılım Formu
FRM-0024 Katılım Belgesi
FRM-0025 Kurum Dışı Eğitim Bilgi Formu
FRM-0026 Mal Alımı Tedarikçi Firma Değerlendirme Formu
FRM-0027 Oryantasyon Eğitimi Değerlendirme Anketi
FRM-0028 İdari Personel Uyum Eğitimi Katılım Formu
FRM-0029 Öneri İstek Memnuniyet Şikayet Formu
FRM-0030 Personel Eğitim İhtiyacı Belirleme Anketi
FRM-0031 Elektronik Posta İstek - Şifre Değişikliği Formu
FRM-0032 Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi Formu
FRM-0033 Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)
FRM-0034 Telefon Hattı Resmi Görüşme Talep Formu
FRM-0035 Telefon Hattı Tahsis-İptal Talep Formu
FRM-0036 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Gündem Formu
FRM-0037 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Tutanağı
FRM-0038 Akademik Personel Memnuniyet Anketi
FRM-0039 İdari Personel Memnuniyet Anketi
FRM-0040 Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi
FRM-0041 Öğrenci Memnuniyet Anketi
FRM-0042 Öğretim Elemanı Ders Değerlendirme Anketi
FRM-0043 Önerilen veya Talep Edilen Eğitimler Listesi
FRM-0044 Eğitine Katılacak Personel Listesi
FRM-0045 Araç Yolcu Listesi Formu
FRM-0046 Etkinlik Talep Formu
FRM-0047 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Başvuru Formu
FRM-0048 Teknik Gezi Taşıt Talep Formu
FRM-0049 Yemek Bursu Başvuru Formu
FRM-0050 Bütçe Ödeneği Talep Formu
FRM-0051 E-Bütçe Kişi Tanımlama Talep Formu
FRM-0052 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Tez Değerlendirme Tutanağı
FRM-0053 Ödeme Evrakı İade Formu
FRM-0054 Ön Mali Kontrol Formu
FRM-0055 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği İhtiyacını Saptama Formu
FRM-0056 Yolluk Ödeneği Talep Formu
FRM-0057 Demirbaş Kitap Zimmet Formu
FRM-0058 Dergi E-Dergi İstek Formu
FRM-0059 KDDB Oryantasyon Eğitimi Takip Formu
FRM-0060 KDDB Oryantasyon Eğitimi Tanıtım Formu
FRM-0061 Kitap E-Kitap İstek Formu (17.01.2023 tarihinden yayımdan kaldırılmıştır.)
FRM-0062 Kitap İstek Listesi
FRM-0063 Kütüphaneden İzinsiz Materyal Çıkaranlar için Tutanak
FRM-0064 Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap Fotokopisi İstek Formu
FRM-0065 Makale İstek Formu
FRM-0066 Staj Başvuru Formu
FRM-0067 Veri Tabanı Öneri İstek Formu
FRM-0068 BİDB-Arıza Bildirim Formu
FRM-0069 Kulüp Web Sayfası Elektronik E-Posta İstek ve Şifre Değişikliği Formu
FRM-0070 ÜBYS Yeni Kullanıcı Oluşturma Değişilik Formu
FRM-0071 Web Sitesi Talep Formu
FRM-0072 45 Kredi +1 Ders Alma Başvuru Formu
FRM-0073 Af Başvuru Dilekçesi
FRM-0074 Çakışan Ders-Dersler için Dilekçe Örneği
FRM-0075 Çakışan Sınav-Sınavlar için Dilekçe Örneği
FRM-0076 Çift Anadal-Yandal Başvuru Formu
FRM-0077 Çift Anadal-Yandal Ders Alma Dilekçesi
FRM-0078 Ders Ekle-Sil Formu
FRM-0079 Ders Muafiyet Talep Formu
FRM-0080 Ders Sildirme Formu
FRM-0081 Ders Telafi Formu
FRM-0082 Ek Sınav Müracaat Formu
FRM-0083 Geçiçi Mezuniyet Belge Talep Formu
FRM-0084 Genel Amaçlı Dilekçe Örneği
FRM-0085 Harç Ücreti İade Formu
FRM-0086 İlişik Kesme Formu (Enstitüler için)
FRM-0087 İlişik Kesme Formu (Fakülte-Yüksekokul- MYO'lar için)
FRM-0088 Kayıt Açtırma Formu
FRM-0089 Kayıt Dondurma Başvuru Formu
FRM-0090 Kayıt Sildirme Dilekçesi
FRM-0091 Kopya Tutanağı Formu
FRM-0092 Mazeret Sınavı Başvuru Formu
FRM-0093 Mazeretli Kayıt Yaptırma Talep Formu
FRM-0094 Not Düzeltme Formu
FRM-0095 Not Yükseltme Amacıyla Bütünleme Sınavına Girme Talep Formu
FRM-0096 Öğrenci Belgesi İstem Dilekçesi
FRM-0097 Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu (01.06.2022 tarihinde uygulamadan kaldırılmıştır.)
FRM-0098 Özel Öğrenci Dilekçesi (Giden Öğrenci için)
FRM-0099 Puantaj Cetveli (Staj Yapan Öğrenciler için)
FRM-0099 FRM-105 Puantaj Cetveli ve Taahakkuk Bordrosu Çoklu Sayfa (Staj Yapan Öğrenciler için)
FRM-0100 Seçmeli Ders Sildirme Formu
FRM-0101 Sınav Notuna İtiraz Formu
FRM-0102 Staj Formu (Meslek Yüksekokulu)
FRM-0103 Staj Formu (Mühendislik Fakültesi)
FRM-0104 Staj Kabul ve Sözleşme Formu
FRM-0105 Taahakkuk Bordrosu (Staj Yapan Öğrenciler için)
FRM-0106 Tek Ders Sınavı Başvuru Formu
FRM-0107 Transkript İstem Dilekçesi
FRM-0108 Yaz Okulu Ders Alma Başvuru Formu
FRM-0109 Yeni Diploma Talep Formu (Zayi Durumunda)
FRM-0110 Dersi Tekrar Alma Dilekçesi (Genel Not Ortalamasını Yükseltmek için)
FRM-0111 Bitirme Tezi Başvuru ve Değerlendirme Formu
FRM-0112 Staj Başvuru Formu
FRM-0113 Bölüm Açma Başvuru Dosyası Formu
FRM-0114 Ders Değişilik Formu
FRM-0115 Ders Planı Örneği (Lisans Programlar için)
FRM-0116 Ders Planı Örneği (Lisanüstü Programlar için)
FRM-0117 Ders Planı Örneği (Önlinsans Programlar için)
FRM-0118 Kontenjan Talebi Dosyası Formu (17.10.2022 tarihinden yayımdan kaldırılmıştır.)
FRM-0119 Program İle İlgili Bilgiler Şablonu
FRM-0120 Açık Kimlik Formu
FRM-0121 Aile Durum Bildirim Formu
FRM-0122 Aile Yardım Bildirim Formu
FRM-0123 Analık İzin Formu
FRM-0124 Araştırma Görevlisi Atama Başvuru Formu
FRM-0125 Araştırma Görevlisi Başvuru Formu
FRM-0126 Bağlı Birimler Arası Boş Kadro Kullanma ve Aktarma İzin Talep Formu
FRM-0127 Boş Akademik Kadro Değişiklik Listesi
FRM-0128 Boş İdari Kadro Değişiklik Listesi
FRM-0129 Değişim Programları Görevlendirme Bilgi Formu
FRM-0130 Doğum İzni Dilekçesi
FRM-0131 Doğum Yardımı Dilekçesi
FRM-0132 Dolu Akademik Kadro Derece Değişilik Listesi
FRM-0133 Dosya Devir Dizi Pusulası
FRM-0134 Emeklilik (Hizmetle İlgili)
FRM-0135 Emeklilik (Hizmete İlişkin Diğer Bilgiler)
FRM-0136 Emeklilik Belgesi
FRM-0137 Görev Süre Uzatım Formu (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için) (Uygulamadan kaldırılmıştır. 29.03.2021)
FRM-0138 Görev Yeri Belgesi Talep Formu (Uygulamadan kaldırılmıştır. 30.09.2022)
FRM-0139 Görevlendirme Desteği Ortak Yazar Muvafakat Belgesi
FRM-0140 Görevlendirme Desteği Sorumlu Yazar Taahhüt Belgesi
FRM-0141 Güvenlik Soruşturma Formu
FRM-0142 Hastalık İzin Onayı Formu
FRM-0143 İdari Personel Nakil Talep Formu
FRM-0144 İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo
FRM-0145 Jüri Ücret Beyan Formu
FRM-0146 Kadro Devir Cetveli
FRM-0147 Kadro İlerleme Tablosu Formu
FRM-0148 Öğretim Üyesi Kadro Talep Formu
FRM-0149 Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Yeniden Atama Değerlendirme Komisyonu Tutanağı (Uygulamadan kaldırılmıştır. 19.07.2023)
FRM-0150 Mal Bildirim Beyannamesi
FRM-0151 Mecburi Hizmet Yükümlülükleri İçin Nakil Talep Formu (Form A)
FRM-0152 Mecburi Hizmet Yükümlülükleri İçin Nakil Talep Formu (From B)
FRM-0153 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yükseokul ve Rektörlüğüne Bağlı Birimler İçin)
FRM-0154 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Meslek Yüksekokulları İçin)
FRM-0155 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Yabancı Dil Öğretim Görevlisi İçin)
FRM-0156 Öğretim Elemanı İzin ve Görevlendirme Bilgi Formu
FRM-0157 Öğretim Elemanı Kadro Talep Formu
FRM-0158 Öğretim Görevlisi Atama Başvuru Formu
FRM-0159 Öğretim Görevlisi Başvuru Formu
FRM-0160 Öğretim Görevlisi Kadro Talep Formu (Meslek Yüksekokulları için) (Uygulamadan kaldırılmıştır. 26.09.2021)
FRM-0161 Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu-Beyanname (Word)
FRM-0161 Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu-Beyanname (Excel)
FRM-0162 Öğretim Üyesi Başvuru Formu
FRM-0163 Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yüksekokul ve Rektörlüğe Bağlı Birimlere Alınacak Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri için)
FRM-0164 Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Meslek Yüksekokuları İçin)
FRM-0165 Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Yabancı Dil Öğretim Görevlisi İçin)
FRM-0166 Özgeçmiş ve Eserler Listesi
FRM-0167 Personel İlişik Kesme Belgesi
FRM-0168 Personel Kimliği (Akıllı Kart) İstek Formu (Uygulamadan kaldırılmıştır. 31.01.2022)
FRM-0169 Personel Nakil Bildirimi
FRM-0170 Profesör Kadrolarına Başvuran Adayların Asgari Koşulları Sağladığına Dair Beyanname (Uygulamadan kaldırılmıştır. 13.07.2023)
FRM-0171 Profesör ve Doçent Jüri Öneri Formu
FRM-0172 Kısa Süreli (Saatlik) İzin Formu
FRM-0173 Serbest Bırakılması İstenen Akademik Kadro Listesi
FRM-0174 Taahhüt ve Kafalet Senedi
FRM-0175 Tebliğ Tebellüğ Belgesi
FRM-0176 Ücretli Araştırma İzni Başvuru Formu
FRM-0177 Üniversite Lisansüstü Enstitü ve Bağlı Birimler İçin Bilgi Giriş Formu
FRM-0178 Vize Talep Formu
FRM-0179 Yabancı Uyruklu Komisyon Raporu Formu
FRM-0180 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Form
FRM-0181 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Yıllık Faaliyet ve Değerlendirme Raporu Formu
FRM-0182 Yetki Devir Formu
FRM-0183 Yıllık İzin Formu
FRM-0184 YLSY Atama Başvuru Formu
FRM-0185 Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi
FRM-0186 Yurtdışı İzin Talep Formu
FRM-0187 Yurtdışı Misafir Öğretim Elemanı Bilgi Formu
FRM-0188 Yurtdışına-Yurtiçine Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına Ait Çalışma Raporu Formu
FRM-0189 Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu (Uygulamadan kaldırılmıştır. 03.09.2021)
FRM-0190 Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) Şifre Talep Formu
FRM-0191 Maaş Promosyon Dilekçesi (Anlaşma sonrası katılım)
FRM-0192 Kurum Dışı Naklen Tayin Talep Dilekçesi (İdari Personel İçin)
FRM-0193 Malzeme Talep Formu
FRM-0194 BÜNSEM Eğitim Programı Öneri Formu
FRM-0195 BÜNSEM Öğrenci Eğitim İhtiyacı Belirleme Anket Formu
FRM-0196 BÜNSEM Personel Eğitim İhtiyacı Belirleme Anket Formu
FRM-0197 BÜNSEM Program ve Eğitici Değerlendirme Anketi
FRM-0198 BÜNSEM Yoklama Çizelgesi
FRM-0199 Etkinlik Memnuiyet Anketi
FRM-0200 BÜNSEM Eğitim-Sertifika Programı Başvuru Formu
FRM-0201 Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS) Deney İstek Formu
FRM-0202 Beton Basınç Dayanım Testi Deney İstek Formu
FRM-0203 Çekme, Basma, Eğme Testleri Deney İstek Formu
FRM-0204 Elektriksel İletkenlik Deney İstek Formu
FRM-0205 Floresans Spektrometresi Deney İstek Formu
FRM-0206 Kaplama Cihazları Deney İstek Formu
FRM-0207 Partikül Boyut Analizi Deney İstek Formu
FRM-0208 Plastik Enjeksiyon Numune İstek Formu
FRM-0209 Sıvı Azot İstek Formu
FRM-0210 Termal Analiz Deney İstek Formu
FRM-0211 UV-VIS-NIR Spektrofotometre Deney İstek Formu
FRM-0212 XRD X-Işını Difraktometresi (XRD) Deney İstek Formu
FRM-0213 Atmosfer Kontrollü Kabin (GLOVE BOX) Kullanımı İstek Formu
FRM-0214 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Deney İstek Formu
FRM-0216 Erasmus+ Personel Ders Verme Taahhütnamesi - Recognizance
FRM-0217 Feragat Dilekçesi - Petition for Resignation
FRM-0218 Hibesiz Yararlanma Dilekçesi - Petition for Non-Grants
FRM-0219 Teaching Staff Mobility Programme
FRM-0220 Erasmus+ Eğitim Alma Personel Taahhütnamesi - Recognizance
FRM-0221 Feragat Dilekçesi - Petition for Resignation
FRM-0222 Hibesiz Yararlanma Dilekçesi - Petition for Non-Grants
FRM-0223 Training Staff Mobility Programme
FRM-0224 Varış ve Ayrılış Belgesi - Confirmation of Arrival and Departure
FRM-0225 Akademik Tanınma Formu (Hareketlilik Esnasında)- Academic Recognition Form (During the Mobilty)
FRM-0226 Akademik Tanınma Formu (Hareketlilik Öncesi) - Academic Recognition Form (Before the Mobilty)
FRM-0227 Akademik Tanınma Formu (Hareketlilik Sonrasında)- Academic Recognition Form (After the Mobilty)
FRM-0228 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Taahhütnamesi - Recognizance
FRM-0229 Feragat Dilekçesi - Petition for Resignation
FRM-0230 Hareketlilik Uzatma Formu - Mobility Extension Form
FRM-0231 Hibesiz Yararlanma Dilekçesi - Petition for Non-Grants
FRM-0232 Katılım Belgesi - Confirmation of Arrival and Departure (Study Period)
FRM-0233 Varış ve Ayrılış Belgesi - Confirmation of Arrival and Departure
FRM-0234 Akademik Tanınma Formu (Hareketlilik Öncesi) - Academic Recognition Form (Before the Mobilty)
FRM-0235 Erasmus+ Öğrenci Staj Taahhütnamesi - Recognizance
FRM-0236 Feragat Dilekçesi - Petition for Resignation
FRM-0237 Hareketlilik Uzatma Formu - Mobility Extension Form
FRM-0238 Hibesiz Yararlanma Dilekçesi - Petition for Non-Grants
FRM-0239 Katılım Belgesi - Confirmation of Arrival and Departure (Study Period)
FRM-0240 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Danışman Bildirim Formu
FRM-0241 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi İnceleme Formu
FRM-0242 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi Teslim Tutanak Formu
FRM-0243 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mezuniyet Formu
FRM-0244 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Proje Öneri Formu
FRM-0245 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi Teslim Değerlendirme Formu
FRM-0246 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi Teslim Tutanak Formu
FRM-0247 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mezuniyet Formu
FRM-0248 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Proje Öneri Formu
FRM-0249 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yeterlilik Danışman Bildirim Formu
FRM-0250 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yeterlilik Değerlendirme Tutanağı
FRM-0251 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yeterlilik Sınavı Jüri Öneri Formu
FRM-0252 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yeterlilik Sınavı Tutanak Formu
FRM-0253 Tezli Yüksek Lisans Programı Danışman Bildirim Formu
FRM-0254 Tezli Yüksek Lisans Programı Danışman Değişikliği Bildirim Formu
FRM-0255 Tezli Yüksek Lisans Programı İkinci Danışman Atama Talep Formu
FRM-0256 Tezli Yüksek Lisans Programı Savunma Sınavı Sonrası Beyan Formu
FRM-0257 Tezli Yüksek Lisans Programı Seminer Dersi Konu Bildirim Formu
FRM-0258 Tezli Yüksek Lisans Programı Seminer Dersi Uygulama Formu
FRM-0259 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Konusu Bildirim Formu
FRM-0260 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Konusu Değişikliği Bildirim Formu
FRM-0261 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu
FRM-0262 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu (Uygulamadan kaldırılmıştır. 06.09.2021)
FRM-0263 BAP Başvurusu Bilgi Talep Dilekçesi
FRM-0264 Lisansüstü Ders Telafi Dilekçesi
FRM-0265 Doktora Programı Tez İzleme Komitesi Değişiklik Formu
FRM-0266 Doktora Programı Danışman Bildirim Formu
FRM-0267 Doktora Programı Danışman Değişikliği Bildirim Formu
FRM-0268 Doktora Programı İkinci Danışman Atama Talep Formu
FRM-0269 Doktora Programı Savunma Sınavı Sonrası Beyan Formu
FRM-0270 Doktora Programı Seminer Dersi Konu Bildirim Formu
FRM-0271 Doktora Programı Seminer Dersi Uygulama Formu
FRM-0272 Doktora Programı Tez İzleme Komitesi Atama Formu
FRM-0273 Doktora Programı Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu (Uygulamadan kaldırılmıştır. 19.07.2023)
FRM-0274 Doktora Programı Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu (Uygulamadan kaldırılmıştır. 19.07.2023)
FRM-0275 Doktora Programı Tez Önerisi Savunma Sınav Tarihi Bildirim Formu
FRM-0276 Doktora Programı Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanak Formu
FRM-0277 Doktora Programı Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu
FRM-0278 Doktora Programı Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu
FRM-0279 Doktora Programı Yeterlik Sınav Tutanak Formu
