image/svg+xml
image/svg+xml

Eğitim-Öğretim Birimi


Doç. Dr. Mustafa FİDAN (BAŞKAN)

Doç. Dr. Ayfer BAYINDIR ÇEVİK
Doç. Dr. Ahmet Volkan YÜZÜAK
Doç. Dr. Murat DEBBAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Berk Utkan ATBAKAN
Dr. Öğr. Üyesi Fatma GÜMÜŞOK
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri KANSIZOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Emel GENÇ
Dr. Öğr. Üyesi Pınar AKYILDIZ TAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Özge GÜN
Dr. Öğr. Üyesi Recep AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Eyüp ZORLU
Öğr. Gör. Nihal ÖZDEMİR
Öğr. Gör. Özer ÇULHAOĞLU
Arş. Gör. Mehmet Can DEMİR
Fakülte Sekreteri Refik ÜNVER
Şef Emin Kerem KILIÇAY

Görev ve Sorumlulukları

  • Bartın Üniversitesi Eğitim-Öğretim Politika Belgesini oluşturmak ve Kalite Komisyonunun onayına sunmak,
  • Kurum İç Değerlendirme Raporunda (KİDR) Eğitim-Öğretim bölümünü en güncel KİDR Kılavuzuna göre hazırlamak ve Kalite Komisyonunun onayına sunmak,
  • Hazırlanan raporun Eğitim-Öğretim başlığının ölçüt ve alt ölçütlerinde ortaya çıkan Kurumun gelişmeye açık yönlerini tespit etmek,
  • KİDR’de, Kurumsal Geri Bildirim Raporunda (KGBR) ve Kurumsal Akreditasyon Programında (KAP) ortaya çıkan gelişmeye açık yönlerin güçlü yöne dönüşmesi, güçlü yönlerin de sürekli iyileştirilmesi amacıyla, ilgili alt ölçütten sorumlu olan birimle ya da birimlerle birlikte çalışarak PUKÖ döngüsüne göre kurgulanmış yıllık eylem planları hazırlamak ve bu planları Kalite Komisyonunun onayına sunmak,
  • Onaylanan eylem planlarını uygulamak, izlemek ve değerlendirmektir.
  • Kurumun eğitim öğretim performansını geliştirmek için yapılacak faaliyetlerin düzenli ve sistematik bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır