image/svg+xml
image/svg+xml

Kurum İç Değerlendirme Takımı Birimleri Ziyaret Etti

Üniversitemiz Kurum İç Değerlendirme Takımı tarafından kurumsal kalite geliştirme çalışmaları kapsamında saha ziyaretleri ve toplantılar gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun tarafından görevlendirilen Kurum İç Değerlendirme Takımı, saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Üniversitemizin kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının objektif bir şekilde değerlendirilmesi için inceleme ve toplantılar yapıldı. 2019 yılı kurum iç değerlendirme raporu hazırlık çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar, Üniversitemizin ‘2018 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu’ ve ‘2019 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Geri Bildirim Raporu’nun incelenmesinin ardından oluşturulan planlamayla birlikte başlatıldı.
 
Saha ziyaretleri sırasında birim yöneticileri, akademik-idari personel ve öğrencilerle ayrı ayrı toplantılar yapıldı. Böylece tüm akademik ve idari birimler Kurum İç Değerlendirme Takımımız tarafından ziyaret edilip öğrencilerle birlikte üniversite personeline sunulan olanak yerinde görüldü.  Toplantılarda tüm paydaşlar ile yüz yüze görüşülerek, kurumun güçlü ve gelişmeye açık yönleri üzerine yapılan değerlendirmeleri içeren “Kurum İç Değerlendirme Geri Bildirim Raporu” hazırlandı. Bu rapor Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte üst yönetime sunularak ziyaretlerde yapılan gözlemler aktarıldı.
 
Gerçekleştirilen gayretli çalışmalardan dolayı Kurum İç Değerlendirme Takımını tebrik eden Rektör Uzun, “Kurumumuzun kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemine ilişkin olarak gerçekleştirdiğimiz Kurum İç Değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin kalite güvencesi sisteminin gelişmesine katkı sunacaktır. Sürekli iyileşme anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalarla, Bartın Üniversitesi ailesi olarak akademik gücümüzle geleceğe daha sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle yürütülen özverili çalışmalardan dolayı takımın başkanlığını yapan Prof. Dr. Azize Toper Kaygın’a, kurum iç değerlendirme takımımızda yer alan tüm personele ve katkı sunan kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.
  • ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında Üniversitemiz ihtisaslaşmaya hak kazandı.

  • Kuruluşların Bilgi Toplama Süreçleri İle İç Kalite Güvencesi Sistemleri Arasındaki İlişki” konulu Akreditasyon Notları Serisi 1 yayımlandı

  • Kurumsal Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

  • Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu Sürüm 2.0 yayımlandı.

  • Kurum İç Değerlendirme Takımı Birimleri Ziyaret Etti

  • Üniversitemiz, YÖKAK değerlendirme ve bilgilendirme toplantısına katıldı

  • Üniversitemize ‘Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’ verildi

  • Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.0) yayımlandı

  • ‘Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Çalıştayı’ tamamlandı

  • YÖKAK, üniversitelerin iç kalite sistemlerini kurmalarına destek olacak yazılım geliştirdi