image/svg+xml
image/svg+xml

İş Akış Şeması Dokümanları


İAŞ-0001 Fakülte Kuruluna Üye Seçimi İş Akışı
İAŞ-0002 Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akışı
İAŞ-0003 Uluslararası Öğretim Elemanı Alım İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0004 Uluslararası Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0005 2547 Sayılı Kanunun 35 Maddesi Uyarınca Görevlendirme Işlemleri Iş Akış Şeması (08.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0006 2547 Sayılı Kanunun 39 Maddesi Uyarınca Görevlendirme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0007 Doktor Öğretim Üyesi Alımı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0008 Bölüm Başkanı Atama İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0009 Araştırma Görevlisi Alım İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0010 Fakülte Yönetim Kurulu-Fakülte Kurulu İş Akış Şeması
İAŞ-0011 Bölüm ve Kurul Toplantıları İş Akış Şeması
İAŞ-0012 Anabilim Dalı Kurul Toplantısı İş Akış Şeması
İAŞ-0013 Personel SGK Giriş Çıkış İşlemlerinin İş Akışı
İAŞ-0014 Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0015 1416 Sayılı Kanuna Tabi Öğretim Elemanı Atama İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0016 Doçent Atama İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0017 2547 sayılı Kanunun 40-A Maddesi Uyarınca Ders Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0018 Personelin Terfi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0019 Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanması İş Akışı
İAŞ-0020 Aylıksız İzin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0021 Atama İşlemi Gerçekleşenlerin İşlemlerine İlişkin İş Akış Şeması
İAŞ-0022 1416 Sayılı Kanuna Tabi İşlemler-Öğrencilik İş Akışı
İAŞ-0023 2547 Sayılı Kanun’un 35. Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0024 2547 Sayılı Kanunun 60-a,b Maddelerine Göre İşlemler İş Akışı
İAŞ-0025 Aile Durum Beyannamesi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0026 Akademik Personelin Belge Talebi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0027 Akademik Personelin İdari Görevlere Atanması ve Takibi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0028 Araştırma Görevlisi,Öğretim Görevlisi Atama, Nakil, İstifa ve Müstafi Sayılma İşlemleri (08.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0029 Dosya Arşivleme İşleri İş Akışı
İAŞ-0030 Askerlik İşlemleri ve Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0031 Personel Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0032 Disiplin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0033 Doğum Yardımı İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0034 Gizlilik Dereceli Gelen Evrak Kayıt ve Sevk İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0035 İç Kontrol Eylem Planı İşlemleri İş Akışı  (18.05.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0036 İmza ve Mühür Örneği İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0037 İzin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0038 Kurum Dışı ve Kurum İçi Bilgi Talebi İş Akışı
İAŞ-0039 Kurum Dışı Ve Kurum İçi Birimlerden Gelen Duyuru Yazılarının Duyurulması İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0040 Personel Kurum Kimlik Kartı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0041 Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Durumu İşlemleri İş Akışı (12.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0042 Mevzuat İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0043 Performans Programı İşlemleri İş Akışı (18.05.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0044 Sendika Ve Kurum İdari Kurul Kararları İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0045 Yıllık Faaliyet Raporu İşlemleri İş Akışı (12.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0046 Açıktan Ve Yeniden Atama İş Akışı (15.12.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0047 Aday Memurların Asalet Tasdik İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0048 İdari Personel Emeklilik, İstifa Ve Kurumdan Naklen Ayrılma İşlemleri (08.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0049 Kadro İptal-İhdas, Birim Kadro Tenkis-Tahsis, Dolu-Boş Derece ve Unvan Değişikliği Kullanma İzni İle İlgili İşlemler İş Akışı
İAŞ-0050 Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0051 Mal Bildirimi Beyannameleri İle İlgili İşlemler İş Akışı
İAŞ-0052 Personelin Derece, Kademe Ve Kıdem Terfi İşlemleri (29.07.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0053 Personelin Hizmet Birleştirme, Eğitim ve İntibak İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0054 Tazminat Ve Yan Ödeme Cetvellerinin Hazırlanması İş Akışı
İAŞ-0055 Vekalet İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0056 Aday Memurların Asaletinin Tasdik Edilmesiyle İlgili İşlemler İş Akış Şeması
İAŞ-0057 Arşivleme İşlemleri ve Yeni Dosyaların Açılması İşlemleri İş Akışı  (20.01.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0058 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İle İlgili İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0059 Hizmetiçi Eğitim Programı İle İlgili İşlemler İş Akışı
İAŞ-0060 Aday Memur İle İlgili İşlemler İş Akışı
İAŞ-0061 Eğitim-Öğretim Danışmanlığı İş Akış Şeması (29.06.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0062 Kurumlar Arası Öğrenci Yatay Geçişi İş Akışı (15.12.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0063 Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0064 Muafiyet ve İntibak İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0065 Staj Uygulaması İş Akış Şeması
