image/svg+xml
image/svg+xml

Kuruma Ait Raporlar


Kurum İç Değerlendirme Raporları

2015 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

2017 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

2022 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

2023 Yılı Kurum İç Değerlendirme RaporuBARTIN ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu

Gösterge Raporu İçin Tıklayınız

YÖK İzleme ve Değerlendirme Gösterge Verileri Yıllara Göre Değişim

YÖKAK Gösterge Verileri Yıllara Göre Değişim

Kurumsal Dış Değerlendirme Raporları

Dış Değerlendirme Geri Bildirim Raporu 2019

Dış Değerlendirme İzleme Raporu 2022

Kurum İç Değerlendirme Takımı Ziyaret Raporları

2020 Yılı KİDT Ziyaret Raporu

2021 Yılı KİDT Ziyaret Raporu

2022 Yılı KİDT Ziyaret Raporu

2023 Yılı KİDT Ziyaret Raporu

Eğiticilerin Eğitimi Raporları

2021 Yılı Eğiticilerin Eğitimi Değerlendirme Raporu

2022 Yılı Eğiticilerin Eğitimi İhtiyaç Analizi Raporu

2022 Yılı Eğiticilerin Eğitimi Değerlendirme Raporu

2023 Yılı Eğiticilerin Eğitimi İhtiyaç Analizi Raporu

2023 Yılı Eğiticilerin Eğitimi Değerlendirme Raporu

Eylem Planları ve Raporları

2022 Yılı PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planı

2022 Yılı PUKÖ Temelli Eylem Planı Gerçekleştirme Raporu

2023 Yılı PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planı

2023 Yılı PUKÖ Temelli Eylem Planı Gerçekleştirme Raporu