image/svg+xml
image/svg+xml

Araştırma Geliştirme Birimi


Prof. Dr. Ayhan ATEŞOĞLU (BAŞKAN)

Prof. Dr. Selçuk GÜMÜŞ
Prof. Dr. Tuğrul VAROL
Doç. Dr. Rıfat KURT
Doç. Dr. Faruk UGRANLI
Doç. Dr. Sevgi ÜNAL KARAKUŞ
Doç. Dr. Üyesi Ümit TAYFUN
Dr. Öğr. Üyesi Erdem ERKAN
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KARAKÖSE
Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÜLER
Öğr.  Gör. Burak BEYGİRCİ
Enstitü Sekreteri Cevdet DURAN
Fakülte Sekreteri Adem AYVALI

Görev ve Sorumlulukları

  • Bartın Üniversitesi Araştırma Geliştirme Politika Belgesini oluşturmak ve Kalite Komisyonunun onayına sunmak,
  • Kurum İç Değerlendirme Raporunda (KİDR) Araştırma-Geliştirme bölümünü en güncel KİDR Kılavuzuna göre hazırlamak ve Kalite Komisyonunun onayına sunmak,
  • Hazırlanan raporun Araştırma-Geliştirme başlığının ölçüt ve alt ölçütlerinde ortaya çıkan Kurumun gelişmeye açık yönlerini tespit etmek,
  • KİDR’de, Kurumsal Geri Bildirim Raporunda (KGBR) ve Kurumsal Akreditasyon Programında (KAP) ortaya çıkan gelişmeye açık yönlerin güçlü yöne dönüşmesi, güçlü yönlerin de sürekli iyileştirilmesi amacıyla, ilgili alt ölçütten sorumlu olan birimle ya da birimlerle birlikte çalışarak PUKÖ döngüsüne göre kurgulanmış yıllık eylem planları hazırlamak ve bu planları Kalite Komisyonunun onayına sunmak,
  • Onaylanan eylem planlarını uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
  • Kurumun araştırma ve geliştirme performansını geliştirmek için yapılacak faaliyetlerin düzenli ve sistematik bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır.