image/svg+xml
image/svg+xml

Kalite Koordinatörlüğü 2024/01 Numaralı Birim İçi Toplantısını Gerçekleştirdi

Kalite Koordinatörlüğü tarafından 12.02.2024 tarihinde saat 13.30'da Prof. Dr. Sevim ÇELİK başkanlığında Birim İçi toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıda Süreç Yönetimi El Kitabı ve birimlerden gelmesi beklenen raporlar hakkında görüşüldü. Toplantı Prof. Dr. Sevim ÇELİK'in makam odasında gerçekleştirildi.
  • Aday Memurlara PUKÖ Temelli Eylem Planı Kapsamında Eğitim Verildi

  • BARÜ, akreditasyon başarılarına bir yenisini daha ekledi

  • Kalite Koordinatörlüğü 2024/01 Numaralı Birim İçi Toplantısını Gerçekleştirdi

  • Kalite Güvence Yönetim Sistemi bir gereği olarak karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere geliştirilen "Toplantı Gündem ve Karar Tutanağı"na ilişkin eğitim verildi.

  • Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu BİDR Sürüm 3.2 yayımlandı.

  • Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 3.2) yayımlandı.

  • 2023 yılı Kurum İç Değerlendirme Takımı Ziyareti Gerçekleştirildi

  • Kalite Koordinatörlüğü Kurum İçi Değerlendirme Takımı 2023/01 sayılı toplantısını gerçekleştirdi.

  • Kalite Komisyonu 2023/06 Numaralı Toplantısını Gerçekleştirdi

  • Kalite Koordinatörlüğü 2023/07 nolu Birim İçi Toplantısını Gerçekleştirdi