image/svg+xml
image/svg+xml

Kalite Kültürünü Geliştirmek Konulu Eğitim

Koordinatörlüğümüz tarafından Üniversitemiz Kalite Kültürünü geliştirmeye yönelik eğitimler (2023/05-17 sayılı) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim ÇELİK başkanlığında Eylül ayının son haftasında gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu Eğitime Üniversitemizden; 9 Fakülte, 3 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokul, 1 Enstitü, 1 Rektörlüğe Bağlı Birim, 12 İdari birim, 15 Araştırma Merkezi ve 12 Koordinatörlükten (54 Birim) toplam 619 akademik ve idari insan kaynağımız katılım sağlamış olup Kalite Kültürüne ilişkin farkındalık kazandırılmak amaçlanmıştır.
  • Aday Memurlara PUKÖ Temelli Eylem Planı Kapsamında Eğitim Verildi

  • BARÜ, akreditasyon başarılarına bir yenisini daha ekledi

  • Kalite Koordinatörlüğü 2024/01 Numaralı Birim İçi Toplantısını Gerçekleştirdi

  • Kalite Güvence Yönetim Sistemi bir gereği olarak karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere geliştirilen "Toplantı Gündem ve Karar Tutanağı"na ilişkin eğitim verildi.

  • Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu BİDR Sürüm 3.2 yayımlandı.

  • Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 3.2) yayımlandı.

  • 2023 yılı Kurum İç Değerlendirme Takımı Ziyareti Gerçekleştirildi

  • Kalite Koordinatörlüğü Kurum İçi Değerlendirme Takımı 2023/01 sayılı toplantısını gerçekleştirdi.

  • Kalite Komisyonu 2023/06 Numaralı Toplantısını Gerçekleştirdi

  • Kalite Koordinatörlüğü 2023/07 nolu Birim İçi Toplantısını Gerçekleştirdi