image/svg+xml
image/svg+xml

Kılavuz Dokümanları


KLV-0001 Proses Kartı Doldurma Kılavuzu
KLV-0002 Yükseköğretimde Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Atamalarda Aranan Şartlar ve Değerlendirme Kılavuzu
KLV-0003 Norm Kadro Uygulamaları Kılavuzu (Personel Daire Başkanlığına Yönelik)
KLV-0004 Yükseköğretimde Disiplin Soruşturması İşlemleri Kılavuzu (İdari Personel İçin)
KLV-0005 Yükseköğretimde Disiplin Soruşturması İşlemleri Kılavuzu (Akademik Personel İçin)
KLV-0006 Sürekli İşçi Alım Kılavuzu
KLV-0007 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamında Aranacak Şartlar ve Diğer Hususlar Hakkında
KLV-0008 Yükseköğretim Kurumlarında Kurulların İşleyişi Hakkında Kılavuz
KLV-0009 Norm Kadro Uygulamaları Kılavuzu (Akademik Birimlere Yönelik)
KLV-0010 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Başvuru Değerlendirme Kılavuzu
KLV-0011 İdari Personelin Öğrenim Değerlendirme, Hizmet Birleştirme Ve Diğer Özlük İşlemleri Kılavuzu
KLV-0012 Öğretim Elemanlarının Öğrenim Değerlendirme, Hizmet Birleştirme Ve Diğer Özlük İşlemleri Kılavuzu
KLV-0013 Öğretim Elemanlarının Görevlendirme İşlemleri Kılavuzu
KLV-0014 Kurumda Göreve Başlama-Görevden Ayrılma İşlemlerinde İstenen Bilgi Belgelere Dair Kılavuz
KLV-0015 Öğretim Elemanı Akademik Teşvik Başvuru İşlemleri Kılavuzu
KLV-0016 KPSS İle Üniversitemize Atanan Personel İçin Başvuru Kılavuzu
KLV-0017 İdari Personel Naklen Tayin İşlemleri Başvuru ve Değerlendirme Kılavuzu 
KLV-0018 Engelli KPSS İle Üniversitemize Atanan Personel İçin Başvuru Kılavuzu
KLV-0019 Kurumsal Tanıtım Faaliyetleri Kapsamında Kamuoyu ile Paylaşılan Kişisel Verilerinizin Yayımlanmasına Yönelik Bilgilendirme Kılavuzu
KLV-0020 Öğretim Elemanlarının Terfi, İntibak ve Hizmet Birleştirme İşlemlerine İlişkin Kılavuz
KLV-0021 Memur Disiplin Yönetmeliğine Göre İşlem Kılavuzu
KLV-0022 İdari Personel Ödül Başvuru ve Değerlendirme Kılavuzu
KLV-0023 Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi İlan ve Değerlendirme Kılavuzu
KLV-0024 Üniversitemize Atanan Personel İçin Ön Bilgilendirme Metni
KLV-0025 İdari Personel Kurum Dışı Naklen Atama Başvuru Kılavuzu (25.12.2023 Tarihinde Yayından Kaldırılmıştır.)
KLV-0026 Bartın Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı Başvuru Kılavuzu
KLV-0027 Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu
KLV-0028 Akademik Teşvik Ödeneği Başvurularında Sunulacak Belgelere Dair Kılavuzu
KLV-0029 Öğretim Üyesi Kadrolarına Çevrim İçi Başvuru Kılavuzu
KLV-0030 İKGEP İdari İnsan Kaynağı Gelişim Programı Başvuru Kılavuzu
KLV-0031 Pasaport Başvurusunda Bulunan Personel İçin Ön Bilgilendirme Metni
KLV-0032 Görevlendirmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Mali Hususlar Kılavuzu
KLV-0033 Sözleşmeli Personel Kadroya Geçirilmelerine İlişkin Başvuru Kılavuzu
KLV-0034 50-d Araştırma Görevlilerinin 33-a Kadrolarına Geçiş İşlemlerine Yönelik Başvuru Kılavuzu
KLV-0035 YÖK Uluslararası Araştırmacı Projeleri Başvuru ve Değerlendirme Kılavuzu
KLV-0036 2019 Faaliyet Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Ek Başvuru Kılavuzu
KLV-0037 Not Değerlendirme Grafikleri Kullanım Kılavuzu
KLV-0038 Ders İzlencesi Görüntüleme Kılavuzu
KLV-0039 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Çevrim İçi Başvuru Kılavuzu
KLV-0040 Yükseköğretimde Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Atamalarda Aranan Şartlar ve Değerlendirme Kılavuzu
KLV-0041 Bina Sorumluları Kılavuzu
KLV-0042 Binalar Arası Verimlilik Yarışması Başvuru Kılavuzu