İAŞ-0066 Ödev Değerlendirme İş Akış Şeması
İAŞ-0067 Sınav Programı İş Akış Şeması
İAŞ-0068 Sınav Notuna İtiraz İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0069 Tek Ders Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0070 Yatay Geçiş İş Akış Şeması
İAŞ-0071 Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0072 Mazeret Sınavı Başvuru Uygulamaları Akış Şeması
İAŞ-0073 Ders Planı Ve Ders Değişiklik İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0074 Öğrenci Kayıt Silme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0075 Ders Bilgi Paketi Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0076 Ders Devamsızlık Takipleri İş Akış Şeması
İAŞ-0077 Ders Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0078 Öğrenci Mezuniyet İşlemi İş Akışı
İAŞ-0079 Öğrenci Burs İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0080 Ders Muafiyet İşlemi İş Akışı
İAŞ-0081 Haftalık Ders Programı İş Akış Şeması
İAŞ-0082 Lisans Öğrenci Bitirme Ödevi Danışmanlığı İş Akış Şeması
İAŞ-0083 Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0084 Özel Öğrenci İşlemleri İş Akış Şeması (17.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0085 Sisteme Girilen Sınav Sonuçları Ve Mezuniyet Bilgisi İş Akış Şeması
İAŞ-0086 %10’luk Başarı Dilimine Giren İkinci Öğretim Öğrencilerinin Tespiti İş Akışı
İAŞ-0087 Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Şeması (17.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0088 Kantin ve Sosyal Alan Denetimi İş Akış Şeması
İAŞ-0089 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Akış Şeması
İAŞ-0090 Katkı İadeleri İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0091 Staj Yapan Öğrencilerin SGK prim Ödemesi İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0092 Uluslararası Öğrencilerin Teminat İadesi İş Akış Şeması
İAŞ-0093 Yemek Bursu Hizmeti İşlemleri İş Akış Şeması (13.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0094 Salon Tahsisi İş Akış Şeması
İAŞ-0095 Geçici İşçi Çalıştırma İş Akış Şeması
İAŞ-0096 Satın Alma Evraklarının Kontrol İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0097 Yemek Menüsü Hazırlama İş Akış Şeması
İAŞ-0098 Kiralama İhalesi İşleri İş Akış Şeması
İAŞ-0099 Mal ve Hizmet Alım İhaleleri İş Akış Şeması
İAŞ-0100 Doğrudan Temin İş Akışı Şeması
İAŞ-0101 Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler İçin Avans İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0102 Yolluk İşlemlerinin, Kontrol Kabul Ve Onay İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0103 Mutfak ve Yemekhane Denetimi İş Akış Şeması
İAŞ-0104 Bütçe İptal İşlemleri Süreci İş Akışı
İAŞ-0105 Üniversitede İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı
İAŞ-0106 İkinci Öğretim Gelirlerinin Takip Ve Gelir Fazlası Kısmının Kaydı İş Akışı
İAŞ-0107 Kurum Ödeneklerinin Birimlere Dağıtımı İşlemi İş Akışı
İAŞ-0108 Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı
İAŞ-0109 Ödenek Aktarma İşlemi İş Akışı
İAŞ-0110 Ödenek Ekleme İşlemi İş Akışı
İAŞ-0111 Ödenek Gönderme Belgesi İş Akışı
İAŞ-0112 Performans Programı Hazırlama İş Akışı
İAŞ-0113 Tenkis Belgesi İşlemi İş Akış Şeması (18.05.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0114 Yatırım Bütçesi Hazırlama İş Akışı
İAŞ-0115 Yatırım Programının Revizesinin Yapılması İş Akışı
İAŞ-0116 Yatırımların Dönemsel İzlenmesi İşlemi İş Akış Şeması (18.05.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0117 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlanması İşlemi İş Akış Şeması (18.05.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0118 %10 Doğrudan Temin Limitlerinin Tespiti İş Akışı
İAŞ-0119 Aylık Nakit Talebi İşlemi İş Akışı
İAŞ-0120 Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İş Akışı
İAŞ-0121 Bütçe Hazırlama İşlemi İş Akışı
İAŞ-0122 Hassas Görevler Listesinin Güncellenmesi İş Akışı
İAŞ-0123 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu’nun Hazırlanması İş Akışı
İAŞ-0124 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Altı Aylık Değerlendirilmesi İş Akışı
İAŞ-0125 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Oluşturulması İş Akışı
İAŞ-0126 KİDR Hazırlama İş Akışı
İAŞ-0127 Risk Strateji Belgesinin Konsolide ve Revize Edilmesi İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0128 Strateji Plan Amaç, Hedef ve Performans Göstergesi ile Stratejilerin Belirlenmesi İş Akışı
İAŞ-0129 Stratejik Plan Durum Analizi İş Akışı
İAŞ-0130 Stratejik Plan Farklılaşma Stratejisi İş Akışı
İAŞ-0131 Stratejik Plan Geleceğe Bakışın Belirlenmesi İş Akışı
İAŞ-0132 Stratejik Plan Hazırlık Süreci İş Akışı
İAŞ-0133 Stratejik Planın İzleme ve Değerlendirme Süreci İş Akışı
İAŞ-0134 Avans ve Kredilerin Ödenmesi Süreci İş Akış Şeması (06.04.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0135 Avukatlık ve Vekalet Ücreti İş Akış Şeması (06.04.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0136 Beyanname İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0137 Ek Ders Ödeme İşlemlerinin Kabul, Kontrol Ve Muhasebe Onay İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0138 Taşınır Muhasebe İş ve İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0139 İcra-BES-Nafaka-Sendika-Kefalet-SGK-Emsan Kesintisi İş Akış Şeması
