image/svg+xml
image/svg+xml

Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Seçimi Başvurularının Alınması


Değerli Öğrencilerimiz;

"Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği ”nin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince; “Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar  06 Şubat 2019 tarihli Yükseköğretim Kalite Kurulu toplantısında kabul
edilmiştir.  Söz konusu ilke ve esaslar uyarınca Yükseköğretim Kalite Kurulu’nda öğrenci temsilcisi olmak isteyen 3. sınıf ve üzeri lisans veya lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerimizin başvuruları alınacaktır.
Başvurular 10 Mart 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Kalite Koordinatörlüğüne yapılabilecektir. 

Niyet mektubu ve yükseköğretim alanında kalite güvencesi deneyimine ilişkin bilgi ve belgeleri içeren başvuru dosyasının Ağdacı Kampüsü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına elden teslim edilmesi ve belgelerin elektronik posta olarak ryakar@bartin.edu.tr adresine gönderilmesi 
gerekmektedir.