image/svg+xml
image/svg+xml

Bartın Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi


23 Kasım 2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği"nin 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca; "Bartın Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi" 30 Kasım 2018 tarih ve 2018/17-01 sayılı Senato kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönergeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.