İAŞ-0140 Kamu Zararı İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0141 Kesin Hesap İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0142 Kira Tahsilat işlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0143 Ödeme İşemleri İş Akış Şeması (06.04.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0144 Bağış ve Yardım Alınan Taşınırların Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması (06.04.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0145 Taşınır Devir İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması (06.04.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0146 Taşınır Konsolide İş ve İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0147 Teminat Mektubu İadesi İş Akışı
İAŞ-0148 Kurumda Yapılan İhaleler Sonucu Teslim Alınan Teminat Mektuplarının Muhafaza Edilmesi İş Akışı
İAŞ-0149 Tüketim Malzemelerinin Dönem Çıkış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması (06.04.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0150 Vezne İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0151 Yolluk Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0152 BAP Proje Ödeme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0153 Taahhüt ve Sözleşme Tasarıları İş Akış Şeması
İAŞ-0154 Yan Ödeme Cetvelleri İş Akış Şeması
İAŞ-0155 İhale İle Bakım Onarımı Yapılacak İşe Ait Keşif Ve Metraj Onayı İş Akışı
İAŞ-0156 Uygulama Ve Detay Proje Onayı İş Akışı
İAŞ-0157 Projesi Hazır Olan Yapım İhalesi İçin Keşif Ve Metraj Onayı İş Akışı
İAŞ-0158 İhale (Yapım, Hizmet) Hazırlık Süreci İş Akışı
İAŞ-0159 İhale Dokümanı Satışı İş Akış Şeması (22.07.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0160 İlan Ödemeleri İş Akış Şeması
İAŞ-0161 Sözleşmeye Davet ve İmzalama İş Akış Şeması
İAŞ-0162 İhalelerle İlgili İtirazların Değerlendirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0163 İhalede Sunulan Asıl Belgelerin İade Edilmesi İş Akışı
İAŞ-0164 Geçici Teminatın Alınması ve İade Edilmesi İş Akış Şeması (22.07.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0165 Sözleşme Sonrası Yapım İhalesi Kontrol Süreci İş Akışı
İAŞ-0166 Malzeme Onay İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0167 Ara Hakedişlerin Ödenmesi İş Akışı
İAŞ-0168 Birim İçi Ön Mali Kontrol İşlemi İş Akış Şeması (22.07.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0169 Avan Proje Onay İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0170 Doğrudan Temin Yoluyla Bakım Onarım İşleri İş Akışı
İAŞ-0171 Geçici Kabulün Yapılması İş Akışı
İAŞ-0172 İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi İş Akışı
İAŞ-0173 Kamulaştırma İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0174 Kesin Kabul Yapılması İş Akışı
İAŞ-0175 Kesin Teminatın İade Edilmesi İş Akış Şeması (22.07.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0176 Keşif Ve Metraj Onayı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0177 E-Posta Açma Şifre Sıfırlama İş Akış Şeması
İAŞ-0178 Kartlı Geçiş Sistemi İş Akış Şeması
İAŞ-0179 Sistem Network Arızaları Şeması
İAŞ-0180 Teknik Servis Süreci İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0181 UBYS Yeni Kullanıcı Tanımı Ve Şifre Talebi İş Akış Şeması
İAŞ-0182 Web Sayfa Adresi Ve Yetkilendirmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0183 Yazılım Talep Geliştirme İş Akış Şeması
İAŞ-0184 Enstitü Başka Ana Bilim Dalından Ders Alma İş Akış Şeması
İAŞ-0185 Enstitü Bilimsel Hazırlık Öğrencilik Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0186 Doktora Tez Önerisi Savunma İş Akış Şeması
İAŞ-0187 Doktora Tez Savunma Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0188 Enstitü Dönem Projesi Danışmanı Atama İş Akış Şeması
İAŞ-0189 Enstitü Dönem Projesi Savunma ve Teslim İş Akış Şeması
İAŞ-0190 Lisansüstü Öğrenci Alım Başvuruları İş Akış Şeması
İAŞ-0191 Lisansüstü 2. Danışman Atama İş Akış Şeması
İAŞ-0192 Lisansüstü Ders Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0193 Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0194 Lisansüstü Ders Muafiyet İş Akış Şeması
İAŞ-0195 Lisansüstü Mezuniyet İş Akış Şeması
İAŞ-0196 Lisansüstü Öğrenci Alım İlanının Yayınlanması İş Akış Şeması
İAŞ-0197 Lisansüstü Program Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0198 Lisansüstü Sevk Tehir İş Akış Şeması
İAŞ-0199 Lisansüstü Tez Danışmanı Atama İş Akış Şeması
İAŞ-0200 Lisansüstü Tez Danışmanı Değişikliği İş Akış Şeması
İAŞ-0201 Lisansüstü Uzmanlık Alan Dersinin Açılması İş Akış Şeması
İAŞ-0202 Enstitü Misafir Öğrenci Kabul Etme İş Akış Şeması
İAŞ-0203 Enstitü Öğrencilerin Kendi İsteği İle Kayıt Sildirmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0204 Lisansüstü Eğitimde Özel Öğrenci Kabulü İş Akış Şeması
İAŞ-0205 Tez İzleme Komitesi İş Akış Şeması
İAŞ-0206 Lisansüstü Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet İş Akış Şeması
İAŞ-0207 Enstitü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul İş Akış Şeması
İAŞ-0208 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi İş Akış Şeması
İAŞ-0209 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0210 Doktora Yeterlik Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0211 Çap Ve Yan Dal Kayıt-Kabul İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0212 Erasmus Gelen Öğrenci Hareketlilik İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0213 Erasmus Giden Öğrenci Öğrenim Hareketlilik İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0214 Erasmus Giden Öğrenci Staj Hareketlilik İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0215 Farabi Gelen Öğrenci (15.12.2022 tarihi itibariyle yayından kaldırılmıştır)
İAŞ-0216 Farabi Giden Öğrenci (15.12.2022 tarihi itibariyle yayından kaldırılmıştır)
