image/svg+xml
image/svg+xml

Toplumsal Katkı Birimi

Prof. Dr. Ertuğrul ERDOĞMUŞ (BAŞKAN)

Doç. Dr. Zeynep TURHAN
Dr. Öğr. Üyesi Aylin KURT
Dr. Öğr. Üyesi Ceren DOĞAN
Öğr. Gör. Berkan DEMİR
Öğr. Gör. Necla KUNDAKCI
Öğrenci Temsilcisi Eslem KARACALAR (LÖSEV Kulübü Başkanı Öğrenci Kulüpleri Temsilcisi)

Görev ve Sorumlulukları

  • Bartın Üniversitesi Toplumsal Katkı Politika Belgesini oluşturmak ve Kalite Komisyonunun onayına sunmak,
  • Kurum İç Değerlendirme Raporunda (KİDR) Toplumsal Katkı bölümünü en güncel KİDR Kılavuzuna göre hazırlamak ve Kalite Komisyonunun onayına sunmak,
  • Hazırlanan raporun Toplumsal Katkı başlığının ölçüt ve alt ölçütlerinde ortaya çıkan Kurumun gelişmeye açık yönlerini tespit etmek,
  • KİDR’de, Kurumsal Geri Bildirim Raporunda (KGBR) ve Kurumsal Akreditasyon Programında (KAP) ortaya çıkan gelişmeye açık yönlerin güçlü yöne dönüşmesi, güçlü yönlerin de sürekli iyileştirilmesi amacıyla, ilgili alt ölçütten sorumlu olan birimle ya da birimlerle birlikte çalışarak PUKÖ döngüsüne göre kurgulanmış yıllık eylem planları hazırlamak ve bu planları Kalite Komisyonunun onayına sunmak,
  • Onaylanan eylem planlarını uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
  • Kurumun toplumsal katkı performansını geliştirmek için yapılacak faaliyetlerin düzenli ve sistematik bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır