image/svg+xml
image/svg+xml

Üniversitemizin Dış Değerlendirme sürecinde Kalite Koordinatörlüğüne çalışmaları ile katkı sağlayan kurum personeline teşekkür belgeleri verildi.

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından 17.10.2019 tarihinde Kutlubey Kampüsü Edebiyat Fakültesi Toplantı salonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat YAZICI başkanlığında kalite toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda kurumumuzun dış değerlendirme sürecinde kalite koordinatörlüğü' ne yapmış oldukları katkılardan dolayı Turgay DELİALİOĞLU, Bayram TÜRİDİ, Ünal FARSAK, Mehmet ÖZSAN, Refik ÜNVER ve Memduh ŞAHİN'e teşekkür belgeleri verildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat YAZICI ve Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Fatma ÜNAL teşekkür belgesi verilen arkadaşlara katkılarından dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini bildirdi.

Toplantıda ayrıca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yazılımı gerçekleşritilen ve hazırlık aşamasında olan "Veri Merkezi Sistemi" bilgi işlem personeli Öğr. Gör. Uğur ŞAHİNKAYA tafarından tanıtıldı. Veri Merkezinde hangi ana başlıkların olacağı detaylı olarak tartışılarak yazılımın tamamlanması noktasında katkılar sağlandı.
Toplantının diğer gündem maddesi birimlere verilecek olan ''Karne Yıldızım'' uygulaması idi. Toplantıya katılan kalite koordinatörlüğü altbirim başkanları konu ile ilgili görüşlerini bildirerek karne kriterleri için önerilerde bulundular. 
Toplantıya katılam sağlayan ve YÖK Kalite Kurulu öğrenci üyesi olan İnşaat Mühendisliği bölümü 3. Sınıf öğrencisi Esma Nur KOCAMANOĞLU Üniversitemiz Kalite Komisyonuna öğrenci üye olarak seçildi.
  • ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında Üniversitemiz ihtisaslaşmaya hak kazandı.

  • Kuruluşların Bilgi Toplama Süreçleri İle İç Kalite Güvencesi Sistemleri Arasındaki İlişki” konulu Akreditasyon Notları Serisi 1 yayımlandı

  • Kurumsal Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

  • Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu Sürüm 2.0 yayımlandı.

  • Kurum İç Değerlendirme Takımı Birimleri Ziyaret Etti

  • Üniversitemiz, YÖKAK değerlendirme ve bilgilendirme toplantısına katıldı

  • Üniversitemize ‘Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’ verildi

  • Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.0) yayımlandı

  • ‘Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Çalıştayı’ tamamlandı

  • YÖKAK, üniversitelerin iç kalite sistemlerini kurmalarına destek olacak yazılım geliştirdi