İAŞ-0217 İsteğe Bağlı Hazırlık Programı Başvuru ve Değerlendirme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0218 Kurum Dışından Öğretim Üyesi Görevlendirme (2547Sayılı Kanunun 31. maddesi)
İAŞ-0219 Kurum Dışından Öğretim Üyesi Görevlendirme İşlemleri (2547 Sayılı Kanunun 40-D Maddesi) İş Akışı
İAŞ-0220 Lisansüstü Akademik Danışmanlık
İAŞ-0221 Mevlane Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Gelen Öğrenci İş Akış Şeması
İAŞ-0222 Mevlane Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci İş Akış Şeması
İAŞ-0223 Ortak Dersler Sınav Programı Hazırlama İş Akışı
İAŞ-0224 Ortak Dersler Sınavlarının Gerçekleştirilmesi İş Akışı
İAŞ-0225 Uluslararası Öğrenci Seçimi İş Akışı (04.11.2022 tarihi itibariyle yayından kaldırılmıştır)
İAŞ-0226 Zorunlu Hazırlık Programına Kayıt İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0227 BAP Başvuru İş Akış Şeması
İAŞ-0228 BAP Kapanış İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0229 BAP Satın Alma Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0230 Diğer Dış Kaynaklı Proje İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0231 TÜBİTAK Projeleri Başvuru ve Sonuçlandırma İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0232 Ücretli Eğitim Talebi İş Akış Şeması
İAŞ-0233 Ücretli Eğitimin Verilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0234 Eğitmen Ücretinin Ödenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0235 BÜNSEM Kurs Ücretinin Tahsilatı İş Akış Şeması
İAŞ-0236 Ücretli Eğitim Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İş Akış Şeması
İAŞ-0237 Yeni Kurs Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0238 Dijital İçerik Hazırlama İş Akışı
İAŞ-0239 Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Eğitici Eğitimi İş Akışı
İAŞ-0240 Uzaktan Eğitim Öğrenci Uyum ve Destek İş Akışı
İAŞ-0241 Öğrenme Yönetim Sistemi İş Akışı
İAŞ-0242 Merkez Yönetim Kurulu Karar İş Akışı
İAŞ-0243 Yayın Komisyonu Kararı İş Akışı
İAŞ-0244 Doküman İptal İş Akış Şeması
İAŞ-0245 Doküman Revizyon İş Akış Şeması
İAŞ-0246 Düzeltici Önleyici Faaliyet İş Akışı
İAŞ-0247 İç Tetkik İş Akış Şeması
İAŞ-0248 Yeni Doküman Hazırlama İş Akış Şeması
İAŞ-0249 Yönetimin Gözden Geçirmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0250 Ambar Devir ve Sayım İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0251 Hurdaya Ayırma İş Akış Şeması
İAŞ-0252 Yılsonu Taşınır İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0253 Tüketim Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması
İAŞ-0254 Taşınır Kayıt Zimmet Düşme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0255 Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Şeması
İAŞ-0256 Bağış veya Yardım Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0257 Taşınır Kayıt Zimmet Verme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0258 Satın Alma Yoluyla Taşınır Kayıt Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0259 Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0260 Kütüphane Kullanıcı Eğitimi İş Akışı
İAŞ-0261 Etiket ve Barkod İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0262 Kitap Kataloglama ve Sınıflama İş Akışı
İAŞ-0263 Kitap Ödünç Verme İş Akışı
İAŞ-0264 Kütüphane İlişik Kesme İş Akışı (08.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0265 Kütüphane Üyelik İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0266 Kütüphaneler Arası Kitap Ödünç Alma İş Akışı
İAŞ-0267 Kütüphaneler Arası Kitap Ödünç Verme İş Akışı
İAŞ-0268 Ödünç Kitap İade İşlemi İş Akışı
İAŞ-0269 Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS) Süreci İş Akışı
İAŞ-0270 Genel Yazışmalar İş Akışı
İAŞ-0271 Üniversite Gelen-Giden Evrak Kaydı Sevki İş Akış Şeması
İAŞ-0272 Akıllı Lojistik Yönetim Sistemi (ALYS) İş Akışı
İAŞ-0273 KEP’ten Giden Belgenin Gönderimi ve Posta İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0274 Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu Sekreteryası İş Akışı
İAŞ-0275 Rektörlük Temsil Tanıtma Ödemeleri İş Akışı
İAŞ-0276 Banka Promosyonu Ödeme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0277 YÖK Destek ve 100-2000 YÖK Doktora Burslarının Ödenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0278 Mevzuatların Kabul Edilmesi ve Yayımlanması İş Akışı
İAŞ-0279 Sağlık Raporu Onay İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0280 Öğrenci Kulübü Kuruluşu İş Akış Şeması
İAŞ-0281 Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvurusu
İAŞ-0282 Erasmus+ Personel Eğitim Alma Ve Ders Verme Hareketliliği Başvurusu
İAŞ-0283 Akademik ve İdari Personel Maaş Ödemeleri İş Akışı
İAŞ-0284 Medya Takip ve Yazılı Fotoğraflı Yayın Aboneliklerine İlişkin İş Akışı
İAŞ-0285 Giyecek Yardımı İş Akışı
İAŞ-0286 Teknik Gezi Araç Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0287 Elektrik, Doğalgaz ve Su Fatura Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0288 Rutin Personel Servisi İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0289 Araç Bakım Onarım İş Akış Şeması
İAŞ-0290 Lojman Başvuru, Tahsis ve Teslim Alma İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0291 Lojman Teslim Etme İş Akışı (10.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0292 Kamu Konutları Geri Alma İş Akışı
İAŞ-0293 Sivil Savunma Planı İş Akışı
İAŞ-0294 100-2000 Doktora Bursu İş Akışı (08.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0295 Bölüm Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0296 Diploma ve Diploma Eki Basım İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0297 Eğitim Komisyonu Toplantısı İş Akışı