FRM-0280 Doktora Programı Yeterlik Sınavı Jüri Atama Formu
FRM-0281 Askerlik Sevk Tehir İstem Dilekçesi
FRM-0282 Askerlik Sevk Tehiri İptal Talebi Dilekçesi
FRM-0283 Ciltlenmemiş Tez İnceleme Formu
FRM-0284 Ciltlenmiş Tez İnceleme Formu (Eğitim Bilimleri Enstitüsü)
FRM-0285 Tez Teslim Formu
FRM-0286 Ders Tanıtım ve Uygulama Bilgileri Formu
FRM-0287 Diğer Yükseköğretim Kurumlarından (Enstitülerden) Ders Alma İstem Dilekçesi
FRM-0288 Kayıt Sildirme Dilekçesi (Enstitüler için)
FRM-0289 Lisansüstü Kayıt Dondurma Dilekçesi
FRM-0290 Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru Formu
FRM-0291 Ortak Lisansüstü Programlardan Ders Alma İstem Dilekçesi
FRM-0292 Ortak Programlar için Ortak Danışman Atama İstem Dilekçesi
FRM-0293 Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu (Enstitüler için)
FRM-0294 Program Dışı Alınan Derslerin Krediye Saydırılması için Başvuru Dilekçesi
FRM-0295 Tez Teslimi için Ek Süre Talep Dilekçesi
FRM-0296 Eğitim-Sertifika Programı Katılımcı Sağlık Formu (18 Yaşından Büyükler için)
FRM-0297 Eğitim-Sertifika Programı Katılımcı Sağlık Formu (18 Yaşından Küçükler için)
FRM-0298 Atanmaya Hak Kazanan Öğretim Elemanı Güvenlik Soruşturması Ön Bilgi Formu
FRM-0299 Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına İlk Defa Başvuru Değerlendirme Komisyonu Tutanağı-Tüm Programlar (Word)
FRM-0299 Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına İlk Defa Başvuru Değerlendirme Komisyonu Tutanağı-Tüm Programlar (Excel)
FRM-0300 Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Değerlendirme Komisyon Tutanağı (Uygulamadan kaldırılmıştır. 30.07.2021)
FRM-0301 FDP-Feragat Dilekçesi
FRM-0302 Lisansüstü Program Katılımcı Listesi
FRM-0303 BÜDEM Kurs Başvuru Formu
FRM-0304 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İş Talep Formu
FRM-0305 Tezsiz Yüksek Lisans Danışman Değişikliği Bildirim Formu
FRM-0306 Sıfır Atık Yönetimi Bina Bazlı Denetim Formu
FRM-0307 Tezlerin Erişime Açılması ve Kısıtlanması Talep Formu
FRM-0308 Yayın Öneri Formu
FRM-0309 Yayın Değerlendirme Formu
FRM-0310 Yayın Sözleşme Formu
FRM-0311 Yayın Devir Formu
FRM-0312 Görev Devri Rapor Formu
FRM-0313 OHAL Komisyonu Kararınca Görevine İade Edilen Öğretim Elemanı Atama Başvuru Formu
FRM-0314 Taslaklar Hakkında Görüş Bildirme Formu
FRM-0315 Atama Başvuru Formu (İdari Personel İçin)
FRM-0316 Birim Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu Değerlendirme Tutanağı
FRM-0317 Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Beyan Belgesi
FRM-0318 Akademik Teşvik Başvuruları Birim Puan Tablosu
FRM-0319 Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Başvuru Dilekçesi
FRM-0320 Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Başvuru Formu
FRM-0321 Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Bilgi Formu
FRM-0322 Etik Kurulu Taahhütname
FRM-0323 Genel Mal Bildirim Teslim Tutanağı
FRM-0324 Özlük İşleri Kontrol Formu
FRM-0325 Öğrenci Staj Değerlendirme Anketi
FRM-0326 Öğrenci Staj Sicil Formu
FRM-0327 Ücretli Staj Eğitimi Bilgi Formu
FRM-0328 SHMYO Güz Yarıyılı Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Kontrol Listesi
FRM-0329 SHMYO Bahar Yarıyılı Eğitim- Öğretim Hazırlık Kontrol Listesi
FRM-0330 İş Takvimi (PUKO Döngüsü)
FRM-0331 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu
FRM-0332 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu
FRM-0333 Doktora Programı Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu
FRM-0334 Doktora Programı Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu
FRM-0335 Aday Memur Staj Değerlendirme Formu
FRM-0336 Personel Kimlik Kartı Teslim Tutanağı
FRM-0337 Çift Anadal (ÇAP) Sonuç Formu
FRM-0338 Muafiyet ve İntibak Sonuç Formu
FRM-0339 Yandal Sonuç Formu
FRM-0340 Hizmet İçi Eğitimler için Eğitmen Adayı Bilgi Formu (İdari Personel için)
FRM-0341 Sözleşmeli Personel Kadro Talep Formu
FRM-0342 Uluslararası Öğrenci Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Formu
FRM-0343 Uluslararası Öğrenci Kayıt ve Kontrol Formu(Türkçe)
FRM-0344 Eğitim-Öğretim Hazırlık Kontrol Listesi
FRM-0345 Toplantı Katılım Tutanağı
FRM-0346 Öğretim Elemanı Uyum Eğitimi Katılımı Formu
FRM-0347 YÖK-Yabancı Dil Bursu Başvuru Formu
FRM-0348 Staj Başvuru Dilekçesi EK-1 (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
FRM-0349 Staja Başlama Belgesi EK-2 (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
FRM-0350 Staj Değerlendirme Belgesi EK-3 (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
FRM-0351 Staj Raporu EK-4 (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
FRM-0352 Araştırma Görevlisi Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0353 Öğretim Görevlisi Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0354 Doktor Öğretim Üyesi Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0355 Görevden Ayrılma-İstifa Talep Formu
FRM-0356 Öğrenim Değerlendirme Talep Formu
FRM-0357 Hazırlık Eğitimi Değerlendirme Talep Formu
FRM-0358 Aylıksız İzne Ayrılma Talep Formu
FRM-0359 Hizmet Birleştirme Talep Formu (16.12.2022 tarihi itibariyle yayından kaldırılmıştır.)
FRM-0360 Merkezi Yerleştirme (KPSS) Yoluyla Personel Talep Formu
FRM-0361 Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Puanları Birleştirme Tutanağı
FRM-0362 Sürekli İşçi Sözlü Sınav Değerlendirme Formu
FRM-0363 Uzaktan Çalışma Yöntemine Geçiş İçin Personel Talep Formu
FRM-0364 Esnek Çalışma Yöntemleri Hakkında Personel Taahhütnamesi
FRM-0365 İdari Personel Ödül Adayı Başvuru Formu
FRM-0366 İdari Personel Performans Değerlendirme Ön Bilgi Formu
FRM-0367 Devlet Memurları Yemin Belgesi
FRM-0368 Sürekli İşçi ve Sözleşmeli Personel Kadro İhdas Talep Formu
FRM-0369 Kişisel Veri Envanteri İşleme Formu
FRM-0370 Araştırma Görevlisi Kadro Talep Formu
FRM-0371 Asgari Kadro Sayısı İçindeki Kadrolar İçin Talep Formu
FRM-0372 Araştırma Görevlisi Norm Kadroları İçin Talep Formu
FRM-0373 Zorunlu Ortak Dersleri Vermek Üzere - Fakülte Haricindeki Uygulamalı Birimlerde Görev Yapacak Öğretim Görevlileri İçin Kadro Talep Formu
FRM-0374 İdari Personel Tenkis-Tahsis Onay Formu (Dolu Kadro)
FRM-0375 Asgari Kadro Sayısını Aşan Ancak Norm Kadro Planlaması İçindeki Kadrolar İçin Talep Formu
FRM-0376 Karşlaştırma Cetveli Formu
FRM-0377 Norm Dışı Kadrolar İçin Talep Formu
FRM-0378 Öğretim Görevlisi Kadro Talep Formu ( Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Birimler İçin)
FRM-0379 Öğretim Görevlisi Kadro Talep Formu ( Ön Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Birimler İçin)
FRM-0380 Ders Verecek - Uygulamalı Birimde Görev Yapacak Öğretim Görevlileri İçin Kadro Talep Formu
FRM-0381 Süt İzni Dilekçe Formu
FRM-0382 58k Proje Bilgi Formu
FRM-0383 Yazılım Geliştirme Öneri İstek Başvuru Formu
FRM-0384 Geçici Doçentlik Belgesi için Kurum Talep Formu (Uygulamadan kaldırılmıştır. 02.09.2022)
FRM-0385 1416'lı Açıktan Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0386 1416'lı Nakil Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0387 Araştırma Görevlisi Açıktan Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0388 Araştırma Görevlisi Nakil-Kurumiçi Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0389 Doçent Açıktan Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0390 Doçent Nakil-Kurumiçi Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0391 Doktor Öğretim Üyesi Açıktan Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0392 Doktor Öğretim Üyesi Nakil-Kurumiçi Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0393 OHAL Komisyonu Kararı ile Göreve İade Edilenlerin Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0394 Öğretim Görevlisi Açıktan Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0395 Öğretim Görevlisi Nakil-Kurumiçi Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0396 Özlük Dosyası Kontrol ve Düzenleme Formu
