image/svg+xml
image/svg+xml

Üniversitemize ‘Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’ verildi


Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ‘ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’ aldı.

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ‘ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’ almaya hak kazandı. Yıl boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda alınan sertifika ile üniversitemizin bilgi güvenliği konusundaki yetkinliği belgelendirilmiş oldu.

Sürecin işleyişi ve yapılanlar hakkında bilgi veren Bilgi İşlem Daire Başkanı Feridun Badur, “Başkanlığımızda bünyesinde kurulan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ile üniversite kapsamında önemli çalışmalara imza attık. Bir yandan akademik ve idari personelimize bilgi güvenliği konusunda eğitim verirken diğer yandan da uluslararası standartlardaki eğitim, tarama, test ve denetim süreçlerinden geçtik. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş A1 Belgelendirme ve Muayene Hizmetleri Firması tarafından yapılan denetimleri başarı ile tamamladık ve ‘ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sertifikasını’  almaya hak kazandık. Bu süreçte özverili çalışmalarından dolayı tüm Bilgi İşlem Dairesi personeline ve bizlerden desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir. Alınan ISO sertifikası 3 yıllık bir geçerliliği sahiptir.  Belli aralıklarla yapılan denetimler sayesinde kurulan sistemin çalışması kontrol altında tutulmaktadır.
  • ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında Üniversitemiz ihtisaslaşmaya hak kazandı.

  • Kuruluşların Bilgi Toplama Süreçleri İle İç Kalite Güvencesi Sistemleri Arasındaki İlişki” konulu Akreditasyon Notları Serisi 1 yayımlandı

  • Kurumsal Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

  • Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu Sürüm 2.0 yayımlandı.

  • Kurum İç Değerlendirme Takımı Birimleri Ziyaret Etti

  • Üniversitemiz, YÖKAK değerlendirme ve bilgilendirme toplantısına katıldı

  • Üniversitemize ‘Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’ verildi

  • Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.0) yayımlandı

  • ‘Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Çalıştayı’ tamamlandı

  • YÖKAK, üniversitelerin iç kalite sistemlerini kurmalarına destek olacak yazılım geliştirdi