İAŞ-0298 Mezuniyet Nedeniyle İlişik Kesme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0299 Not Girişi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0300 Programlara Öğrenci Alımı İş Akış Şeması
İAŞ-0301 Öğrenci Askerlik Tecil İşlemleri (Ek-C2 Belgesi) İş Akışı
İAŞ-0302 Öğrenci Belgesi, Transkript Belgesi, Disiplin Belgesi, Ders İçeriklerini Gösteren Belge Verme İş Akış Şeması
İAŞ-0303 Öğrenci Kimlik Kartı Basımı İş Akışı
İAŞ-0304 Öğrenci Otomasyon Sisteminde Değişiklik, Yenilik Yapılması İş Akışı
İAŞ-0305 Öğrenci Pasaportu İş Akışı
İAŞ-0306 Öğrenci Verilerinin UBYS'ye Aktarımı İş Akış Şeması
İAŞ-0307 Öğrenciler İle İlgili Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması
İAŞ-0308 Öğrencilerin Kendi İsteği ile Kayıt Sildirmesi İşlemleri İş Akışı (17.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0309 Personel Sağlık Raporunun Hastalık İzin Onayına Dönüştürülmesi İş Akışı (ÖİDB) (08.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0310 Sınav Programı Hazırlanması İş Akış Şeması
İAŞ-0311 Uluslararası Öğrenci Kayıt İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0312 Yükseköğretim Kurulu Destek Bursu İş Akışı (17.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0313 Yüzde On, Onur Ve Yüksek Onur Belgesi Verme İş Akışı
İAŞ-0314 Katkı Payı, Öğrenim Ücretlerinin Tahsilatı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0315 Önlisans-Lisans Programı Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0316 İçme ve Kullanma Suyu Numune Toplama İş Akış Şeması
İAŞ-0317 İdari Personel Ödül Başvuru ve Değerlendirme İş Akış Şeması
İAŞ-0318 İşyeri Eğitimi (7+1) İş Akış Şeması
İAŞ-0319 Öğretim Üyesi Başvurusu Jüri Değerlendirme Süreci İş Akışı
İAŞ-0320 4734 Sayılı Kanun Kapsamında İhale Detay Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0321 Bartın Üniversitesi Yangın Önleme Söndürme Talimatı İş Akışı
İAŞ-0322 Kargo Faturası Ödemesi İş Akışı (06.04.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0323 Yeni Doküman Ekleme İş Akış Şeması
İAŞ-0324 Doküman Güncelleme İş Akış Şeması
İAŞ-0325 Öğretim Üyesi Başvurusu Ön Değerlendirme Komisyonu Değerlendirme Süreci İş Akışı
İAŞ-0326 Ders Formları İş Akış Süreci
İAŞ-0327 Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü İş Akış Şeması
İAŞ-0328 Uluslararası Öğrenci Kurum İçi Yatay Geçiş İş Akış Şeması
İAŞ-0329 Bütçe Uygulama Süreci İş Akışı
İAŞ-0330 Performans Programı İzleme Süreci İş Akışı
İAŞ-0331 Tenkis Belgesi İş Akışı
İAŞ-0332 Yatırım İzleme Ve Değerlendirme Raporu Hazırlık İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0333 Yatırım Programı Hazırlık Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0334 Yatırım Programı İzleme İş Akışı (3 Aylık)
İAŞ-0335 Yatırım Detay Programı İş Akışı
İAŞ-0336 Sözleşmeli Personel Ön Mali Kontrol İş Akışı
İAŞ-0337 Mevzuata İlişkin Görüş Oluşturma İş Akışı
İAŞ-0338 Yan Ödeme Ve Kadro Dağılım Cetvellerinin Kontrolü İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0339 Yapılan İhalelerin Ön Mali Kontrol Süreci İş Akışı
İAŞ-0340 Alanı İle İlgili Görüş Vermek İş Akışı (025.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0341 Birim Stratejik Planı Raporu Hazırlık Süreci İş Akışı
İAŞ-0342 Brifing Raporu Hazırlık İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0343 Maaş Ödeme İşlemlerinin Kontrol, Kabul Ve Muhasebe Onay İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0344 Kesenek Ödenek İşlemleri İş Akışı
İAŞ-345 İcra Daireleri İle Olan Yazışmaların İş Akış Şeması
İAŞ-0346 Kurumda Yapılan İhaleler Sonucu Teslim Alınan Teminat Mektuplarının Son Kullanma Sürelerinin Takip Edilmesi İş Akışı
İAŞ-0347 Tek Hazine Kurumlar Hesabına Aktarım Yapılması İş Akışı
İAŞ-0348 Kamera Kayıtlarının İncelenmesi İş Akışı
İAŞ-0349 Özel Güvenlik Personeli Vardiya Planının Hazırlanması İş Akışı
İAŞ-0350 Özel Güvenlik Personeli Yıllık İzin İş Akış Şeması
İAŞ-0351 Özel Güvenlik Personeli Sağlık Raporu İş Akış Şeması (08.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0352 Ön Lisans ve Lisans Akademik Danışmanlık Hizmetleri İş Akışı
İAŞ-0353 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Kdv1, Kdv2, Kdv 9015 Beyannamelerinin Düzenlenmesi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0354 Kurum Personellerine Ait Kefalet Aidatı İade İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0355 Asansör Ve Jeneratör Bakım İş Akışı
İAŞ-0356 Yatırım Projeleri Teklif İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0357 Enerji Dostu Çalışmaları İş Akışı
İAŞ-0358 Sıfır Atık Yönetim Sistemi Çalışmaları İş Akışı
İAŞ-0359 Öğrenci Harçları Yönetim Sistemi Çalışmaları İş Akışı
İAŞ-0360 Standardizasyon ve Fiyat Tespit Komisyonu Çalışmları İş Akışı
İAŞ-0361 Bütçe İzleme Sistemi Çalışmaları İş Akışı
İAŞ-0362 Kantin Fiyat ve Tespit Komisyonu Çalışmaları İş Akışı
İAŞ-0363 İşçi Sendikası İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0364 Gizlilik Dereceli Giden Evrak Kayıt ve Posta İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0365 Yeni Yazışma Dosyalarının Açılması İş Akışı
İAŞ-0366 Hijyen ve Sanitasyonun Sağlanması İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0367 Kurum Dışından Gelen Evrakların Kaydı ve Sevk İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0368 Kurum Dışına Giden Evrakların Kaydı ve Posta İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0369 KEP'ten Gelen Belgenin Kaydı ve Sevk İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0370 LABSİS Veri Giriş İşlemi İş Akışı
İAŞ-0371 Performans Programı Göstergelerinin Gerçekleşme, İzleme Ve Değerlendirme Süreci İş Akışı
İAŞ-0372 Yönetici Payı Ödemeleri İş Akışı
İAŞ-0373 Döner Sermaye Kapsamında Sunulan Mal ve Hizmetlerin Faturalandırılması İş Akışı
İAŞ-0374 Döner Sermaye Bütçesi Hazırlama İş Akışı
İAŞ-0375 Döner Sermaye İşletmesi Satınalma İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0376 Ek Ödeme Payı Dağıtım İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0377 İdari Personel Kontenjan Tahsis Ve İstihdam İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0378 İdari Personel Ödül Yönergesi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0379 Sözleşmeli Personel Mustasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İş Akışı
İAŞ-0380 Sürekli Görev Yolluğu Ödemeleri İş Akışı
İAŞ-0381 Yurt Dışı İzin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0382 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Ödemeleri İş Akışı
İAŞ-0383 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Ödemeleri İş Akışı
İAŞ-0384 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Tabi İşlemler İş Akış Şeması
İAŞ-0385 Denklik ve Diploma İptalleri İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0386 İdari Personel Emeklilik İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0387 İdari Personel İstifa İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0388 İdari Personel Naklen Ayrılma İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0389 İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0390 İşkur Aylık İşgücü Bildirimi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0391 Jüri Ücret Ödeme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0392 Mecburi Hizmet Yükümlüsü Akademik Personel İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0393 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Atama İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0394 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İstifa ve Müstafi Sayılma İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0395 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Nakil İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0396 Özlük Dosyalarının Alınması İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0397 Özlük Dosyalarının Gönderilmesi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0398 Pasaport İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0399 Personel İlişik Kesme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0400 Profesör Atama İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0401 Sürekli İşçi Maaş Düzeltme Bordrosu İş Akışı
İAŞ-0402 Sürekli İşçi Maaş İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0403 Sürekli İşçi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İş Akışı
İAŞ-0404 Uluslararası Öğretim Elemanı Unvan Değişikliği İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0405 Uluslararası Öğretim Elemanı Ücret Değişikliği İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0406 Uyum Eğitimi İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0407 YÖKSİS Öğretim Elemanı Takip İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0408 Yurt Dışı Görevlendirmelerini Takip İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0409 CİMER Başvurularının Cevaplanması İş Akışı
İAŞ-0410 Dava Açma İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0411 Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılanması İş Akışı
İAŞ-0412 Hukuki Yazışmalar İş Akışı
İAŞ-0413 İcra Takibi Yapılması İş Akışı
İAŞ-0414 Kurumun Taraf Olduğu Davalarda Temsil Rdilmesi İş Akışı
İAŞ-0415 Tahakkuk ve Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İş Akışı
İAŞ-0416 Dış Paydaş Destekli Öğrenci ve Mezunlara Yönelik Eğitim Düzenleme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0417 Kariyer Danışmanlığı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0418 Kariyer Merkezi Oryantasyon Eğitimleri İş Akışı
İAŞ-0419 Mezun Buluşmaları Etkinlikleri İş Akışı
İAŞ-0420 Öğrenci ve Mezunların İstihdam Edilmesine Destek Sağlama İş Akışı
İAŞ-0421 Staj İzleme İş Akışı
İAŞ-0422 Öğretim Elemanı Emeklilik İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0423 Öğretim Üyesi İstifa ve Müstafi Sayılma İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0424 Öğretim Üyesi Nakil İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0425 4734 Sayılı Kanunun 3. Maddesi (E) Bendi Gereğince DMO dan Mal Alım İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0426 Kayıp Nedeniyle Mühür Alımı İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0427 Medya Takip Sistemi Aboneliği İş Akış Şeması
İAŞ-0428 Mühür Alımı İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0429 Resmi Araçların Yakıt, Tamir- Bakım, Sigorta Ve Muayene Giderlerinin KBS'ye Girişi İş Akış Şeması
İAŞ-0430 Tehlikeli Atık Toplama Ve Bertarafı Sözleşme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0431 Tıbbı Atık Toplama Ve Bertarafı Sözleşme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0432 Üniversitemiz Hizmetinde Kullanılan Resmi Araçların Trafik Sigortasının Yaptırılması İş Akış Şeması
İAŞ-0433 Üniversitemiz Hizmetlerinde Kullanılan Resmi Araçların Teknik Muayene İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0434 Gelir Ve Alacakların Tahsil Ve Takip İşlemler İş Akışı
İAŞ-0435 Giderleri Ve Borçları Hak Sahiplerine Ödeme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0436 BİDR Hazırlama İş Akışı
İAŞ-0437 Ders Değerlendirme Anketlerinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi İş Akışı
İAŞ-0438 Kurum İç Değerlendirme Takım Ziyareti İş Akışı
İAŞ-0439 Memnuniyet Anketleri İş Akışı
İAŞ-0440 Öğretim Yetkinliklerinin Geliştirilmesi İş Akışı
İAŞ-0441 Uzaktan Tezsiz Lisansüstü Eğitimi İş Akışı
İAŞ-0442 Danışma Kurullarının Karar Alma Mekanizmasına Katılımı İş Akışı
İAŞ-0443 Birim Stratejik Plan, Hedef Ve Gösterge Çalışmaları İş Akışı
İAŞ-0444 Kurumsal Risk Yönetimi İzleme Ve Değerlendirme İş Akışı
İAŞ-0445 Tanıtım Fuarları İş Akışı
İAŞ-0446 Grafik Tasarım Faaliyetleri İş Akışı
İAŞ-0447 Aday Öğrenci Sayfası İş Akışı
İAŞ-0448 Tanıtım Günleri İş Akışı
İAŞ-0449 Haber Çalışmaları İş Akışı
İAŞ-0450 Sosyal Medya Paylaşım İş Akışı
İAŞ-0451 Ortaöğretim Kurumları Okul Ziyareti İş Akışı
İAŞ-0452 RİMER İş Akışı
İAŞ-0453 Mezun Bilgi Sistemi Kayıt ve Güncelleme İş Akışı
İAŞ-0454 Öğrenci Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması İş Akışı
İAŞ-0455 Öğrenci Konseyi Seçimi İş Akış Şeması
İAŞ-0456 Ön Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0457 Teknik Gezi İş Akış Şeması
İAŞ-0458 Toplumsal Katkı Faaliyetlerine Yönelik İş Birlikleri Kurma İş Akışı
İAŞ-0459 Uygulama ve Araştırma Merkezleri Danışmanlık Hizmeti İş Akışı
İAŞ-0460 Bölgesel Kalkınmada Öncelikleri Belirleme ve Uygulama İş Akışı (16.02.2023 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0461 Bölgesel Kalkınmada Öncelikleri İzleme ve Değerlendirme İş Akışı (16.02.2023 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0462 Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Yürütme İş Akışı
İAŞ-0463 2547 Sayılı Kanun’un 31. Madde Kapsamında Çalışanlara Ücret Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0464 Birim İçi Ders Görevlendirme İş Akışı
İAŞ-0465 Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0466 Hazırlık Programı Değerlendirme Anketi İş Akışı
İAŞ-0467 Ortak Zorunlu Ders Muafiyet Uygulaması İş Akışı
İAŞ-0468 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Programı Muafiyet Uygulamaları İş Akışı
İAŞ-0469 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Entegrasyon ve Kapsayıcılık Faaliyetlerin Yönetimi İş Akışı
İAŞ-0470 Dezavantajlı Grupların Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Yönetimi İş Akışı
İAŞ-0471 Engelsiz Üniversite Kapsamında Yürütülen Ödül Faaliyetleri İş Akışı
İAŞ-0472 Ortak Zorunlu Derslerin Sınav Sorularının E-Ders Sistemine Yüklenmesi İş Akışı
İAŞ-0473 Birim Komisyon Faaliyetleri İzleme ve Değerlendirme İş Akışı
İAŞ-0474 Ders Bilgi Paketlerinin Girilmesi ve Güncellenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0475 Ders Programlarının Hazırlanması ve UBYS'ye Girilmesi İş Akışı
İAŞ-0476 Uluslararası Öğrencilerin Evrak Takibi İş Akışı
İAŞ-0477 Akademik Kurul Toplantısı İş Akışı
İAŞ-0478 Akreditasyon Başvuru Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0479 Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0480 Eğitim Kuruluşları ile Öğretmenlik Uygulamaları Gerçekleştirme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0481 Eğitim Kuruluşları ile Öğretmenlik Uygulamaları Ödeme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0482 Öğretim Elemanlarının Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0483 Program Akreditasyonu Dış Değerlendirme Süreci İş Akışı
İAŞ-0484 Program Akreditasyonu İzleme Faaliyetleri İş Akışı
İAŞ-0485 Birim İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama İş Akış Şeması
İAŞ-0486 Çift Anadal, Yandal Açılacak Bölümlerin Belirlenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0487 Doktorasını Bitirmiş Arş. Gör. Ders Görevlendirmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0488 Sosyal Sorumluluk-Topluma Hizmet Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Akış Şeması
İAŞ-0489 Üniversitemiz Senatosuna Öğretim Üyesi Temsilci Seçimi İş Akış Şeması
İAŞ-0490 Akademik Teşvik Başvuru İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0491 Ana Bilim Dalı Başkanı Atama İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0492 Başarı Notu Yükseltme Talebi İş Akış Şeması
İAŞ-0493 Uzaktan Eğitim Yoluyla Ders Verme İş Akış Şeması
İAŞ-0494 Araştırma ve Geliştirme Performansı İzleme ve Değerlendirme İş Akışı Şeması
İAŞ-0495 Araştırmacıların Atölye ve Laboratuvarlardan Yararlanma İş Akışı Şeması
İAŞ-0496 Çift Anadal (ÇAP) Ders Planı Hazırlama İş Akış Şeması
İAŞ-0497 Ders Telafi İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0498 Gelen Özel Öğrenci İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0499 Giden Özel Öğrenci İş Akış Şeması
İAŞ-0500 Dikey Geçiş İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0501 Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı İş Akış Şeması
İAŞ-0502 Yaz Okulu İş Akış Şeması
İAŞ-0503 Akademik Teşvik Yönergesi Kapsamında Destek Alacak Personelin Görevlendirme Talepleri İş Akış Şeması
İAŞ-0504 Dersliklerin Eğitim Öğretime Hazır Hale Getirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0505 Harç İadeleri İş Akış Şeması
İAŞ-0506 Personel Oryantasyon Eğitimi İş Akış Şeması
İAŞ-0507 Sınav Kağıtları Teslim ve Arşivleme İş Akış Şeması
İAŞ-0508 Ders Dosyası Hazırlama İş Akış Şeması
İAŞ-0509 İşyeri Uygulama Eğitimi (3+1) İş Akış Şeması
İAŞ-0510 Öğrenci Oryantasyon Programı İş Akış Şeması
İAŞ-0511 Yüksekokul Kurulu İş ve İşlemleri (Toplantı) İş Akış Şeması
İAŞ-0512 Yüksekokul Kurulu İş ve İşlemleri (Yüksekokul Kuruluna Üye Seçimi) İş Akış Şeması
İAŞ-0513 Birimin Öğretim Üyesi İhtiyaçlarına Yönelik Planlama İş Akış Şeması
İAŞ-0514 ERAS Kodlu Ders Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0515 İşyeri Eğitimi (7+1) Ödemesi İş Akış Şeması
İAŞ-0516 Akademik Danışman Atama (Lisansüstü) İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0517 Lisansüstü Yatay Geçiş İş Akış Şeması
