image/svg+xml
image/svg+xml

Kalite Güvencesi ve Yönetim Birimi

 

Doç. Dr. Ahmet ALTAY (BAŞKAN)

Doç. Dr. Şahin PALTA
Doç. Dr. Sabahattin ÇETİN
Doç. Dr. Devran ŞANLI
Dr. Öğr. Üyesi Sezin GÜLERYÜZ ERGÜL
Dr. Öğr. Üyesi Hande KÜÇÜKÖNDER

Dr. Öğr. Üyesi Ersin ÇİLEK
Dr. Öğr. Üyesi Gül GÜNEY
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YİRMİBEŞ
Dr. Öğr. Üyesi Erdi TOPÇUOĞLU
Öğr. Gör. Pelin Su ALTAN
Arş. Gör. Gürhan YANIK
Daire Başkanı Turgay DELİALİOĞLU
Fakülte Sekreteri Nazan DEMİR
Şube Müdürü Recep MEMUS
Şube Müdürü Buket KARAAĞIN
Bilgisayar İşletmeni Aydan DEMİREL
Bilgisayar İşletmeni İsa GÜNEŞLİ

Görev ve Sorumlulukları

  • Bartın Üniversitesi Kalite Güvencesi ve Yönetim Politika Belgesini oluşturmak ve Kalite Komisyonunun onayına sunmak,
  • Kurum İç Değerlendirme Raporunda (KİDR) Liderlik, Yönetişim ve Kalite bölümlerini en güncel KİDR Kılavuzuna göre hazırlamak ve Kalite Komisyonunun onayına sunmak,
  • Hazırlanan raporun Liderlik, Yönetişim ve Kalite başlıklarının ölçüt ve alt ölçütlerinde ortaya çıkan Kurumun gelişmeye açık yönlerini tespit etmek,
  • KİDR’de, Kurumsal Geri Bildirim Raporunda (KGBR) ve Kurumsal Akreditasyon Programında (KAP) ortaya çıkan gelişmeye açık yönlerin güçlü yöne dönüşmesi, güçlü yönlerin de sürekli iyileştirilmesi amacıyla, ilgili alt ölçütten sorumlu olan birimle ya da birimlerle birlikte çalışarak PUKÖ döngüsüne göre kurgulanmış yıllık eylem planları hazırlamak ve bu planları Kalite Komisyonunun onayına sunmak,
  • Onaylanan eylem planlarını uygulamak, izlemek ve değerlendirmektir.