image/svg+xml
image/svg+xml

Bartın Üniversitesi’nin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecindeki Saha Ziyaretleri Başladı


Bartın Üniversitesi’nin Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2019 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı çerçevesinde değerlendirme sürecindeki saha ziyaretleri başladı.

Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemini kapsayan kalite güvence sistemi konularında değerlendirmelerden geçeceği Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Dış Değerlendirme Programı kapsamındaki değerlendirme süreci başladı. YÖKAK tarafından görevlendirilen ve başkanlığını Prof. Dr. Sultan Taşcı’nın yaptığı Prof. Dr. Ahmet Doğanay, Prof. Dr. Remzi Altunışık, Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Doç. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı, Dilber Sarıkaya ve Alp Aydan’dan oluşan değerlendirme ekibi, Bartın Üniversitesi Kurumsal Dış Değerlendirme sürecinin ikinci adımı olan saha ziyaretlerine başladı.

Saha ziyaretlerinin ilk gününde dış değerlendirme ekibi, yaptığı toplantıda kurumla iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek çalışmaları gözden geçirdi. Değerlendirme sürecinin ikinci gününde ise Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a gerçekleştirilen ziyaretle başladı. Değerlendirme ekibi ardından üniversite yönetim kurulu üyeleri, senato üyeleri ve kalite komisyonu üyeleriyle bir araya geldi.

Daha sonra gerçekleştirilen toplantıda, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı ve Kalite Komisyonu Koordinatörü Doç. Dr. Fatma Ünal tarafından üniversitedeki kalite güvencesi sistemi ve Stratejik Plan hakkında bir sunum yapıldı. Toplantıda, YÖKAK Değerlendirme Takımı tarafından Kurum İç Değerlendirme Raporunda yer verilen bilgi ve kanıtlar çerçevesinde kalite güvence sistemi uygulamaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Üniversitemizde yer alan birimleri de ziyaret eden YÖKAK Değerlendirme Takımı, öğleden sonra Üniversitemizin dış paydaşlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Saha ziyaretleriyle birlikte yapılacak görüşmeler ve değerlendirmeler iki gün daha devam edecek.
  • Üniversitemizin Dış Değerlendirme sürecinde Kalite Koordinatörlüğüne çalışmaları ile katkı sağlayan kurum personeline teşekkür belgeleri verildi.

  • YÖKAK, 2019 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programının değerlendirilmesine ilişkin olarak ilgili yükseköğretim kurumlarının yöneticileri ile toplantılar gerçekleştirdi

  • Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi, Tanınması ve İzlenmesine İlişkin Kılavuz güncellendi

  • Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi 2018 Yılı Durum Raporu yayımlanmıştır

  • Üniversitemizde 12 yeni bölüme daha öğrenci alınacak

  • YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Ekibi Saha Ziyaretlerini Tamamladı

  • Bartın Üniversitesi’nin Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecindeki Saha Ziyaretleri Başladı

  • Üniversitemiz Engelsiz Erişim’de 8’inci sırada yer almayı başardı

  • YÖKAK Değerlendirme Ekibi Üyeleri Üniversitemizi ziyaret ettiler

  • ‘Eğiticilerin Eğitimi – Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı’ gerçekleştirildi