image/svg+xml
image/svg+xml

YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Ekibi Saha Ziyaretlerini Tamamladı


Üniversitemizde Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) 2019 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı çerçevesinde gerçekleştirdiği saha ziyaretleri tamamlandı.

Üniversitemizde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2019 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı çerçevesinde bir dizi ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirildi. YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı tarafından 13 Mayıs 2019 tarihinde yapılan ön ziyaretin ardından gerçekleştirilen saha ziyareti 4 gün sürdü.

Program kapsamında; YÖKAK tarafından görevlendirilen ve başkanlığını Prof. Dr. Sultan Taşcı’nın yaptığı Prof. Dr. Ahmet Doğanay, Prof. Dr. Remzi Altunışık, Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Doç. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı, Dilber Sarıkaya ve Alp Aydan’dan oluşan Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı, üniversitedeki kalite güvencesi sistemi ve Stratejik Plan hakkında incelemelerde bulundu.

Üniversitemiz senato üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, akademik ve idari birim yöneticileri ile personelle görüşmeler yapan Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı üyeleri, ayrıca üniversitenin dış paydaşlarıyla da bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Böylece, saha ziyaretlerini tamamlayan Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı, son toplantısını Üniversitemiz senato üyeleriyle gerçekleştirdi. Takım Başkanı Prof. Dr. Sultan Taşcı, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a ve senato üyelerine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

Değerlendirme süreçlerinin yükseköğretim kurumları için önemi değinen Üniversitemiz Rektörü Uzun ise “Yükseköğretim Kalite Kurulu, yükseköğretim kurumlarında kalite kültürünün ve kalite güvencesi sisteminin benimsenmesinde önemli çalışmalar yürütmektedir. Üniversitelerin güçlü ve gelişmeye açık yönlerinin belirlenmesi ve hedefleri doğrultusunda büyümesinde önemli katkılar sunmaktadır. Her geçen gün kendisini daha geliştiren Bartın Üniversitesi de bu doğrultuda tüm aile bileşenleri ve dış paydaşlarıyla birlikte gayret göstermektedir. Üniversite olarak kendimizi sorgulamaya, yenilemeye ve gelişmeye devam etmekteyiz. Bu düşüncelerle gerek ön ziyarette gerek ise saha ziyaretlerinde yoğun çaba gösteren YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Takımının değerli üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca sürekli iyileşme anlayışıyla geleceğe doğru ve kararlı adımlar atmamız noktasında bizleri yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza ve YÖKAK Başkanımız Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile YÖKAK üyelerimize de teşekkürü bir borç bilirim.” dedi.

Üniversitemize YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı tarafından gerçekleştirilen ön ziyaret ve saha ziyaretinin ardından Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) hazırlanarak, YÖKAK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.
  • Aday Memurlara PUKÖ Temelli Eylem Planı Kapsamında Eğitim Verildi

  • BARÜ, akreditasyon başarılarına bir yenisini daha ekledi

  • Kalite Koordinatörlüğü 2024/01 Numaralı Birim İçi Toplantısını Gerçekleştirdi

  • Kalite Güvence Yönetim Sistemi bir gereği olarak karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere geliştirilen "Toplantı Gündem ve Karar Tutanağı"na ilişkin eğitim verildi.

  • Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu BİDR Sürüm 3.2 yayımlandı.

  • Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 3.2) yayımlandı.

  • 2023 yılı Kurum İç Değerlendirme Takımı Ziyareti Gerçekleştirildi

  • Kalite Koordinatörlüğü Kurum İçi Değerlendirme Takımı 2023/01 sayılı toplantısını gerçekleştirdi.

  • Kalite Komisyonu 2023/06 Numaralı Toplantısını Gerçekleştirdi

  • Kalite Koordinatörlüğü 2023/07 nolu Birim İçi Toplantısını Gerçekleştirdi