FRM-0397 Profesör Açıktan Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0398 Profesör Nakil-Kurumiçi Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0399 Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atamalarda İstenen Belgeler Ait Kontrol Formu
FRM-0400 Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda İstenen Belgeler Ait Kontrol Formu
FRM-0401 Öğretim Görevlisi Kadrolarına Atamalarda İstenen Belgeler Ait Kontrol Formu
FRM-0402 İhtiyaç Duyulan İdari Personelin Öğrenim Alanı Tespitine Dair Görüş ve Öneri Formu
FRM-0403 İdari Personel Tenkis-Tahsis Onay Formu (Boş Kadro)
FRM-0404 KPSS Yerleştirmeleri Nitelik Onay Formu
FRM-0405 İdari İzin Talep Formu (Kronik Hastalık Sebebiyle)
FRM-0406 Asgari Kadroyu Aşan Kadrolar İçin Üniversite Yönetim Kurulu Kadro Kullanım İzin Formu
FRM-0407 Dolu İdari Kadro Derece Değişilik Listesi
FRM-0408 Birim Birleşme, Kapatma ve Yeniden Yapılandırma Durumunda Kadro Aktarım Formu
FRM-0409 Erasmus+ Incoming Student For Studies Application Form
FRM-0410 Boş Kadro Derece Değişiklik Cetveli (Akademik Personel İçin)
FRM-0411 Dolu Kadro Derece Değişiklik Cetveli (Akademik Personel İçin)
FRM-0412 Boş Kadro Tenkis Tahsis Teklif Cetveli (İdari Personel İçin)
FRM-0413 Dolu Kadro Derece Değişiklik Cetveli (İdari Personel İçin)
FRM-0414 Evrak Teslim Zimmet Fişi
FRM-0415 Kadro İlan Talep Formu
FRM-0416 Doçent Ataması Jüri Takip Formu
FRM-0417 Profesör Ataması Jüri Takip Formu
FRM-0418 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Yıllık Performans Değerlendirme Ve Ücret Öneri Formu
FRM-0419 İdari Personel Ödül Değerlendirme Komisyon Kararı Formu
FRM-0420 Avans İsteme Formu
FRM-0421 Harcama Yetkilisi ile Gerçekleştirme Görevlisi Bildirim Formu
FRM-0422 Komisyon Oluşturma Formu (Şekil)
FRM-0423 Ara Rapor Formu
FRM-0424 Avans ve Vergi Borcuna İlişkin Taahhütname
FRM-0425 Bilimsel Araştırma Projesi Protokolü
FRM-0426 Dış Destekli Proje Öneri Formu
FRM-0427 Fiyat Teklif Mektubu
FRM-0428 İhtiyaç Formu
FRM-0429 Gerçekleştirme Görevlisi Görevlendirme Formu
FRM-0430 Lisansüstü Öğrenci Görevlendirme Formu
FRM-0431 Proje Öneri Formu
FRM-0432 Proje Öneri Kontrol ve Teslim Tutanağı
FRM-0433 Sonuç Raporu Formu
FRM-0434 Teknik Şartname (Malzeme Alımları için)
FRM-0435 Yayın-Yazılım Alımı Talep Formu
FRM-0436 Lojman Başvurusunda Bulunan Personele Dair Kontrol Formu
FRM-0437 Jüri Öneri Formu (Rektörlüğü Bağlı Birimler için)
FRM-0438 Proje Hesabı Açma Başvuru Formu
FRM-0439 Ders Planı Örneği (Yandal Programları İçin)
FRM-0440 Ders Planı Örneği (Çift Anadal Programları için)
FRM-0441 Kurum İdari Kurulu Toplantı Tutanağı
FRM-0442 Bir Dönem Ek Süre Talep Dilekçesi (Enstitü için)
FRM-0443 Gelen Personel Özlük Dosyası Kontrol Formu
FRM-0444 Giden Personel Özlük Dosyası Kontrol Formu
FRM-0445 Doktorasını Bitiren Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Ders Verme Talep Formu
FRM-0446 Yıllık İzin Talep Formu (İzin Planlanması için)
FRM-0447 Birim İçi Yıllık İzin Planlama Formu
FRM-0448 Yürürlüğe İlk Defa Girecek Mevzuata İlişkin Değerlendirme Tablosu (Uygulamadan kaldırılmıştır. 07.12.2020)
FRM-0449 Hizmet Belgesi Talep Formu
FRM-0450 2828 Sayılı Kanunla Yerleşen Aday Atama Kontrol Formu
FRM-0451 KPSS ile Yerleşen Aday Atama Kontrol Formu
FRM-0452 Dünya Ölçüsünde Bir Yenilik veya İlerleme Getiren Orijinal Araştırmalarda Bulunanlar İçin Erteleme Teklif Formu
FRM-0453 Hizmetine İhtiyaç Duyulan Kamu Personeli Hakkında Erteleme Teklif Formu
FRM-0454 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Yürütülen Projelerde Önemli Görevi Olan Kamu Personeli İçin Erteleme Teklif Formu
FRM-0455 Kamu Hizmetlerine İlişkin Projelerde Çok Önemli Görev Alanlara Dair Bilgi Formu
FRM-0456 Mesleki Staj Yapanlar ile Aday Memur Olarak Görev Yapanlar İçin Erteleme Teklif Formu
FRM-0457 TUS DUS Yapanlar İçin Erteleme Teklif Formu
FRM-0458 Aylıksız İzin Erken Dönüş Talep Formu
FRM-0459 Araç Dezenfeksiyon Takip Formu (Uygulamadan kaldırılmıştır. 05.11.2020)
FRM-0460 Özlük Dosyası Gönderim İşlemi Devam Eden Öğretim Elemanları Kontrol Formu
FRM-0461 Özlük Dosyası Alım İşlemi Devam Eden Öğretim Elemanları Kontrol Formu
FRM-0462 Muvafakat İşlemi Devam Eden Öğretim Elemanları Kontrol Formu
FRM-0463 Atama İşlemi Devam Eden Öğretim Elemanları Devam Kontrol Formu
FRM-0464 Atama İşlemi Devam Eden Öğretim Üyeleri Devam Kontrol Formu
FRM-0465 UBYS Jüri-Komisyon Yetkilendirme Formu
FRM-0466 KPSS ile Yerleşen Adaylar İçin Nakil Talep Formu
FRM-0467 KPSS İle Yerleşen Adayların Mazeret Başvuru Formu
FRM-0468 Aday Memur Eğitimine Katılacak Personel Listesi
FRM-0469 Eğitimde Görevlendirilen Eğitmen Listesi
FRM-0470 Aday Memur Temel Eğitim Ders Programı
FRM-0471 Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel İmza Listesi
FRM-0472 Sınava Katılan Personel İmza Listesi
FRM-0473 Öğretim Elemanı Görev Süresi Takip Listesi
FRM-0474 Unvana Göre Öğretim Elemanı Görev Süresi Takip Listesi
FRM-0475 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görev Süresi Takip Listesi
FRM-0476 Ay Bazına Göre Öğretim Elemanı Görev Süresi Takip Listesi
FRM-0477 Personel Terfi Takip Listesi
FRM-0478 Aylık Bazda Personel Terfi Takip Listesi
FRM-0479 Birimlere Göre Personel Terfi Takip Listesi
FRM-0480 Disiplin Dosya Durumu
FRM-0481 İdari Personel İlk Atama Değerlendirme Formu
FRM-0482 İdari Personel İlk Atama Değerlendirme Tutanağı (KPSS ile Yerleşen Adaylar için)
FRM-0483 İsteğe Bağlı Hazırlık Programı Bilgisinde Değişiklik Yapmak İsteyen Öğrenciler İçin Dilekçe
FRM-0484 Yemekhane Servis Öncesi Kontrol Formu
FRM-0485 Günlük İAŞ Formu (Uygulamadan kaldırılmıştır. 27.06.2022)
FRM-0486 Uygun Olmayan Ürün Tutanağı
FRM-0487 Şahit Numune Kontrol Formu
FRM-0488 Kullanma Suyu Mikrobiyolojik ve Klor Analiz Sonuçları Takip Formu
FRM-0489 Kırılabilir Malzeme Listesi (Mutfak için)
FRM-0490 Hijyen ve Sanitasyon Memnuniyet Anketi (Genel)
FRM-0491 Cihaz Kalibrasyon Takip Formu
FRM-0492 Yemekhane Hijyen ve Sanitasyon Uygulamaları Memnuniyet Anketi (Çalışan, Öğrenci Ve Ziyaretçiler İçin)
FRM-0493 Yemekhane-Mutfak Tuvalet Temizlik Kontrol Formu
FRM-0494 Yemekhane Temizlik Kontrol Formu
FRM-0495 Benmari Sıcaklık Ölçüm Formu
FRM-0496 Değişiklik Değerlendirme ve Takip Formu
FRM-0497 Genel Bina Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0498 Genel Çevre Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0499 Risk Analizi ve Değerlendirme Formu
FRM-0500 Isı ve Nem Kontrol Formu
FRM-0501 Kırılabilir Malzeme Takip ve Kontrol Formu (Mutfak için)
FRM-0502 Temizlik Malzemesi Talep Formu (10.10.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır)
FRM-0503 Klima Bakım Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0504 Mescit Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0505 Mutfak Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0506 Sıfır Atık Teslim Takip Çizelgesi
FRM-0507 Tuvalet Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0508 Dezenfeksiyon Uygulama İşlem Formu
FRM-0509 Araç Dezenfeksiyon Uygulama Formu
FRM-0510 Araç Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0511 Araç Bakım Takip Formu
FRM-0512 50-D Statüsünde Görev Yapan Araştırma Yapan Araştırma Görevlilerinin Lisansüstü Eğitim Sürelerinin Takip Formu
FRM-0513 Akademik Personel Boş Kadro Derece Değişiklik Listesi
FRM-0514 Ek Ödeme Talep Dilekçesi (DSİM)
FRM-0515 40A Maddesi Hükümleri Çerçevesince Görevlendirilmesi Talep Edilen Öğretim Elemanına Ait İsim Listesi
FRM-0516 İdari Personel Boş Kadro Derece Değişiklik Onay Formu
FRM-0517 Kadro Defteri
FRM-0518 İntibak Değerlendirme Formu
FRM-0519 Mecburi Hizmeti Bulunan Öğretim Elemanları Listesi
FRM-0520 Kantin Hijyen Planı ve Kontrol Formu

FRM-0521 Emeklilik Talep Dilekçesi
FRM-0522 Danışmanlık İzleme Formu
FRM-0523 Akademik Personel Genel Durum Bilgisi Takip Formu
FRM-0524 Artıma Tesisi Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0525 Konferans ve Toplantı Salonu Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0526 Taşınır Ambarları Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0527 Birim İç Tetkik Raporu
FRM-0528 Birim İç Tetkik Kontrol Formu
FRM-0529 Aday Sınav İptal Tutanağı (Öğrenci Sınav Faaliyet Hariç)
FRM-0530 Sınav Giriş Belgesi (Öğrenci Sınav Faaliyet Hariç)
FRM-0531 Sınav Komisyonu Değerlendirme Tutanağı (Öğrenci Sınav Faaliyet Hariç)
FRM-0532 Sınav Yoklama Formu (Öğrenci Sınav Faaliyet Hariç)
FRM-0533 Sınavda Uyulması Gereken Kurallar (Öğrenci Sınav Faaliyet Hariç)
FRM-0534 Makine Bakım Onarım Kontrol ve Takip Formu
FRM-0535 Toplantı Gündem/Karar Tutanağı
FRM-0536 Araştırma İzin Dilekçesi (Enstitü için)
FRM-0537 Ölüm Yardımı Ödeneği Talep Dilekçesi
FRM-0538 BÜDEM-Harç Ücreti İade Formu
FRM-0539 SWAP Analizi Kontrol Formu
FRM-0540 3713 Sayılı Kanunla Yerleşen Aday Atama Kontrol Formu
FRM-0541 Öğretim Üyeleri Akademik Yayın Performansı Değerlendirme Formu
FRM-0542 Profesör Kadrosunda Bulunan Personel İçin Ek Gösterge Takip Formu
FRM-0543 BÜNSEM Eğitimci Bilgi Formu
FRM-0544 Araştırma Görevlisi Alım İlanı Formu
FRM-0545 Öğretim Görevlisi Alım İlanı Formu
FRM-0546 Erasmus Öğrenim Giden Öğrenci Başvuru Formu
FRM-0547 Erasmus Staj Giden Öğrenci Başvuru Formu
FRM-0548 Su Deposu Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0549 Öğretim Elemanı Emeklilik Takip Formu
FRM-0550 Birim Bazında Ders Kayıtlanma İstatistikleri Bilgi Formu
FRM-0551 Karşılıklı Kadro Değişikliği Formu
FRM-0552 Aylık İzin Bildirim Formu
FRM-0553 Yürürlüğe İlk Defa Girecek Mevzuata İlişkin Değerlendirme Tablosu
FRM-0554 Eğitim Talep Formu
FRM-0555 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Öncelikli Alan Araştırma Görevlileri İçin)
FRM-0556 Doçentlik Süresi Takip Formu
FRM-0557 Bölüm Program Öğrenci Temsilciliği Seçim Sonuç Tutanağı
FRM-0558 Fakülte Yüksekokul MYO Öğrenci Temsilcisi Seçimi Katılımcı Listesi
FRM-0559 Fakülte Yüksekokul MYO Öğrenci Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı
FRM-0560 Bartın Üniversitesi Öğrenci Konseyi Genel Kurulu Katılımcı Listesi
FRM-0561 Bartın Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Seçim Sonuç Tutanağı
FRM-0562 Bartın Üniversitesi Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu Seçim Sonuç Tutanağı
FRM-0563 Taahhütname (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü)
FRM-0564 Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılan Başvurulara Ait Evrakların Sınav Jürisine Teslim Tutanağı
FRM-0565 Giriş Sınav Soruları
FRM-0566 Giriş Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı Formu
FRM-0567 Giriş Sınavı Cevap Kağıdı (Yazılı)
FRM-0568 Öğretim Görevlisi Ve Araştırma Görevlisi Kadroları İçin Sınav Yoklama Tutanağı
FRM-0569 Giriş Sınavı Evrak Teslim Tutanağı (Sınav Sonrası)
FRM-0570 Araştırma Görevlisi Alım İlanı Ön Değerlendirme Kontrol Formu
FRM-0571 Öğretim Görevlisi Alım İlanı Ön Değerlendirme Kontrol Formu (Meslek Yüksekokulu Kadroları İçin)
FRM-0572 Öğretim Görevlisi Alım İlanı Ön Değerlendirme Kontrol Formu (Rektörlüğü Bağlı Birimler İçin)
FRM-0573 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılım Formu
FRM-0574 Öğrenci Kulüpleri Faaliyet Raporu
FRM-0575 İşyeri Uygulama Eğitimi Başvuru Formu
FRM-0576 İşyeri Uygulama Eğitimi Tercih Formu
FRM-0577 İşyeri Uygulama Eğitimi Kabul ve Sözleşme Formu
FRM-0578 35 inci Madde Kapsamında Geçici Kadro Tahsisi Talep Formu
FRM-0579 Belge Takip Formu
FRM-0580 Bölüm Açma Kontrol Formu (Akademik Birimler için)
FRM-0581 Çift Anadal Ders Planı Kontrol Formu (Akademik Birimler için)
FRM-0582 Ders Planı Değişiklik Kontrol Formu (Akademik Birimler için)
FRM-0583 İlk Defa Öğrenci Alma Kontrol Formu (Akademik Birimler için)
FRM-0584 Lisansüstü Program Açma Kontrol Formu (Akademik Birimler için)
FRM-0585 Yandal Ders Planı Kontrol Formu (Akademik Birimler için)
FRM-0586 Bölüm Açma Kontrol Formu (Eğitim Komisyonu Sekretaryası için)
FRM-0587 Çift Anadal Ders Planı Kontrol Formu (Eğitim Komisyonu Sekretaryası için)
FRM-0588 Ders Planı Değişiklik Kontrol Formu (Eğitim Komisyonu Sekretaryası için)
FRM-0589 İlk Defa Öğrenci Alma Kontrol Formu (Eğitim Komisyonu Sekretaryası için)
FRM-0590 Lisansüstü Program Açma Kontrol Formu (Eğitim Komisyonu Sekretaryası için)
FRM-0591 Yandal Ders Planı Kontrol Formu (Eğitim Komisyonu Sekretaryası için)
FRM-0592 Mal Beyanı Talep Formu (Genel veya Ek Beyan)
FRM-0593 Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme Anketi (Yıllık)
FRM-0594 Tübitak Proje Teşvik İkramiyesi Ödeme Talimatı Formu
FRM-0595 Gelen Evrak Kayıt Defteri
FRM-0596 Giden Evrak Kayıt Defteri
FRM-0597 Evrak Zimmet Defteri
FRM-0598 Vekalet Takip Formu
FRM-0599 PUKÖ Formu
FRM-0600 İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi Başvuruları Değerlendirme Tablosu
FRM-0601 Engelli Çocuğu Bulunan Kadın Personel için Fiili Hizmet Talep Formu
FRM-0602 Kurum Dışı Naklen Tayin İsteği Olan Personele Dair Görüşme Formu
FRM-0603 Araştırma Görevlisi Kadrosunda Doktorasını Tamamlamış Öğretim Elemanlarının Ders Görevlendirme Tablosu
FRM-0604 Naklen Atanan İdari Personele Dair Kontrol Formu
FRM-0605 YÖK Kariyer Liyakat Platformu Çağrı Giriş Talep Formu
FRM-0606 E-KPSS İle Yerleşen Aday Atama Kontrol Formu
FRM-0607 İdari Personel İlk Atama Değerlendirme Tutanağı (E-KPSS ile Yerleşen Adaylar için)
FRM-0608 Makine-Malzeme Dezenfekte Temizlik Kontrol Formu
FRM-0609 Kurum Içinden Yükselen Doçentlerin Atama Süreleri Izleme Formu
FRM-0610 13 B-4'le Görevli Personel Analiz Takip Formu
FRM-0611 İdari Personel Naklen Tayin Başvuru Değerlendirme Komisyonu Tutanağı
FRM-0612 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
FRM-0613 Gündem Teklif Kontrol Formu
FRM-0614 Jüri Ücreti Ödeme Tablosu
FRM-0615 Öğretim Elemanları İçin Açıktan (Tekrar) Atanma Talep Formu
FRM-0616 Özlük Dosyası Eksik Evrak Tespit Tutanağı
FRM-0617 Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Olması Talep Edilen Personel Listesi
FRM-0618 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Çalışma İzin Belgesi Teslim Tutanağı
FRM-0619 Depo Malzeme Giriş Formu
FRM-0620 Depo Malzeme Çıkış Formu
FRM-0621 Öğretim Üyesi Kadro Dağılımı İçin Kadro Talep Formu
FRM-0622 Komisyon Karar Tutanağı
FRM-0623 Komisyon Kararı Sonrası Alınacak Dersler Listesi
FRM-0624 Genel Amaçlı Tutanak Formu
FRM-0625 Yürürlükteki Düzenleme Hakkında Paydaş Görüş Öneri Formu
FRM-0626 Görevde Yükselme Sınavı Açılmasına Yönelik Görüş Ve Öneri Anketi (İdari Personele Yönelik)
FRM-0627 Eğitim Faaliyeti Programı (Hizmet içi Eğitimler)
FRM-0628 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 40-D Maddesi Hükümleri Çerçevesince Görevlendirme Tablosu
FRM-0629 Bilgisayar Format Talep Formu
FRM-0630 Yabancı Dil Tazminatı Veri Talep Formu
FRM-0631 Kuruluştan Günümüze Kullanılan Logo Bilgi Formu
FRM-0632 Rektörlüğe Çekilecek Boş Kadrolar Listesi Formu
FRM-0633 Yabancı Dil Tazminatı Talep Dilekçesi
FRM-0634 Evrak Dağıtım Personeli Günlük Hareket Raporu (Yerleşke dışı)
FRM-0635 Evrak Dağıtım Personeli Günlük Hareket Raporu (Yerleşke içi)
FRM-0636 Çift Anadal Programı Kayıt Formu
FRM-0637 Yandal Programı Kayıt Formu
FRM-0638 Hassas Görev Tespit Formu
FRM-0639 Hassas Görev Envanteri
FRM-0640 Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatım Formu
FRM-0641 Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatma Formu (Ders Verecek-Zorunlu Ortak Ders)
FRM-0642 Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatma Formu (Uygulamalı Birim)
FRM-0643 İş Yeri Uygulama Eğitimi Değerlendirme Formu
FRM-0644 Akredite Program Bilgileri Formu
FRM-0645 Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu
FRM-0646 Birim Web Sayfası ve Sosyal Medya Kullanıcıları Tespit Formu
FRM-0647 Birim Hizmet İçi Eğitim Talep Formu
FRM-0648 Hurda İmha Tutanağı
FRM-0649 Hurda Teslim Tutanağı
FRM-0650 Sıfır Atık Teslim Tutanağı
FRM-0651 Araştırma Görevlileri Mecburi Hizmet Süresi Hesaplama Formu
FRM-0652 Taahhütname (Pandemi Dönemi)
FRM-0653 Tam Kapanma Dönemi İçin Çalışanlara Yönelik Görev Belgesi
FRM-0654 Hizmet Standartaları Tablosu
FRM-0655 Öğretmenlik Uygulaması Dersi Alacak Öğrenci Listesi
FRM-0656 Okul Deneyimi Dersi Alacak Öğrenci Listesi
FRM-0657 Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Görevli Bilgileri Formu
FRM-0658 Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Ek Ders Ücret Bildirim Formu
FRM-0659 Lisansüstü Tez Projesi Mali Destek İzin Talep Formu
FRM-0660 Milli Sporcu Başarı Takip Formu
FRM-0661 Milli Sporcu Bilgi Formu
FRM-0662 Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Gerçekleşme Düzeyini Değerlendirme Durum Raporu
FRM-0663 Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı
FRM-0664 Kurul Toplantısı Kontrol Formu
FRM-0665 Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Kadro İlanı Resmi Gazete Öncesi Kontrol Formu
FRM-0666 Öğretim Üyesi Kadro İlanı Resmi Gazete Öncesi Kontrol Formu
FRM-0667 Disiplin Süreçleri Kontrol Formu (Soruşturma Dosyasının Tesliminden Önce Soruşturmacı Tarafından Kontrol Edilmesi Gereken Hususlar)
FRM-0668 Disiplin Süreçleri Kontrol Formu (Soruşturma Dosyasının Tesliminden Sonra ve Ceza Aşamasında ya da İşlemden Kaldırma Onayından Önce Disiplin Amirlerince Yapılacak Kontroller)
FRM-0669 Disiplin Süreçleri Kontrol Formu (Disiplin Cezalarına İtirazları Karara Bağlayacak Olan Kurulca Yapılacak Kontroller)
FRM-0670 Disiplin Süreçleri Kontrol Formu (Soruşturma Dosyasının Tesliminden Sonra Ceza Makamındaki Disiplin Kurulunca Yapılacak Kontroller)
FRM-0671 Yıllık İzin Planlama Formu
FRM-0672 Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuran Adayların İlanda ve Yönergede Aranan Şartları Taşıdığına Dair Beyanname
FRM-0673 Teşekkür Belgesi Alması İçin Önerilen İdari Personel Değerlendirme Formu
FRM-0674 Öğretim Üyeliğine İlk Defa-Yeniden Atanan Adaylara Ait Akademik Faaliyet Puan Tablosu
FRM-0675 Toplantı Günden Karar Katılım Tutanağı
FRM-0676 Kulüp Kuruluşu Başvuru Formu
FRM-0677 Öğrenci Kulüpleri Komisyonu Toplantı Tutanağı
FRM-0678 Danışman Öğretim Elemanı Listesi
FRM-0679 Uzak Doğu Sporları, Güreş, Judo Salonu Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0680 Fitness Salonu Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0681 Soyunma Odası Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0682 Sauna Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0683 Spor Salonu Temizlik ve Kontrol Formu
FRM-0684 Rektörlük Makamı Günlük Programı
FRM-0685 Rektörlük Makamı Haftalık Programı
FRM-0686 Kulüp Kurma Talep Dilekçesi
FRM-0687 Öğrenci Kulübü Genel Kurulu Üst Yazı ve Ekleri Formu
FRM-0688 Öğrenci Kulübü Tarafından Akademik Danışman Talebi Öneri Dilekçesi
FRM-0689 Öğrenci Kulübü Akademik Danışmanlık Talep Dilekçesi
FRM-0690 Doçent Kadrolarına Başvuru Değerlendirme Komisyonu Tutanağı
FRM-0691 Profesör Kadrolarına Başvuru Değerlendirme Komisyonu Tutanağı
FRM-0692 Rektörlük Öğretim Görevlisi Jüri Öneri Formu
FRM-0693 Arşiv Araştırması Yapılması Talep Edilen Kişi Bilgileri
FRM-0694 2547 Sayılı Kanunun 40-D Maddesi Uyarınca Görevlendirmesi Yapılacak Derse Ait Bilgiler
FRM-0695 Sürekli Görev Yolluğu Talep Dilekçesi
FRM-0696 2547 Sayılı Kanunun 31 İnci Maddesi Uyarınca Görevlendirilmesi Yapılacak Derse Ait Bilgiler
FRM-0697 Kitaplık Kitap Kayıt Takip Formu
FRM-0698 Kitap Teslim Etme-Alma Formu
FRM-0699 Merkezi Yerleştirmeyle Gelen İdari Personele Dair Görev Yeri Planlama Formu
FRM-0700 Kurum İçi İdari Personel Yer Değişikliği Planlama Formu
FRM-0701 Doktora Tez Konusu Değişikliği Bildirim Formu
FRM-0702 Hes Kodu Veri Toplama Formu
FRM-0703 Aylık Kadro Kontrol Formu
FRM-0704 Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu (Erasmus Kapsamında Görevlendirmeler)
FRM-0705 Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu (Proje Kapsamında Olan Görevlendirmeler için)
FRM-0706 Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu (Yönerge Kapsamında Olan Görevlendirmeler için)
FRM-0707 Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu
FRM-0708 Kariyer Danışmanlığı Görüşme Formu
FRM-0709 Ders Saydırma ve Muafiyet Dilekçesi (Enstitü için)
FRM-0710 İdari Kadro Kontenjan Dağılımı ve Atama Takip Formu
FRM-0711 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Akademik Performans Bilgi Formu

FRM-0712 Çalışan Baş Temsilcisi Seçim Tutanağı
FRM-0713 Çalışan Temsilcisi Seçim Tutanağı
FRM-0714 Çalışan Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı
FRM-0715 Temel iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Formu
FRM-0716 Kaza Analiz Raporu
FRM-0717 Kaza Tanığı İfade Tutanağı (Kontrol Edilmeli)
FRM-0718 Kazalı İfade Tutanağı
FRM-0719 Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet Formu
FRM-0720 Aylık Maaş Kontrol Formu
FRM-0721-0726 Ders Dosyası Formları
FRM-0727 23.06.2023 tarihi itibariyle iptal edilmiştir.
FRM-0728 Tespit Raporu Formu
FRM-0729 Başarı Çizelgesi Formu
FRM-0730 Öğretim Görevlisi Kadro Talep Formu (Rektörlük ve Uygulamalı Birim Öğretim Görevlisi Talepleri İçin)
FRM-0731 Öğrenci İşyeri Sicil Formu
FRM-0732 Öğrenci İşyeri Değerlendirme Anketi
FRM-0733 İşyeri Eğitimi Kabul ve Sözleşme Formu
FRM-0734 İşyeri Eğitim Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu
FRM-0735 Lisansüstü Eğitim-Öğretim Hazırlık Kontrol Listesi
FRM-0736 Sürekli İşçi Aylık Maaş Kontrol Formu
FRM-0737 Sözleşmeli Personel İlan Talep Formu
FRM-0738 Puantaj Cetveli (Kısmi Zamanlı Öğrenciler için)
FRM-0739 Eş Yardımı Kontrol Çizelgesi
FRM-0740 Değerlendirme Takım Ziyareti Genel Program Taslağı
FRM-0741 Sürekli İşçi Maaş Düzeltme Çizelgesi
FRM-0742 Bartın Üniversitesi Sözleşmeli Personel Başvuru Formu
FRM-0743 Mezun Olacak Öğrenci Listesi
FRM-0744 Taşıt Talep Formu
FRM-0745 Ders Dönemi Değişiklik Talep Formu
FRM-0746 Sınav Soru-Cevap Formu
FRM-0747 Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı Formu (Uygulamadan kaldırılmıştır. 29.11.2023)
FRM-0748 Uygulama Sınavı Değerlendirme Formu
FRM-0749 Sınav Tutanağı
FRM-0750 Sınav Evrakı Arşivleme Formu
FRM-0751 Fakülte Dekanlık Atama Öneri Formu
FRM-0752 Sözleşmeli Personel Alımı Ön Değerlendirme Sonuç Formu Tutanağı
FRM-0753 Sınav Evrakı Arşiv Teslim Formu
FRM-0754 Arşivden Sınav Evrakı Teslim Alma Formu
FRM-0755 Sendika Üyesi Personel Bilgi Formu
FRM-0756 Uygulama Sınavı Değerlendirme Formu (Çoklu)
FRM-0757 Güvenlik Görevlisi Durum Tespit Formu
FRM-0758 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu
FRM-0759 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İçin İlan Edilen Kadroya Başvuru Dilekçesi
FRM-0760 Eğitimde Erişebilirlik Formu (Birim Bazında)
FRM-0761 Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişebilirlik Formu (Birim Bazında)
