image/svg+xml
image/svg+xml

Temel Değerlerimiz

Bartın Üniversitesi;

  • İnsana ve doğaya saygıyı,
  • Hakkaniyeti,
  • Hoşgörüyü,
  • Etik değerlere bağlılığı,
  • Katılımcılığı,
  • Şeffaflığı,
  • Hesap verebilirliği,
  • Akademik düşünceyi ve özgürlüğü,
  • Sosyal sorumluluğu,
  • Girişimciliği
ilke edinmiştir.