image/svg+xml
image/svg+xml

2023 Yılı Eğiticilerin Eğitimi Yol Haritası

Üniversitemiz öğretim elemanlarının öğretim yetkinliklerini geliştirmek üzere her yıl düzenli olarak "Eğiticilerin Eğitimi Programı" kapsamında etkinlikler düzenlenmektedir. Bu doğrultuda "2023 Yılı Eğiticilerin Eğitimi Program" planı aşağıda sunulmuştur.