FRM-0762 Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişebilirlik Formu (Kampüs Bazında)
FRM-0763 EK-1 Hizmet Başvuru Formu
FRM-0764 EK-2 Akademik Uyarlama Mektubu
FRM-0765 EK-3 Ses Kayıt Taahhütnamesi
FRM-0766 EK-4 Fotoğraf Kayıt Taahhütnamesi
FRM-0767 EK-5 Ders Partnerliği Taahhütnamesi (Öğrenci Formu)
FRM-0768 Ürün-Mal Kabul ve Kalite Kontrol Çizelgesi
FRM-0769 Personel Tuvalet ve Soyunma Odası Temizlik Planı ve Kontrol Formu (Yemekhane Personeli için)
FRM-0770 Yönetici Kadrolarına Atamaya Esas Bilgi Formu
FRM-0771 Güvenlik Personeli Yıllık Ücretli İzin Formu
FRM-0772 Arşiv Araştırma Değerlendirme Komisyon Tutanağı
FRM-0773 Birim Akademik Teşvik Komisyonu Bilgi Formu
FRM-0774 Atama Başvuru Ek Süre Talep Formu (Sağlık Mazereti)
FRM-0775 Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Formu (Büro Personeli)
FRM-0776 Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Formu (Destek Personeli)
FRM-0777 Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Formu (Koruma ve Güvenlik)
FRM-0778 Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Formu (Kütüphaneci)
FRM-0779 Unvan Değişikliği Sınav Başvuruları Sonuç İlan Formu
FRM-0780 Sözleşmeli Personel Başvuru Kontrol Formu-Kütüphaneci
FRM-0781 Sözleşmeli Personel Başvuru Kontrol Formu-Koruma ve Güvenlik Görevlisi
FRM-0782 Sözleşmeli Personel Başvuru Kontrol Formu-Destek
FRM-0783 Sözleşmeli Personel Başvuru Kontrol Formu-Büro Personeli
FRM-0784 Sözleşmeli Personel Atama Süreç Kontrol Formu
FRM-0785 Sözleşmeli Personel Atama Onay Listesi
FRM-0786 SGK Prim İade İşlemleri Bilgi Formu
FRM-0787 Teknik Gezi Faaliyetlerini Düzenleme ve Yürütme Komisyonu Toplantı Tutanağı
FRM-0788 Akademik Danışmanlık Faaliyetleri Değerlendirme Formu (Ön Lisans-Lisans)
FRM-0789 Genel Amaçlı Dilekçe Örneği (Personel İçin)
FRM-0790 Vardiya Defteri
FRM-0791 Güvenlik Görevlileri Genel Tutanak Örneği
FRM-0792 Naklen Muvafakat İzni Verilecek Personele Dair Kontrol Formu
FRM-0793 Akademik Teşvik Ödeneği Tebliğ Faaliyetleri Bilgi Formu
FRM-0794 BAP ve TÜBİTAK Projeleri Bursiyer SGK Bilgi Formu
FRM-0795 Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) Kontrol Formu
FRM-0796 Engelli Öğrenci Memnuniyet Anketi
FRM-0797 Dış Paydaş Memnuniyet Anketi
FRM-0798 Tedarikçi Memnuniyet Anketİ
FRM-0799 Ders İzlence Formu (Uygulamadan kaldırılmıştır.22.02.2022 )
FRM-0800 Bilirkişi Olarak Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına Ait Bilgi Formu
FRM-0801 Naklen Tayin İlanına Başvuruda Bulunan İdari Personel Hakkında Görüşme Takvimi Formu
FRM-0802 Kurum Kimlik Kartı İstek Formu (Akıllı Kartın Ücretsiz Yenilenmesi)
FRM-0803 Kurum Kimlik Kartı İstek Formu (Akıllı Kartın Ücretli Yenilenmesi)
FRM-0804 Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Giriş Sınavları Web Sayfası Öncesi Kontrol Formu
FRM-0805 Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu Toplantı Tutanağı
FRM-0806 Kurum İçi Görev Yeri Değişikliği İlişik Kesme Belgesi
FRM-0807 Kalite Süreçlerinde PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planı Formu
FRM-0808 Akademik Danışmanlık Öğrenci Bilgi Formu
FRM-0809 Akademik Danışmanlık Faaliyetleri Değerlendirme Formu (Lisansüstü)
FRM-0810 Devlet Malzeme Ofisi Üzerinden Alınması İstenen Mal Malzeme Talep Formu
FRM-0811 Güvenlik Kamerası Kayıt Tutanağı
FRM-0812 Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER) Memnuniyet Anketi
FRM-0813 Unvan Değişikliği Sınavı Sözlü Sınav Soruları Formu
FRM-0814 Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Formu
FRM-0815 Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Tutanağı
FRM-0816 Anket Aksiyon Planı Formu
FRM-0817 Teknik Şartname Hazırlama Formu
FRM-0818 Buluş Bildirim Formu
FRM-0819 Doktor Öğretim Üyesi Ataması Jüri Takip Formu
FRM-0820 Uygulama Dersi Tablosu
FRM-0821 Personel Araç Plakası Listesi
FRM-0822 Covid-19 Salginindan Etkilenen Personel Durum Bilgi Formu
FRM-0823 Öğrenci Araç Plakası Listesi
FRM-0824 Kişisel Veri İhlal Bildirim Formu
FRM-0825 Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Değerlendirme Formu (Komisyon Üyesine Yönelik)
FRM-0826 Birim Stratejik Planı Hakkında Paydaş Görüş Ve Öneri Formu
FRM-0827 Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı Platformu 3 Aylık Eğitim Planı
FRM-0828 Yatırım Bütçesi Gerçekleşme Durum Takip Formu
FRM-0829 Önlisans Programına-Lisans Bölümüne İlk Defa Öğrenci Alma Başvuru Formu
FRM-0830 Kurum Hissesi Bütçesinden Mal-Hizmet Alımı Talep Formu
FRM-0831 Kurum Dışı Destekli Proje Başvuru Bilgi Formu
FRM-0832 Sınavda Görevlendirilen Personel Listesi Formu
FRM-0833 Yabancı Dil Tazminatından Faydalanan Personel Listesi
FRM-0834 İş Yeri Uygulama Eğitimi Ara Raporu
FRM-0835 İş Yeri Uygulama Eğitimi Dersi Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu
FRM-0836 İşyeri Uygulama Eğitimi Dersi Öğrenci İzleme Formu
FRM-0837 İş Yeri Uygulama Eğitimi Devam Çizelgesi
FRM-0838 Yarım Gün İzin Dilekçesi (Doğum Sonrası)
FRM-0839 Profesör-Doçent-Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuran Adaylara Dair Özet Atama Teklifi Tablosu
FRM-0840 Kişisel Değerlendirme Raporu ( Doktor Öğretim Üyeleri için)
FRM-0841 Güvenlik Kamera Kayıtlarının İncelenmesi Talep Formu
FRM-0842 Kadro Aktarım Formu
FRM-0843 Geri Dönüşüm Tutanağı
FRM-0844 Lisansüstü Tez Projesi Beyan Formu
FRM-0845 Yürütücü Beyan Formu
FRM-0846 BAP ve TÜBİTAK Projeleri Bursiyer Çıkarma Formu
FRM-0847 Bilimsel Araştırma Projeleri Aylık Bursiyer Beyan Formu
FRM-0848 Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadro Talepleri (Bilgi Notu)
FRM-0849 Takım Kafile Listesi
FRM-0850 Sevkiyat Aracı Temizlik-Dezenfeksiyon Plan Formu
FRM-0851 Düzenleyici Önleyici Faaliyet Formu
FRM-0852 Bilimsel Etkinlikleri Değerlendirme Komisyon Tutanağı
FRM-0853 Öğretim Elemanı Yaz Okulu Ders Verme Başvuru Formu
FRM-0854 Yaz Okulu Ders Teklif Formu
FRM-0855 Zorunlu Stajı Olmayacak Öğrencilere Verilecek Olan Staj İzin Belgesi Formu
FRM-0856 İl Protokolü Etkinlik Katılım Bilgi Formu
FRM-0857 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Laboratuvarı Malzeme Kullanımı Talep Formu
FRM-0858 Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme WEB sayfası Öncesi Kontrol Formu
FRM-0859 Malzeme Teslim Etme-Teslim Alma Tutanağı
FRM-0860 İsteğe Bağlı Staj İzin Belgesi Formu
FRM-0861 Aylık Kesenek Kontrol Formu
FRM-0862 Yaz Okulu Ders Ücreti İade Talep Formu
FRM-0863 Güvenlik Personeli Memnuniyet Anketi
FRM-0864 Özel Yetenek Sınav Sonucuna İtiraz Formu
FRM-0865 Özel Yetenek Sınavı İtiraz Ücreti İade Talep Formu
FRM-0866 Özel Yetenek Sınavı Jüri Değerlendirme Formu (Bireysel)
FRM-0867 Özel Yetenek Sınavı Jüri Değerlendirme Formu (Toplu)
FRM-0868 Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Sonuçları Çarşaf Liste
FRM-0869 Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Sonuçları İlan Formu
FRM-0870 Sözleşmeli Personel Fesih Talep Formu
FRM-0871 Piyasa Fiyat Araştırması ve Mal-Hizmet Alımları Muayene Kabul Komisyonu
FRM-0872 Eğitim-Öğretim Dönemine Hazırlık Kontrol Formu (Akademik Birimler)
FRM-0873 Eğitim-Öğretim Dönemine Hazırlık Kontrol Formu (Bilgi İşlem D.B.)
FRM-0874 Eğitim-Öğretim Dönemine Hazırlık Kontrol Formu (Genel Sekreterlik)
FRM-0875 Eğitim-Öğretim Dönemine Hazırlık Kontrol Formu (İdari Ve Mali İşler D.B.)
FRM-0876 Eğitim-Öğretim Dönemine Hazırlık Kontrol Formu (Kütüphane Ve Dokümantasyon D.B.)
FRM-0877 Eğitim-Öğretim Dönemine Hazırlık Kontrol Formu (Öğrenci İşleri D.B.)
FRM-0878 Eğitim-Öğretim Dönemine Hazırlık Kontrol Formu (Sağlık, Kültür Ve Spor D.B.)
FRM-0879 Eğitim-Öğretim Dönemine Hazırlık Kontrol Formu (Yapı İşleri Ve Teknik D.B.)
