image/svg+xml
image/svg+xml

Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu Sürüm 2.0 yayımlandı.


Kurumsal Dış Değerlendirme Programı ve Kurumsal Akreditasyon Programı süreçlerine rehber olması amacıyla hazırlanan Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu yayımlandı. 

Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu Sürüm 2.0

Ek 1- YÖKAK Etik Kuralları

Ek 2 - Rubrik Değerlendirme Formu

Ek 3A- Değerlendirme Takımı Ön Ziyaret Planı Örneği

Ek 3B- Değerlendirme Takımı Ziyaret Planı Örneği

Ek 4 - Çıkış Bildirimi Şablonu

Ek 5 - Kurumsal Akreditasyon Programı Puan Çizelgesi

Ek 6 - İzleme Takımı Ziyaret Planı Örneği

Ek 7 - İzleme Raporu Şablonu

  • ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında Üniversitemiz ihtisaslaşmaya hak kazandı.

  • Kuruluşların Bilgi Toplama Süreçleri İle İç Kalite Güvencesi Sistemleri Arasındaki İlişki” konulu Akreditasyon Notları Serisi 1 yayımlandı

  • Kurumsal Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

  • Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu Sürüm 2.0 yayımlandı.

  • Kurum İç Değerlendirme Takımı Birimleri Ziyaret Etti

  • Üniversitemiz, YÖKAK değerlendirme ve bilgilendirme toplantısına katıldı

  • Üniversitemize ‘Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’ verildi

  • Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.0) yayımlandı

  • ‘Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Çalıştayı’ tamamlandı

  • YÖKAK, üniversitelerin iç kalite sistemlerini kurmalarına destek olacak yazılım geliştirdi