İAŞ-0518 Lisansüstü Uluslararası Öğrencilerin Lisansüstü Eğitime Başlatılması İş Akış Şeması
İAŞ-0519 Yaz Okulu Ders Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0520 Birimin Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İhtiyaçlarına Yönelik Planlama İş Akış Şeması
İAŞ-0521 Ders Kapsamında Yürütülecek Toplumsal Katkı Faaliyetleri İş Akış Şeması
İAŞ-0522 Kişi Borcu İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0523 Öğrencilerin Ders Dışı Atölye ve Laboratuvarlardan Yararlanması İş Akış Şeması
İAŞ-0524 Sağlık Kuruluşları ile Mesleki Uygulama Protokolleri oluşturma İş Akış Şeması
İAŞ-0525 BAP İşlemlerinin Başlatılması İş Akış Şeması
İAŞ-0526 BAP Kapatma İş Akış Şeması
İAŞ-0527 BAP Kapsamında Avans Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0528 BAP Kapsamında Avans Kapama İş Akış Şeması
İAŞ-0529 BAP Kapsamındaki Bursiyer Ekleme-Çalıştırma-Çıkarma İş Akış Şeması
İAŞ-0530 BAP Ödeme Öncesi İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0531 Bölgesel Kalkınmada İhtisaslaşmanın Öncelikleri Belirleme ve Uygulama İş Akış Şeması
İAŞ-0532 Bölgesel Kalkınmada İhtisaslaşmanın Öncelikleri İzleme ve Değerlendirme İş Akış Şeması
İAŞ-0533 Kurum Dışı Araştırma Kaynaklarının Yönetimi İş Akış Şeması
İAŞ-0534 Kurum İçi Araştırma Kaynaklarının Yönetimi İş Akış Şeması
İAŞ-0535 Kurumun Araştırma Performansını İzleme ve Değerlendirme İş Akış Şeması
İAŞ-0536 Öğretim Elemanlarının Araştırma Yetkinliklerini Geliştirme İş Akış Şeması
İAŞ-0537 Patent, Faydalı Model ve Fikri Sinai Mülkiyet Hakları Başvuru İş Akış Şeması
İAŞ-0538 Patent, Faydalı Model ve Fikri Sinai Mülkiyet Hakları Başvuru Takibi İş Akış Şeması
İAŞ-0539 Avrupa Dayanışma Programı, Giden Gönüllü İlan ve Değerlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0540 Avrupa Dayanışma Programı, Giden Gönüllü Vize ve Pasaport Başvuru İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0541 Avrupa Dayanışma Programı, Gönüllülük Proje Raporlarının Sunulması İş Akış Şeması
İAŞ-0542 Erasmus Gelen Personel Hareketlilik İş Akış Şeması
İAŞ-0543 Erasmus Giden Öğrenci İlan ve Değerlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0544 Erasmus Giden Öğrenci Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0545 Erasmus Giden Personel Hareketlilik İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0546 Erasmus Giden Personel İlan ve Değerlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0547 Erasmus Giden Personel Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0548 Farabi Gelen Öğrenci Hareketlilik İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0549 Farabi Giden Öğrenci İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0550 Farabi Öğrenci Seçimi ve Hareketlilik İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0551 Uluslararası Öğrenci Alım İlanı İş Akış Şeması
İAŞ-0552 Uluslararası Öğrenci Başvuru Değerlendirme ve Yerleştirme İş Akış Şeması
İAŞ-0553 Uluslararası Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0554 Uluslararası Anlaşmalar İş Akış Şeması
İAŞ-0555 Uluslararasılaşma Kaynaklarının Yönetimi İş Akış Şeması
İAŞ-0556 Uluslararasılaşma Performansının İzlenmesi ve Değerlendirmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0557 Akademik Danışman Atama (Önlisans-Lisans) İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0558 Önlisans-Lisans-Lisansüstü Öğrenci Azami Süre İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0559 Sınavların Uygulanması İş Akış Şeması
İAŞ-0560 Fiziksel Performans Laboratuvarı Kullanımı İş Akış Şeması
İAŞ-0561 TÖMER Sınav Faaliyetleri İş Akış Şeması
İAŞ-0562 Türkçe Dil Hazırlık Kursu Açılması İş Akış Şeması
İAŞ-0563 Laboratuvar, Test ve Analiz Hizmetleri İş Akış Şeması
İAŞ-0564 Analiz Hizmeti Bilgi Aktarımı İş Akış Şeması
İAŞ-0565 Kurum İçi ya da Dışı Ruh Sağlığı Birimlerine Sevk Mekanizması Oluşturma İş Akış Şeması
İAŞ-0566 Psikolojik Danışmanlık İş Akış Şeması
İAŞ-0567 Toplumsal Katkı Faaliyetlerini İzleme ve Değerlendirme İş Akış Şeması
İAŞ-0568 Zorunlu İngilizce Hazırlık Öğrencilerinin Azami Süre İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0569 Bilimsel Kongre, Sempozyum, Çalıştay Düzenleme İş Akış Şeması
İAŞ-0570 Sosyal Sorumluluk Proje Başvurusu İş Akış Şeması
İAŞ-0571 Topluma Katkı Amaçlı Kaynakların Yönetim İş Akış Şeması
İAŞ-0572 Program Değerlendirme Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0573 Program Güncelleme İş Akış Şeması
İAŞ-0574 Açıktan Atama İş Akış Şeması
İAŞ-0575 Naklen Atama İş Akış Şeması
İAŞ-0576 2547 sayılı Kanunun 31 inci Maddesi Uyarınca Ders Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0577 2547 sayılı Kanunun 40 b Maddesi Uyarınca Yapılacak Görevlendirme İşlemleri (Kurum İçi Personel) İş Akış Şeması
İAŞ-0578 2547 sayılı Kanunun 40 b Maddesi Uyarınca Yapılacak Görevlendirme İşlemleri (Kurum Dışı Personel) İş Akış Şeması
İAŞ-0579 2547 sayılı Kanunun 40 d Maddesi Uyarınca Ders Görevlendirme İşlemleri (Kurum Dışı Personel) İş Akış Şeması
İAŞ-0580 2547 sayılı Kanunun 40 d Maddesi Uyarınca Ders Görevlendirme İşlemleri (Kurum İçi Personel) İş Akış Şeması
İAŞ-0581 Yenilenebilir Enerji Kurum Dışı Koordinasyon İş Akış Şeması (09.02.2023 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0582 Yenilenebilir Enerji Kurum İçi Koordinasyon İş Akış Şeması (09.02.2023 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0583 Öğretim Elemanlarının İş Yükünün Belirlenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0584 Döner Sermaye Yürütme Kurulu İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0585 Stant Kiralama İş Akış Şeması