FRM-0880 İdari İnsan Kaynağı Gelişim Programına (İkgep) Katılım Taahhütnamesi
FRM-0881 Spor Bilimleri Fakültesi Sağlık Beyanı Formu
FRM-0882 50-D Araştırma Görevlileri Performansa Dayalı Kriter Çalışması (Veri Toplama Formu)
FRM-0883 Akreditasyon Çalışmaları İçin Oluşturulan Anketlere Ait Bilgi Formu
FRM-0884 Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltmelerinde Değerlendirilmek Üzere Alan İndeksi Önerileri
FRM-0885 Yıllık Gelişim Planı Kadro Talep Formu
FRM-0886 Özel Yetenek Sınavı Feragat Dilekçesi
FRM-0887 Kadro İzni Süreci Devam Eden Kadro Listesi
FRM-0888 Görevlendirilen Personel Karşı Kurumdan Alınan Ücret Tebliğ-Tebellüğ Belgesi
FRM-0889 Görevlendirilen Personele Yapılan Mali Ödemelere Ait Kontrol Formu
FRM-0890 İşe Başlama ve Ayrılmalarda Takip Edilmesi Gerekenler Listesi
FRM-0891 Sosyal Sorumluluk Proje Başvuru Formu
FRM-0892 Sosyal Sorumluluk Proje Değerlendirme Formu
FRM-0893 Sosyal Sorumluluk Proje Sonuç Raporu
FRM-0869 Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Sonuçları İlan Formu
FRM-0895 Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS) Tez Talep Formu
FRM-0896 Hizmet İçi Eğitim Verme Talebi Bulunan Çalışanlarımız İçin Planlama Formu
FRM-0897 Bartın Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Yeni Gelen Öğrenci Anketi
FRM-0898 Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Gelen Öğrenci Anketi
FRM-0899 Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Mezun Bilgi Anketi
FRM-0900 Kariyer Mezun Memnuniyet Anketi
FRM-0901 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Ön Kontrol Formu-Bilgisayar İşletmeni, Memur
FRM-0902 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Ön Kontrol Formu-Şef
FRM-0903 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Ön Kontrol Formu-Şube Müdürü
FRM-0904 Unvan Değişikliği Ön Kontrol Formu-Mühendis
FRM-0905 Unvan Değişikliği Ön Kontrol Formu-Tekniker
FRM-0906 Görevde Yükselme Sınavına Başvuran Adaylara Dair Sonuç Formu-Bilgisayar İşletmeni, Memur
FRM-0907 Görevde Yükselme Sınavına Başvuran Adaylara Dair Sonuç Formu-Şef
FRM-0908 Görevde Yükselme Sınavına Başvuran Adaylara Dair Sonuç Formu-Şube Müdürü
FRM-0909 Görevde Yükselme Sınavına Başvuran Adaylara Dair Sonuç Formu-Mühendis
FRM-0910 Görevde Yükselme Sınavına Başvuran Adaylara Dair Sonuç Formu-Tekniker
FRM-0911 Rektörlük Makamı Aylık Taslak Programı
FRM-0912 Ders Veren Öğretim Elemanlarının Ders Yükü Bilgileri
FRM-0913 Sürekli İşçi Yıllık İzin Planlam Formu
FRM-0914 Ek Madde-1 Kapsamında Daha Önce Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Beyan Formu
FRM-0915 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Toplantı Tutanağı Formu
FRM-0916 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılması Talep Edilen Kişi Bilgileri Formu
FRM-0917 Yabancı Uyruklu Personel Sözleşme Süreleri ve Bedelleri Formu
FRM-0918 Doktora Sonrası Araştırmacı Çağrı Formu
FRM-0919 İdari Personel İhtiyaç Bildirme Formu
FRM-0920 Süt İzni Dilekçe Formu (4-D İşçi Personel)
FRM-0921 Sağlık Durumu Beyan Formu
FRM-0922 Sözleşmeli Personel Kadroya Geçiş Talep Dilekçesi
FRM-0923 50-d Araştırma Görevlilerinin 33-a Geçiş Talep Dilekçesi
FRM-0924 Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Aylık Nöbet Planı Formu
FRM-0925 Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Aylık Nöbet Planı Uygulama Formu
FRM-0926 Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçiş Sürecine Dair Atama Ön Hazırlık Kontrol Formu
FRM-0927 Danışma Kurulu Üye Listesi
FRM-0928 Öğretmenlik Uygulaması II-Okullarda RPD Uygulamaları II-Dersi Başvuru Dilekçesi (Gelen Öğrenciler İçin)
FRM-0929 Öğretmenlik Uygulaması II-Okullarda RPD Uygulamaları II-Dersi Başvuru Dilekçesi (Giden Öğrenciler İçin)
FRM-0930 Genel Puan Beyannamesi (Doktora Sonrası Araştırmacılar İçin) (Word)
FRM-0930 Genel Puan Beyannamesi (Doktora Sonrası Araştırmacılar İçin) (Excel)
FRM-0931 İlişiği Kesilen Uluslararası Öğrenci Listesi (İl Göç İdaresine İletilmek Üzere)
FRM-0932 Sözleşmeli Personel Kadroya Geçiş Süreçleri Atama Kontrol Formu
FRM-0933 50-D'den 33 A'ya Göre Atanma Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0934 Görevde Yükselme Sözlü Sınav Tutanağı
FRM-0935 Görevde Yükselme Sözlu Sınav Formu
FRM-0936 Görevde Yükselme Sınavı Sözlü Sınav Yoklama Tutanağı
FRM-0937 Görevde Yükselme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu (Komisyon Üyesine Yönelik)
FRM-0938 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Aşamasında Uyulacak Kurallar ve Açıklamalar
FRM-0939 Görevde Yükselme Sınavı-Sözlü Sınav Soruları
FRM-0940 Görevde Yükselme Sınavı Sözlü Sınav Sorularına Ait Cevap Anahtarı
FRM-0941 Unvan Değişikliği Sınavı-Başarı Listesi
FRM-0942 Görevde Yükselme Sınavı-Başarı Listesi
FRM-0943 Akademik Teşvik Başvuru Formu-Ek Başvuru
FRM-0944 Akademik Teşvik Başvuru Formu-İlk Başvuru
FRM-0945 Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Değerlendirme Tutanağı (Ek Başvuru)
FRM-0946 Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Değerlendirme Tutanağı (İlk Başvuru)
FRM-0947 Birim Akademik Teşvik Puanı Listesi-İlk Başvuru
FRM-0948 Birim Akademik Teşvik Puanı Listesi-Yeniden Başvuru
FRM-0949 Kayıt Hakkından Feragat Ettiğine Dair Talep Dilekçesi (Spor Bilimleri Fakültesi için)
FRM-0950 Tebliğ Tebellüğ Belgesi (Toplu)
FRM-0951 Hizmetine İhtiyaç Duyulan Kamu Personeli İçin Erteleme Teklif Formu
FRM-0952 Kopya Tutanağı
FRM-0953 Bartın Üniversitesi IP Telefon Dağıtım Planlamasına İlişkin Form
FRM-0954 PUKÖ Temelli Eylem Planı Kontrol Formu
FRM-0955 Öğrenci Kayıt ve Kontrol Formu (İngilizce)
FRM-0956 Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Yeniden Atama Değerlendirme Komisyonu Tutanağı (Tüm Programlar) (Word)
FRM-0956 Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Yeniden Atama Değerlendirme Komisyonu Tutanağı (Tüm Programlar) (Excel)
FRM-0957 İlk Defa Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuran Adaylardan Alınacak Beyanname
FRM-0958 Profesör Kadrosuna Başvuran Adaylardan Alınacak Beyanname
FRM-0959 Yeniden Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuran Adaylardan Alınacak Beyanname
FRM-0960 Doçent Kadrosuna Başvuran Adaylardan Alınacak Beyanname
FRM-0961 Bartın Üniversitesi Akademik Birim Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru veya Yeniden Atama Değerlendirme Komisyonu Üyeleri
FRM-0962 Hizmete Özel Belge Oluşturma Yetkisi Verilmesi Talep Edilen Personele Ait Bilgi Formu
FRM-0963 Şube Müdürlüğü Değişiklik Öneri Formu
FRM-0964 Aylık Kurum Dışı Günlük Evrak Takip Formu
FRM-0965 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Ara Dönem Maaş Belirleme Tablosu
FRM-0966 Sözleşme Feshi Talep Formu
FRM-0967 Sözleşme Feshi Talep Formu (Askerlik Nedeniyle)
FRM-0968 Sözleşme Feshi Dönüşü Göreve Başlama Talep Formu (Askerlik Nedeniyle)
FRM-0969 Birim Arşiv İşlemlerinde Görevlendirilen Personele Ait Bilgi Formu
FRM-0970 Maaş Promosyon Takip Listesi
FRM-0971 Bilişim Envanter Tespit Formu
FRM-0972 Genel Bakım-Onarım Talep Formu
FRM-0973 Merkezi Yazıcı Planlama Formu
FRM-0974 Staj Dosyası Teslim Tutanağı Formu
FRM-0975 Staj Mazeret Bildirim Formu
FRM-0976 Bartın Üniversitesi Öğrenci Staj Dosyası
FRM-0977 Öğretim Elemanı Eğitim-Öğretim Performansı Değerlendirme Formu
FRM-0978 Öğretim Elemanı Eğitim-Öğretim Performansı Değerlendirme ve Ödüllendirme Başvuru Formu
FRM-0979 Akademik Birimlerde İdari İnsan Kaynağı Norm Kadro Sayılarının Belirlenmesi ve Kullanılmasına İlişkin Veri Toplama Formu
FRM-0980 Kapsamlı-Gerekçeli Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet Dilekçesi
FRM-0981 Güvenlik Personeline Görev Yerinin Tanıtılmasına İlişkin Form
FRM-0982 Birim Kapı İsimlikleri Talep Formu
FRM-0983 Muafiyet Sonucuna İtiraz Formu (Düzeltme Bekleniyor)
FRM-0984 İmha Tutanağı
FRM-0985 Belge ve Dosya İstek Formu
FRM-0986 Arşiv Belgesi Devir Teslim ve Envanter Formu
FRM-0987 Dosya ve Klasör İçerik Listesi
FRM-0988 İmha Listesi
FRM-0989 Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ders Muafiyet Talep Formu
FRM-0990 Gelir Getirici Faaliyet Bilgi Formu
FRM-0991 Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Günlük Görev Yeri Takip Listesi
FRM-0992 Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Günlük Görev Yeri Takip Listesi
FRM-0993 Genel Sekreterlik Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Personeli Aylık Puantajı
FRM-0994 Bilişim Cihazları Teknik Rapor Formu
FRM-0995 Dar Dosya Etiketi
FRM-0996 Geniş Dosya Etiketi
FRM-0997 ABAYS Portalına Girilecek Enstitü Program Açma Bilgileri Formu
FRM-0998 Program ile İlgili Bilgiler Formu (Doktora-Sanatta Yeterlik)
FRM-0999 Program ile İlgili Bilgiler Formu (Yüksek Lisans)
FRM-1000 Sendika Temsilcileriyle Genel Değerlendirme Toplantısı
FRM-1001 Tüketim Malzemeleri Satın Alma Planlama Formu
FRM-1002 Oryantasyon Programı Katılım Formu
FRM-1003 Akademik İnsan Kaynağı İhtiyaç Bildirme Formu
FRM-1004 Akademik Teşvik Tebliğ Değerlendirme Talep Formu